JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
18 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรระดับจัดการ
- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ระดับสายงาน / ฝ่ายงาน / แผนกงาน - ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ - ทำกิจกรรมในช่วงเช้าและร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานประจำวัน - ทดสอบอุปกรณ์และเครื่...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . Installation Section Manager
1.บริหารจัดการโครงการทั้งหมด (เอกสาร,การวางแผนงาน,การบริการจัดการส่งมอบงาน เป็นต้น) 2.วางแผนการติดตั้งโครงการโดยรวม ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 3.ให้คำแนะนำด้า...

บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ - จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
7 . Quantity Surveyor Manager / Asst. Manager
Responsibilities • price/forecast the cost of the different materials needed for the project • prepare tender documents, contracts, budgets, bills of quantities and other documentation • track cha...

MJ ONE GROUP
18 มิ.ย. 62
8 . Sr. Network Engineer (Installation, Security)Urgently Required !
• Implement and Managing installation project • Responsibility to handle advance and complicated project • Manage and support junior engineer in installation team • Delivery document for completed ...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiation
18 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการโครงการ (งานคอนโดมิเนียม) **รับสมัครด่วน**
1. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานโครงการ 2. ควบคุมดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนด 3. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบถึงควา...

บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 60,000-80,000
18 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานและติดตั้ง
- บริหารจัดการถอดแบบ และจัดทำประมาณการ - บริหารจัดการตรวจสอบหน้างานให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบหน้างาน - บริหารจัดการจัดทำประมาณการค่าติดตั้งสำหรับผู้รับเหมา,จัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ - บริหา...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
11 . Cost Control Manager (Construction) in BKK Thailand
• Prepare cost control documents, Objectives, Points, Monthly Cost Control activities & cash-flow forecast in liaison with Engineer in Charge, QS & Project Manager for more than 1 project or a large-s...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
เงินเดือน 70,000 + 15,000 THB
18 มิ.ย. 62
12 . Project Manager - Hotel technical service (Construction Dept)รับสมัครด่วน !
Project Management : **Coordinate with hotel operation on technical service ** 1.Plan manpower organization plan for a development, project management, and construction team 2.Assess, evaluate, a...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
18 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรประมาณราคาอาวุโส
-ถอดวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง -สอบราคาวัสดุ -ถอดปริมาณเป็นชิ้นเพื่อควบคุม Budget โดยประมาณ -ตั้ง budget ให้กับโครงการต่างๆ ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
15 . Maintenance Engineer Managerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.ควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รายงานคว...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager M&E)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและให้คำแนะนำปรึกษาในการออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสื่อสาร ประเมินราคาและเสนอราคางาน 2.เข้าประชุมและประสานงานกับลูกค้า ติดต่อและประสานงานกับผู้จำหน่าย ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อวัสดุ 3.ต...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
17 . Project Engineer (สัญญาจ้าง)Urgently Required !
-Manage cost/estimation and contract specification -Prepare and issue the weekly/monthly progress reports -Prepare necessary document of shop drawing, material required for customer approval -Monit...

บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
18 . วิศวกร งานระบบ (M&E Engineer)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมงานติดตั้งระบบในโครงการก่อสร้าง - มีประสบการณ์งานระบบ HVAC, SAN, FF, FP - บริหารควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างที่มีคุณภาพ.

บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการโครงการUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (วิศวกรอาคาร)
1.ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า 2.ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคารและดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตาม...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ