เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Manager ( System Instigator ) สวนหลวงUrgently Required !
• Responsible for overall performance of System Integrator Department. • To lead and manage Electronic locks & Readers Sales of the company product in the Thailand. • Manage, supervise and lead Sys...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 62
2 . หัวหน้างานวิศวกรไฟฟ้า (Sr.Electrical Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษารูปแบบงานในโครงการตามงานที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำ Shop Drawing Approved และ Material Approved นำเสนอผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำ BOM นำเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูล VE...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
เงินเดือน ์N/A
19 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้าง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงาน
19 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการโครงการ (งานระบบประกอบอาคารสูง)
บริษัท : Construction Service สถานที่ : อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์, ดินแดง รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่บริษัทกำหนด - ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏ...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน ต่อรองได้ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
7 . Project Manager (Construction)
Construction Service Company - ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่บริษัทกำหนด - ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประสา...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
19 ม.ค. 62

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการงานระบบประกอบอาคาร (M&E Manager)
1. บริหารควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุม และตรวจสอบ แบบการก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา และผู้ออกแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านว...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
19 ม.ค. 62
11 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
- To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project Manager in accordance with daily/weekly/monthly/yearly activities ...

CTI Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
12 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
19 ม.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
18 ม.ค. 62
14 . ผู้จัดการโครงการงานระบบไฟฟ้าUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
15 . Maintenance Supervisor / Project Engineer (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1. Responsible for Total Preventative Maintenance of all Machines & Equipment , Water & Utility , Waste Water Treatment, Electricity ( เครื่องมือ เครื่องจักร ดิน น้ำ ลม ไฟ และบำบัดของเสีย )of Large Si...

Food People Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
18 ม.ค. 62
16 . Sr. Network Engineer (Installation, Security)Urgently Required !
• Implement and Managing installation project • Responsibility to handle advance and complicated project • Manage and support junior engineer in installation team • Delivery document for completed ...

Dimension Data (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiation
18 ม.ค. 62
17 . Refurbishment Supervisor(ประจำนิคมฯมีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารลงไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ -จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางาน Refurbish เครื่อง เครื่องของลูกค้ารายใหม่ที่ถอดถอนจากร้าน -จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางาน ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
18 . ผู้จัดการแผนกโครงการ PM (งานระบบ M&E)รับสมัครด่วน !
- บริหารควบคุมดูแลการติดตั้ง งานระบบของโครงการงาน ระบบไฟฟ้าทั้งระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก - คุมงานผู้รับเหมา - คิดงานเพิ่มงานลด - ถอดแบบ คิดราคา - BOQ ฯลฯ

บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
19 . Senior Network Engineer
• Manage and Maintain customer’s equipment including Network Router, Switch, Firewall and others IT related equipment. • Providing Onsite Installation Service to customers, including Cisco, HPE, Pal...

บริษัท รีไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน Negotiates
18 ม.ค. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (งานระบบ M & E)
-ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้างานโรงพยาบาล, โรงแรม, อาคารสูง (high rise building) -วันทำงาน: จ-ส (08.00-17.00 น.) สวัสดิการทำงานต่างจังหวัด: -ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง ...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ