JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
2 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
20 ก.ค. 62
3 . Project Management Manager@Head Office (Silom)
- Initiate end to end improvement projects that reduce cost, increase service level and improve customer service - Justify cost and benefit analysis from initiated projects and gain buy-in from manag...

Central Group Co., Ltd.
20 ก.ค. 62
4 . Sr.Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
1.ศึกษารูปแบบงานในโครงการตามงานที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำ Shop Drawing Approved และ Material Approved นำเสนอผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำ BOM นำเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูล VE...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ์N/A
20 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าพัฒนาเครื่องจักรและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.ดูแลและติดตามการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผนการทำงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ 2.ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน Machin...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำ Projects เพื่อ ปรับปรุงบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆที่สนับสนุนกระบวนการผลิตรภายในโรงงาน อย่างน้อย 2.จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62

บริษัท เอส.พี.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
20 ก.ค. 62

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
20 ก.ค. 62
9 . Project Engineer/ Presales
- เขียนแบบติดตั้ง ประมาณค่าใช้จ่าย - ออกพบลูกค้าหรือดูงานกับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง สวัสดิการ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 28,000 - 35,000
19 ก.ค. 62
10 . Engineering Manger / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
1.วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3.วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน NA
19 ก.ค. 62
11 . เริ่มงานทันที!!!วิศวกร(คอนโดฯ แม็กโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ ICONSIAM)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3.วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 บาท /หรือตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
12 . Sr. Network Engineer (Installation, Security)Urgently Required !
• Implement and Managing installation project • Responsibility to handle advance and complicated project • Manage and support junior engineer in installation team • Delivery document for completed ...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiation
19 ก.ค. 62
13 . Project Manager
1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ทันเวลา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2.รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สะพาน/ถนน/ทางยกระดับ 3.วางแผนโครงการก่อสร้าง แผนงาน งบประมาณ อุปก...

บริษัท ทิพากร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . Site Supervior (Site Engineer) ปิดรับ 30 ก.ค.62รับสมัครด่วน !
- สื่อสาร ประสานงาน และแก้ปัญหาหน้างาน กับลูกค้า subcontractor และผู้รับเหมา (On Site) - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัท - เก็บข้อมูลและรายงานผลการทำงาน ความคืบหน้าของงาน - ควบคุมงานติดตั้ง ด...

Alright Combination Centric Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
ยริหาร ควบคุมดูแลงานเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
16 . ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกลรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ติดตามและตรวจสอบรายงานอุปสรรคความคืบหน้าของงาน สามารถอ่านแบบและอธิบายงานได้

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
17 . Project Engineer
• Take proactive lead position in learning specific development for solar PV. • Preparing investment proposals and performing feasibility studies for solar power plant opportunities. • Preparing nar...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
19 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ