JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ครูผู้ช่วยสอน (TA)
-ให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอ -ประสานงานคุณครูชาวต่างชาติ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เวลาทำงาน 10.00 น.-18.00 น.หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 13,000-18,000 บาท
15 มิ.ย. 62

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 มิ.ย. 62
23 . Mechatronical Instructor - วิทยากรนวัตกรรมหุ่นยนต์ ประจำ SVOA ราษฎร์บูรณะ ด่วน!
- แนะนำ/สอน การประกอบหุ่นยนต์จำลอง และสอนการใช้งานหุ่นยนต์จำลอง AI Robot

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
24 . ครูสอนคณิตศาสตร์
- สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยม 3 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนกวดวิชา Math Talent
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
29 . Language Teachers (* Mandarin / Thai)
Academic Year 2019/2020 Start: August 2019 Employment : Fixed Term KEY ROLE: This role requires outstanding planning and delivery of the relevant language curriculum to classes and groups as dec...

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ / Wellington College International School Bangkok
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
30 . ผู้ช่วยครูห้องเรียนเตรียมความพร้อม
- ทำงานวันอังคารถึงศุกร์ 8.30 น.-18.00 น. - ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วยในห้องเรียนเด็กพิเศษ ดูแลเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี และ 4-7 ปี - มีการอบรมอย่างเข้มข้นระหว่างการทำงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหม...

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
เงินเดือน 14,000
14 มิ.ย. 62
31 . Academic Coach (Coding.org & Math)
พัฒนาออกแบบหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding.org & Math) รวมทั้งเป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว (Project Coach)

LearnBalance Group
เงินเดือน 20,000+
14 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์รับสมัครด่วน !
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551( ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงา...

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
33 . ครูสอนเด็กเล็ก 1-8 ปี สาขาพระราม3 ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า ชลบุรี
- ครูสอนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมบูรณาการ (มีการฝึกอบรมให้2เดือน) - ผ่านสัมภาษณ์งาน เริ่มงานทันที

Brain School
เงินเดือน 15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
34 . ครูผู้ช่วย Teacher Assistant
ทำงานเป็นผู้ช่วยของครูประจำชั้นในห้องเรียน มีความสามารถในการสื่อสารกับครูผู้สอนเพื่อเตรียมสื่อสารการสอน กิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับบทเรียน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน ช่วยดูแลนักเรียนต...

The British School of Bangkok Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
35 . ครูภาษาอังกฤษ
สอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล ติดต่อสื่อสารกับครูชาวต่างประเทศ

โรงเรียนบัณฑิตวิทยา(อนุบาล)
เงินเดือน 15,000+เงินพิเศษ
14 มิ.ย. 62
36 . ครูสังคมศึกษา
เป็นงานสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ปลาย

วชิราวุธวิทยาลัย
เงินเดือน 15,500 บาท + ค่าครองชีพ
14 มิ.ย. 62
37 . ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษารับสมัครด่วน !
- ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
38 . อาจารย์สอนวิชาบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำการสอนนักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
39 . อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
สอนภาษาอังกฤษในระดับ ปวช.และปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
14 มิ.ย. 62
40 . ครูพละศึกษารับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่สอนพละ ในระดับสามัญศึกษา โรงเรียนจำนงค์วิทยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
14 มิ.ย. 62
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ