JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูสอนศิลปะ
- สามารถเรียนรู้และให้ความรู้งานศิลปะ เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปได้ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป - ครูสอนศิลปะบุคคลทั่วไป ด้านวาดรูป(Drawing) , สีน้ำ ,สีไม้, สีน้ำมัน, สีอะคริลิค แ...

สถาบันสอนศิลปะ HIT Galleria
ไม่จำกัดจำนวน
เงินเดือน 15,000++ หรือตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิทยาการคำนวณ
1. วางแผนและพัฒนาการสอน 2. วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ 3. จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน เฉลยข้อสอบ 4. ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิชาการ ฟิสิกส์/เคมีรับสมัครด่วน !
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉลย และ สนั...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
7 . นักวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( Part Time )
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน / รายชั่วโมง
21 ส.ค. 62
8 . นักวิชาการ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเขียนโครงการ ออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการอบรม และสร้างเครือข่ายวิทยากร - ดูแลงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณี Observe วิทยากร - ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
21 ส.ค. 62
9 . นักวิชาการ (ด้านภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแน...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
เงินเดือน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ส.ค. 62
10 . นักวิชาการ สาย STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ )รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ส.ค. 62
11 . ครูคณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ภาษาไทย สาขาใหญ่
- เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในการทำแบบฝึกหัดทั้ง 4 วิชาโดยที่ในช่วง 3 เดือนแรก จะได้รับการอบรมวิชาการและการสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ดูแลการสอนเนื้อหาทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทย...

โรงเรียนกวดวิชา I-STEP
เงินเดือน 20,000-25,000
21 ส.ค. 62
12 . ครูคณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ภาษาไทย สาขาซีคอนสแควร์
- เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในการทำแบบฝึกหัดทั้ง 4 วิชาโดยที่ในช่วง 3 เดือนแรก จะได้รับการอบรมวิชาการและการสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ดูแลการสอนเนื้อหาทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทย...

โรงเรียนกวดวิชา I-STEP
เงินเดือน 20,000-25,000
21 ส.ค. 62
13 . Cooking Teacher Assistant - ผู้ช่วยครูสอนทำอาหาร
1. Greetings and welcoming customers - ต้อนรับลูกค้า 2. Taking customers to do market tour - พาลูกค้าไปทัวร์ตลาด 3. Supporting the cooking instructor - ช่วยซัพพอร์ตครูสอนทำอาหาร

Bangkok Thai Cooking Academy
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
21 ส.ค. 62
14 . ครูสอน ร้องเพลง สาขา เซ็นทรัลบางนา
สอบถามโทร 092-3639665 คุณอาร์ท ID line 0923639665

บริษัท เวิลด์สตาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ( World Star Academy)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
15 . ครูฝึกสอนขับรถรับสมัครด่วน !
- สอนขับรถ ในโรงเรียนมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก - เลือกที่ทำงานได้ อยุธยา นวนคร ปทุมธานี กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 304 หนองแค และหินกอง

บริษัท สงวนพันธุ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 17,500 บาท
21 ส.ค. 62

ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
เงินเดือน อาจารย์สอนลูกผู้บริหาร รายได้ : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
17 . Academic English
1. Simplify and shorten academic textbook into teaching materials 2. Provide test banks for the assigned curriculum 3. Provide applicable situation-based content 4. Provide quality control o...

LearnBalance Group
เงินเดือน 20,000+
21 ส.ค. 62
18 . ครูผู้สอนมัธยมประจำวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีว อังกฤษ ไทย และ Parttime ในวิชาอื่น
-พนักงานประจำทำงานวันจันทร์-พฤหัส 9.00-18.30 น. และวันเสาร์หรืออาทิตย์ 8.30-18.00 น. (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์) -พนักงาน Part time 200 ต่อ ชม. (ขั้นต่ำเราให้มากกว่า 3 ชม.) ในวันเสาร์ (ส่งไปสอนตามโรงเร...

บริษัท รักหมูน้อย จำกัด
เงินเดือน 15,000 THB ขึ้นไป (ตามประสบการณ์) + Bonus + ประกันสังคม
21 ส.ค. 62
19 . ครูผู้ช่วย Parttime
- ตรวจแบบฝึกหัด (การบ้านและงานในห้อง) มีแบบเฉลยให้ - ให้คำแนะนำ (Instruction) ไม่ได้สอนโดยตรง - ไม่ต้องเตรียมการสอน เพียงชี้แนะตามระบบ - บันทึกผลการเรียนในห้อง และผลการทำการบ้าน - จัดเตรียมแบบเรีย...

Kumon IT Square
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 ส.ค. 62
20 . Mechatronical Instructor - วิทยากรนวัตกรรมหุ่นยนต์ ประจำ SVOA ราษฎร์บูรณะ ด่วน!
- แนะนำ/สอน การประกอบหุ่นยนต์จำลอง และสอนการใช้งานหุ่นยนต์จำลอง AI Robot

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ