JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ENGLISH TUTOR
Job Description: 1. Teach for Champ Engrish and be able to teach the students from different English background 3. Evaluate the student’s progress 4. Evaluate the teacher’s performance and effectiv...

LearnBalance Group
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ค่า ชม.สอน
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาการศึกษา รับสมัครด่วน !
- ความเข้าใจในบริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา - คิดวิเคราะห์ผลการสอบ , ข้อสอบแข่งขัน - จัดทำผลการวิเคราะห์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
7 . Mechatronical Instructor - วิทยากรนวัตกรรมหุ่นยนต์ ประจำ SVOA ราษฎร์บูรณะ ด่วน!
- แนะนำ/สอน การประกอบหุ่นยนต์จำลอง และสอนการใช้งานหุ่นยนต์จำลอง AI Robot

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์รับสมัครด่วน !
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551( ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงา...

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62

The Best English
เงินเดือน We want English tutors working full-time with monthly salary
19 มิ.ย. 62

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
11 . ครูสอนภาษาเกาหลี (คนไทย) งานประจำรับสมัครด่วน !
- สอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียน ในระดับต้น-ประกอบอาชีพ

บริษัท เซจง เคอีเอสบี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
12 . ครูผู้ช่วยสอนการฝึกสายตา การบำบัดฟื้นฟูดวงตาด้วยหลักธรรมชาติบำบัดรับสมัครด่วน !
- ทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตลาด Marketing & Socail Media

Natural Joy Vision
เงินเดือน ตกลงในวันสัมภาษณ์
19 มิ.ย. 62
13 . ครูผู้สอนมัธยมประจำวิชา คณิต / ฟิสิกส์ / เคมี / อังกฤษ และ Parttime ในวิชาอื่น
-พนักงานประจำทำงานวันจันทร์-พฤหัส 9.00-18.30 น. และวันเสาร์หรืออาทิตย์ 8.30-18.00 น. (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์) -พนักงาน Part time 200 ต่อ ชม. (ขั้นต่ำเราให้มากกว่า 3 ชม.) ในวันเสาร์ (ส่งไปสอนตามโรงเร...

บริษัท รักหมูน้อย จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ >15,000 THB/Mth พร้อม Bonus และประกันสังคม
19 มิ.ย. 62

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
19 มิ.ย. 62
15 . ครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์/อังกฤษ)
- ตรวจแบบฝึกหัด (การบ้านและงานในห้องเรียน) มีแบบเฉลยให้ - ให้คำแนะนำ(Instruction หรือ Guide)ไม่ได้สอนโดยตรง - ไม่ต้องเตรียมการสอน เพียงชี้แนะตามระบบ (Follow up) - บันทึกผลการเรียนในห้อง และผลการท...

ศูนย์คุมองหทัยราษฎร์ 39
เงินเดือน 13,000-17,000
19 มิ.ย. 62
16 . บริหารโครงการ STEM SOLUTION
- ดูแลผลิตด้าน STEM, ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์, บริหารจัดการยอดขาย ออกแบบ Content ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า,ประสานงานและสนับสนุนการขาย,บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามที่ตกลง
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- แนะแนว-ให้ข้อมูล-โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ - ปิดการขายโครงการดังกล่าว, งานด้านเอกสาร, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Worantex Education and Travel Co., Ltd. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000.- บาท
19 มิ.ย. 62
18 . ครูผู้ช่วยประจำและPart-time วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, จนท.ประชาสัมพันธ์
ครูประจำ (คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) : - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผน ให้การสอนวิชาคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ครู...

Kumon(Paradise Park)
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 มิ.ย. 62
19 . Academic Coach (Coding.org & Math)
พัฒนาออกแบบหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding.org & Math) รวมทั้งเป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว (Project Coach)

LearnBalance Group
เงินเดือน 20,000+
19 มิ.ย. 62
20 . ครูสอนคณิตศาสตร์
- สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยม 3 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนกวดวิชา Math Talent
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ