JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . อาจารย์สอนภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และล่ามรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน อาจารย์สอนภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น - Full Time และ Part Time - สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยคนญี่ปุ่น - มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ขึ้นไป เพื่อใช้ในการสอน และสื่อสารกับผู้เรียน...

Thai Language Station Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์/อังกฤษ)
- ตรวจแบบฝึกหัด (การบ้านและงานในห้องเรียน) มีแบบเฉลยให้ - ให้คำแนะนำ(Instruction หรือ Guide)ไม่ได้สอนโดยตรง - ไม่ต้องเตรียมการสอน เพียงชี้แนะตามระบบ (Follow up) - บันทึกผลการเรียนในห้อง และผลการท...

ศูนย์คุมองหทัยราษฎร์ 39
เงินเดือน 13,000-17,000
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
8 . คุณครูเลขและคุณครูวิทยาศาสตร์ (ป.3-6) รับสมัครด่วน !
ถ้าคุณคิดว่าเก่งจริง ขอเชิญมาร่วมงานกัน ขณะนี้โรงเรียนกวดวิชา 152 Zero to Hero กำลังเปิดรับสมัครครู 2 วิชา คือ 1) คณิตศาสตร์ (Maths) ป.6 ซึ่งสามารถสอนโจทย์คณิตเป็นภาษาอังกฤษได้ มีเอกสารให้แล้ว แ...

โรงเรียนกวดวิชา 152
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
9 . Mechatronical Instructor - วิทยากรนวัตกรรมหุ่นยนต์ ประจำ SVOA ราษฎร์บูรณะ ด่วน!
- แนะนำ/สอน การประกอบหุ่นยนต์จำลอง และสอนการใช้งานหุ่นยนต์จำลอง AI Robot

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . ครูสอนภาษาจีน Part-Time สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรารับสมัครด่วน !
-จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน -สอนตามเงิื่อนไขเวลาที่ได้

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
ตามอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขตกลง ค่าสอนเป็นรายชั่วโมง
24 มิ.ย. 62
11 . อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ด้าน Programming รับสมัครด่วน !
-สอนทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ -สอนในสาขาหรือหน่วยงานของลูกค้ากลุ่ม Corporate -เตรียมเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนเอง หรือใช้สื่อที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . นักวิชาการภาษาไทย และ นักวิชาการพิสูจน์อักษร
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มิ.ย. 62
13 . นักวิชาการสังคมศาสตร์รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มิ.ย. 62
14 . นักวิชาการ (ด้านภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแน...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
เงินเดือน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มิ.ย. 62
15 . นักวิชาการแผนการสอนรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอน ในระดับประถม และมัธยม ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามวุฒิและประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
16 . นักวิชาการ สาย STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ )รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยครู
1. Demonstrates knowledge of classroom content and pedagogy in order to assist with the teaching and learning in the classroom. 2. Helps with providing differentiated learning experiences for stude...

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 35,000 Baht
24 มิ.ย. 62
18 . ครูสอนเด็กประถม
ดูแล สอนเด็กอนุบาล ประถม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์

Doctor Kid School (บ้านคุณหมอ)
เงินเดือน 12,000-15,000
24 มิ.ย. 62
19 . ABA Therapist
A full-time Behavioral Therapist implements the treatment programs for clients and their families at the center, home, and school setting using ABA (Applied Behavior Analysis) curriculum. The therapi...

Center for Autism Recovery and Education (CARE) Thailand
เงินเดือน Negotiate
24 มิ.ย. 62
20 . ครูสอนพัฒนาทักษะเด็กเล็ก สาขา The walk เกษตร-นวมินทร์,เซ็นทรัล พระราม 3รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบตารางสอนของตนและจัดเตรียมสื่อการสอนประจำวัน และรายเดือน • ดำเนินการสอนตามตารางสอน ตารางเรียนทดแทน ตารางแทนผู้สอนท่านอื่น • จัดทำบันทึกรายงานความผิดปกติ จัดเก็บสื่อการสอน และดูแลความเป็นระ...

บริษัท ชิจิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ