JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานด้านบริการในร้านอาหาร - ควบคุม ดูแล การจัดสถานที่ภายในร้าน การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่ - ควบคุม ดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงในการให้บริการ - ควบคุม ดูแล ติดตามก...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - การบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย - บริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 (ห้าง Int Intersect)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมคุณภาพอาหาร และบริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ - บริหารบรรยากาศของร้านและทีมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - พัฒนายอดข...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
22 ก.ค. 62
5 . Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]@Central Embassy | Central Rama 3
ด้านการบริหาร - พัฒนาปรับปรุงการปฺฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น - วางแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายการตลาด - บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล...

Central Group Co., Ltd.
22 ก.ค. 62
6 . Bakery Training Manager
- สามารถบริหารจัดการยอดขาย ลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการฝึกสอนเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผลิตเบเกอรี่ได้ตามสูตรและคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
22 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาเพชรเกษม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขาลาดพร้าว
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำแม็คโครเพชรเกษม
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสุขสวัสดิ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ ประจำสาขากัลปพฤกษ์ รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขาสุขสวัสดิ์รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . Assistant Food Service Store Manager ประจำสาขาทาวน์อินทาวน์
ลักษณะงาน - ดูแลยอดขาย , กำไร , ต้นทุน - บริหารยอดสูญเสียของสินค้า , วางแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายและสอดคล้องกับยอดขาย - วางแผนเรื่อง Manpower , การดูแลมาตรฐานร้าน และ การให้บริการกับล...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่เกิน 32,000 บาท
22 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (สาขามิดทาวน์ อโศก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ และดูแลความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ - ทำความสะอาดร้าน และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเป...

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 16,000 - 25,000 บาท
22 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน รับสมัครด่วน !
1. บริหารร้านสาขา 2. ดูแลพนักงาน 3. บริหารจัดการยอดขาย ต้นทุนสินค้า 4. ระบบสต๊อคสินค้า 5. ระบบค่าใช้จ่ายต่างๆในสาขา

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ++
22 ก.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำสาขาอัญชัน พุทธมณฑลสาย 2 ) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของหน้าร้าน 2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารต่างๆ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏของบริษัท ...

บริษัท อิ่ม ฟู้ดแอนด์มอร์ จำกัด และในเครือ
เงินเดือน 16,000-21,000 บาท/เดือน
22 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Kyo Roll En รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการยอดขาย 2. บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด 3. ควบคุมInventory 4. และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์ของผู้สมัคร)
22 ก.ค. 62
18 . Duty Mgr Swensens สามย่านมิตรทาวน์ MRTสามย่าน รับจำนวนมากUrgently Required !
- หน้าที่: ทีมบริหาร จัดการดูแล shift ให้บริการลูกค้า จัดการตารางการทำงานและบริหารงานร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการอบรมฝึกงานให้ก่อนเริ่มงาน - เปิดรับหลายตำแหน่ง พ...

Chamchuri Synergy Group Co., Ltd
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
20 . Asst. Food & Beverage Manager (Food Stylist & Menu Development)
- พัฒนาเมนูทั้งคาว หวาน (Thai Fusion) - สร้างสรรค์เมนูโปรโมชั่น

บริษัท จัดหางาน เดดิค่า จำกัด
เงินเดือน 30,000 -40,000 บาท
22 ก.ค. 62
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ