JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Restaurant Manager
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก GM 2. บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ เพิ่มคุณภาพของการบริการของร้านอาหารและ 3. ดูแลค...

บริษัท ธนธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 25,000+service charged
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าพนักงานบริการบาร์น้ำ (Juice Bar Specialist) รั บ ส มั ค ร ด่ ว น!!!
1. ดูแลและบริหารงานในร้านอย่างเป็นระบบ 2. คิดค้นสูตรและปรับปรุงพัฒนาเมนูเครื่องดื่ม 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบร้าน 4. ดูแลการทำงานของพนักงานทุกคนในร้าน 5. ดูแลควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ และสินค้าต่างๆ ภายใ...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท + สุขภาพที่ดี
19 ก.ค. 62
3 . Asst. Food & Beverage Manager (Food Stylist & Menu Development)
- พัฒนาเมนูทั้งคาว หวาน (Thai Fusion) - สร้างสรรค์เมนูโปรโมชั่น

บริษัท จัดหางาน เดดิค่า จำกัด
เงินเดือน 30,000 -40,000 บาท
19 ก.ค. 62
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา BTS ทองหล่อ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาทรับสมัครด่วน !
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500 - 18,000++
19 ก.ค. 62
5 . Restaurant General Manager
- วางแผนและบริหารจัดการร้านอาหาร - ดูแลการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย - ดูแลบริหารพนักงานภายในร้าน - ควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
19 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าเขต ดูแลธุรกิจอาหาร (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ46)
1. บริหารจัดการยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ 2. ประสานงานระหว่างสาขาและผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจนโยบาย 3. บริหารค่าใช้จ่ายของสาขาเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด 4. ให้ความช่วยเหลือเเละพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคั...

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000 - 25,000
19 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วย และ ผู้จัดการร้านอาหาร
ช่วยผู้จัดการควบคุม ดูแล บริหารจัดการ ร้านอาหาร และบุคลากรในร้าน ทำอาหารไทยประจำวัน คิดเมนูอาหารใหม่ๆ และคิดสรรพัฒนาร้านอาหาร ให้สามารถรองรับลูกค้าทุกระดับ ที่มีปริมาณ มากขึ้น ภายใต้การลงทุ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 40,000.
19 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor
- การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - การควบคุมคุณภาพสินค้า - การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน ทำงาน 6...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . Asst. Restaurant Manager สาขา เซ็นทรัลอีสวิลล์รับสมัครด่วน !
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งราย...

บริษัท คิวโอแอล เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000
19 ก.ค. 62
10 . Restaurant Manager (คิงพาวเวอร์รางน้ำ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งราย...

บริษัท คิวโอแอล เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
เงินเดือน 20,000
19 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - การบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย - บริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 (ห้าง Int Intersect)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมคุณภาพอาหาร และบริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ - บริหารบรรยากาศของร้านและทีมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - พัฒนายอดข...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
19 ก.ค. 62
14 . Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]@Central Embassy | Central Rama 3
ด้านการบริหาร - พัฒนาปรับปรุงการปฺฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น - วางแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายการตลาด - บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล...

Central Group Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
15 . Bakery Training Manager
- สามารถบริหารจัดการยอดขาย ลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการฝึกสอนเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผลิตเบเกอรี่ได้ตามสูตรและคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ ประจำสาขากัลปพฤกษ์ รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . ด่วน!! ผู้จัดการร้าน เบียร์ด ปาปาส์ สาขา พารากอนรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายภานในร้าน - จัดการตารางงานของพนักงาน - เทรนนิ่งพนักงาน - เช็คสต๊อก สั่งของ ต้นทุน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง (ช่วงเวลาทำงาน 08:00 – 22:30...

บริษัท ซันปาร์ค แบงค็อก จำกัด
เงินเดือน 20,000++++
19 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการร้านแพนเค้ก Belle Ville สาขาเอสพลานาดรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายภานในร้าน - จัดการตารางงานของพนักงาน - เทรนนิ่งพนักงาน - เช็คสต๊อก สั่งของ ต้นทุน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง (ช่วงเวลาทำงาน 08:00 – 22:00...

บริษัท ซันปาร์ค แบงค็อก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000++++
19 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาเพชรเกษม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 ก.ค. 62
20 . รับสมัคร Assistant Restaurant Manager ประจำร้านอิปปุโดะ หลายสาขารับสมัครด่วน !
(Key Responsibilities) 1 Sales 1.1 Involved in setting sales strategies and supporting operations to achieve goals. 1.2 Communicate, support, monitor and track the performance of the branch to ac...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 23,000++
19 ก.ค. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ