JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานทั่วไป (รับสมัครเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย 3.ดูแลงานในคลังสินค้า 4.ดูแลงานในฝ่ายผลิต 5.ดูแลงานโดยเป็นผู้ช่วยช่าง 6.ดูแลงาน...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
2 . Regulatory Affairs Officer เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย - วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายงาน - ตรวจสอ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ -นำเสนอสินค้าของบริษัท -เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ -จัดเตรียมใบเสนอราคาและสินค้าและใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า -ประสานงานกับบริษัทส่งขนส่งเพ...

บริษัท ที.พี.โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ