JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ป...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 มิ.ย. 62
2 . สัตวบาลประจำฟาร์มเลี้ยงสุกร
รับผิดชอบในการดูแลสุกรในฟาร์มให้ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ฟาร์มได้วางเป้าหมายไว้โดยใช้ทักษะด้านการสุขาภิบาลโรคไม่ให้สัตว์ป่วยและจัดการฟาร์มทั่วไป

บริษัท แอคอินเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน xx,xxx
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ