JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสนาม (สนามกอล์ฟ)
- ร่วมวางแผนงานบำรุงรักษาสนาม งานระบบน้ำ งานช่างเครื่องจักร - ร่วมกำหนดการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การประเมินการทำงานของพนักงาน - ดูแลรับผิดชอบงานสนามกอล์ฟ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลควบคุมพน...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
2 . QC สินค้าเกษตรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลไลน์ผลิต คนงาน วางแผนผลิตรายวัน สต็อคสินค้า คุณภาพสินค้า 2. ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่ง และเช็คก่อนส่งลูกค้า 3. จัดเตรียมแผนการผลิตต่อวัน ประเมินการใช้วัตถุดิบ 4. จัดทำสต็อคสินค้า รายงานสต็อ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
22 ก.ค. 62
3 . ฝ่ายขายโครงการเกษตรรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด 2 หาช่องทางการขายใหม่ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเก่า 3 มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการขาย โรงเรือน ระบบปลูก ระบบน้ำหยด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการเจรจา สามารถเดิ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอินทรีย์
ควบคุมดูแลงานในโครงการศูนย์วิจัยเกษตรอินทรีย์ ซอยศูนย์วิจัย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์(เจรจาต่อรองได้)
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มรับสมัครด่วน !
1.งานควบคุมดูแลด้านการปลูกพืช ประเภทเกษตรอินทรีย์ 2.ควบคุมดูแลการผลิตผักสดของลูกฟาร์มบริษัท 3.ประสานงานกับลูกฟาร์มบริษัท 4.ควบคุมดูแลการผลิตผักสดของลูกฟาร์มบริษัท ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่ต้องการ 5...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
6 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร (มันเส้น)
1. รวบรวมมันเส้นตามลานมันที่เป็น Partner ทางธุรกิจ 2. ทําการซื้อขายมันเส้ัน เพื่อส่งต่อประเทศจีน 3. ดูแลงานเอกสารซื้อขายกับคู่ค้า (ลานมัน) 4. ประสานงานกับคลังสินค้า เพื่อเก็บมันเส้น 5. เดินทางไปติ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
22 ก.ค. 62
10 . สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ป...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 ก.ค. 62
11 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
ควบคุมตรวจสอบ งาน Softscape และงาน Hardscape ประสานกับบุคคลต่างๆ วางแผนงานในแต่ละวัน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์หรือ Organic 2. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้่นที่ 3. ลงพื้่นที่เพื่อติดตามและประเมินผลของกลุ่มเกษตรกร 4. หาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
13 . Service Specialist : ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาธนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำ วางแผนงานบริการ และออกให้บริการภาคสนามให้กับกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น โรงแรม โรงงาน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และที่พักอาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - ทำรายงานแจ้งปัญหา...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
22 ก.ค. 62
14 . คนสวน
ดูแลรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้แขวน ไม้ยืนต้น และสนามหญ้า งานตัดตกแต่งไม้ ตัดหญ้าตามที่กำหนด งานพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บกวาดขยะ ใบไม้ในสวน ตรวจสอบจัดทำไม้ค้ำยันไม้ป้องกันโค...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
15 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisorรับสมัครด่วน !
• นำเสนองานบริการ พร้อมให้ความรู้และตอบข้อซักถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบกำจัดปลวก Exterra (USA Technology) รวมถึงการป้องกันกำจัดแมลงรำคาญและระบบกำจัดหนูจากค่าย Bell Laboratories Inc...

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
6 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 17,000-18,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า Incentive สำรวจอาคาร เงินโบนัส
19 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจพืชเชิงพานิชย์-ประเทศไทย
1) Product Development • Design and product development and product registration trials strategies • Drive all product development and product registration trials across Thailand & manage all com...

บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62

บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด
19 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์-พยาบาลสัตว์/ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์-พยาบาลสัตว์ - จับบังคับสัตว์ป่วยที่เข้ามาทำการตรวจรักษา - ดูแลสัตว์ป่วยใน ป้อนอาหาร ป้อนยา - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในส่วนของวอร์ดสัตว์ป่วย - รับผิดชอบในส่วนของงานผู้ช่วย...

โรงพยาบาลสัตว์บางกอก-รัชดา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
19 ก.ค. 62
20 . Inspector
1. To inspect of agricultural and food products processing . 2. To make an inspection report both in Thai and English. 3. To work up country occasionally. If stay in office, work schedule is on Mon...

Bioagricert(Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ