JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
3 . พนักงานฝ่ายขาย - ส่งเสริมการขาย
- วิ่งออกพบลูกค้าต่างจังหวัดที่ได้มอบหมาย - แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสนอขายให้แก่ลูกค้า - ประสานงานขาย และเก็บบิลขายสินค้าเมื่อครบกำหนด - เปิดลูกค้ารายใหม่ๆ - จัดบูธแสดงสินค้าตามที่ได้รับคำสั่ง

บริษัท ลุมพินีอุตสาหกรรม จำกัด
ฝ่ายขาย 3 ตำแหน่ง, ส่งเสริมการขาย 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท/เดือน
19 มิ.ย. 62
4 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์หรือ Organic 2. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้่นที่ 3. ลงพื้่นที่เพื่อติดตามและประเมินผลของกลุ่มเกษตรกร 4. หาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
6 . คนทำสวน ประจำบ้าน บ่านเอกมัย
- รับผิดชอบ ทำสวน ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ - ประจำบ้าน ซอย เอกมัย22

Think Beyond Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 บาท/เดือน
19 มิ.ย. 62

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสนาม (สนามกอล์ฟ)
- ร่วมวางแผนงานบำรุงรักษาสนาม งานระบบน้ำ งานช่างเครื่องจักร - ร่วมกำหนดการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การประเมินการทำงานของพนักงาน - ดูแลรับผิดชอบงานสนามกอล์ฟ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลควบคุมพน...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์
ดูแลรักษาสวนไม้ดอก / ไม้ประดับ / ไม้ป่า

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้างานภูมิทัศน์ / โฟร์แมน
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผนการปฏิบัติงานให้กับลูกทีม 3. จัดทำรายงานประจำวัน 4. ติดต่อประสานกับหน้างานของแต่ละโครงการ 5. ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . สัตวบาลต่างประเทศ
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.งานจัดการฟาร์ม/การผลิตและขยายพันธ์ 3.การเตรียมความพร้อมของโรงเรือน และอุปกรณ์ 4.การให้อาหารและทำวัคซ...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 62
12 . สัตวบาลส่งเสริม
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ป...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 62
13 . ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ขึ้นทะเบียนปุ๋ย - ติดต่อหน่วยงานราชการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามไบโอเคมิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . โฟร์แมนภูมิทัศน์ และ โฟร์แมนประจำหน่วยงานคลอง14 อ.องครักษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคนงาน - ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้เรื่องต้นไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นเป็นอย่างดี - ดูแลเรือนเพาะชำต้นไม้ (ไม้ใหญ่,ไม้เล็ก) (ประจำคลอง14) - มีประสบการณ์ขับรถเครน,รถ6,12...

บริษัท คอร์เดียร์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
15 . QA Landscapeรับสมัครด่วน !
* ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง Landscape ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท * วิเคราะห์ จัดทำรายงานการควบคุมและตรวจประเมินคุณภาพ ภูมิทัศน์ในโครงการ

Flower Design Lab Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
**จัดทำแปลงทดลองเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงช่วยงานจัดประชุมและให้ความรู้เกษตรกร

บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000
18 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการคนสวน
-ดูแล ควบคุมพนักงานสวน ให้ดูแลสวนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตาม และควบคุมการทำงานของพนักงานสวน -วางแผนด้านกำลังพล -นำเสนอรูปแบบ รวมถึงแนวทาง วิธีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ เพ...

บริษัท พี.เอ็น.เค.คลีนนิ่ง แอนด์ โปรเทคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท ค่ารถ 3,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท
18 มิ.ย. 62
18 . พนักงานดูแลกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.รดน้ำ พ่นปุ๋ยและยาควบคุมโรคและแมลง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความสะอาดภายในโรงเรือน ได้แก่ ทำความสะอาดโครงสร้างด้านในของโรงเรือน ถูพื้นโรงเรือน ทำความสะอาดรางน้ำในโรงเรือน ...

บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisorรับสมัครด่วน !
• นำเสนองานบริการ พร้อมให้ความรู้และตอบข้อซักถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบกำจัดปลวก Exterra (USA Technology) รวมถึงการป้องกันกำจัดแมลงรำคาญและระบบกำจัดหนูจากค่าย Bell Laboratories Inc...

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
6 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 17,000-18,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า Incentive สำรวจอาคาร เงินโบนัส
17 มิ.ย. 62
20 . คนสวน
ดูแลรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้แขวน ไม้ยืนต้น และสนามหญ้า งานตัดตกแต่งไม้ ตัดหญ้าตามที่กำหนด งานพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บกวาดขยะ ใบไม้ในสวน ตรวจสอบจัดทำไม้ค้ำยันไม้ป้องกันโค...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ