JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Organization Development Section Manager (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร)
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT) 2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน 3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย 4.ดำเนินการติดตามผล การราย...

เครือ เวท โปรดักส์
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ความรับผิดชอบหลัก - งานส่งเสริมความปลอดภัย - ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน - อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน งานตรวจความปลอดภัย - ดำเนิ...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
25 มิ.ย. 62

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
24 มิ.ย. 62
4 . System Development Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รูปแบบแบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนของฝ่ายต่างๆ ในระบบบริหารงานคุณภาพ - ควบคุม ดูแล ระบบควบคุมเอกสารและข้อมูลตามระบบบริหารงานคุณภาพ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน 18,000 -22,000 บาท
22 มิ.ย. 62
5 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
6 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ