JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ดูแลการจัดทำ พัฒนา และประเมินผลให้การปฎิบัติงานด้านการขนส่ง-คลังสินค้าเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . ISO Officer/ Supervisor (Asst. QMR)
1. เป็นผู้ช่วย QMR ในการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ISO 9001:2015 2. วางแผน ดำเนินการและติดตามผล Internal Audit 3. ประสานงานการตรวจประเมินจาก CB 4. ควบคุมระบบเอกสาร ISO ขององค์กร

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/ISOรับสมัครด่วน !
- จัดทำและควบเอกสารในระบบ ISO - เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO ของกลุ่มบริษัท - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบ ISO - งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ISO/DCC
ควบคุมเอกสาร จัดทำเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวของ ติดตามผลการดำเนินงานตรวจติดตาม ค้นหากฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ สรุปจัดทำร...

บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
25 มิ.ย. 62
5 . DCCรับสมัครด่วน !
DCC -ปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก-ภายใน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
25 มิ.ย. 62
6 . QMR&QA
• จัดทำและพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และ ปรับปรุงคุณภาพ • เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ เช่น บุคคลผู้รับการ ตรวจ พื้นที่ตรวจ ระบบงาน ระบบเอกสาร และข้อมูล • ...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . Organization Development Section Manager (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร)
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT) 2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน 3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย 4.ดำเนินการติดตามผล การราย...

เครือ เวท โปรดักส์
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ISO
1.ควบคุมเอกสารในระบบ ISO ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2.ประสานงาน-ติดต่อกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 3.ตรวจติดตามภายใน 4.ปรับปรุง แก้ไข และป้องกันการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 5.เข้าร่วม และจัดทำรายงานก...

บริษัท ทะเลเทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัทโอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาด้าน ISO
- งานสอนและฝึกอบรม - สามารถขับรถได้ - ออกต่างจังหวัดเป็นเวลานาน ๆ ได้

บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
13 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
14 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ