JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SS&R Hub Executive (supervisor)
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ • จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
22 พ.ค. 62
2 . Safety Professional Supervisor / หัวหน้าแผนกงานความปลอดภัย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนงานความปลอดภัย - ตรวจสอบทบทวน Procedure, วิธีปฏิบัติ และคู่มือความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบแนะนำ และสั่งแก้ไขงานตวามปลอดภัยหน่วยงานก่อสร้...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . หน.แผนกความปลอดภัย,จนท.จป.วิชาชีพ,จป.กะ ( สาขาบางพลี, สาธุประดิษฐ์)รับสมัครด่วน !
(ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จปว.) โดยตำแหน่ง) 1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ภายในโรงงาน และระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 2. บริหารและควบคุมและปฏิบัติงานงานตามกฎ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . Facility Manager
- บริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย(Security Staff) และพนักงานรักษาความสะอาด -Manage Security Staff and Cleaning Staff -กำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสะอาดซึ่งปฏิบัติตามแผนงานหรือตามข้อกำ...

O2 Fitness Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
5 . Safety Manager
-Implement safety regulation or standard and environment for workplace. -Control,monitor and review safety,health and environment strategies,policies,procedures and practices of the company. - Monit...

Ajimomoto Engineering 2001 (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 45,000-50,000
17 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ