JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ตรวจสอบและเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำรายงานส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน -จัดทำและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี -ตรวจวัดและประเมิ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ