JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Supervisor)
-วางแผน ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย -ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง,นั่งร้าน,เครื่องมือช่าง, ความสะอาดหน้างาน และอุปกรณ์...

บริษัท ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
18 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention ประจำสาขาบางนา)
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ความรับผิดชอบหลัก - งานส่งเสริมความปลอดภัย - ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน - อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน งานตรวจความปลอดภัย - ดำเนิ...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
18 ก.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ไซต์งานแจ้งวัฒนะฯ - สัญญาจ้าง)
- อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดูแลความปลอดภัยของพนักงานและคนงาน - ประสานงานกับทาง main contractor และ sub contractor - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทาง...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
25 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
18 ก.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
18 ก.ค. 62
29 . จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง
ดูแลงานด้านกฏหมายความปลอดภัยภายในโรงงานทั้งหมด และทำเอกสารส่งกรม รายงานจปท. จัดฝึกอบรม อพยพหนีไฟ และทำงานอี่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกอบรมได้

บริษัท แคปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด / บริษัท ซันสตาร์ สปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ก.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาล • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการบริการเกิดความประทับใจ • ควบคุม และจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • อื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
31 . รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
18 ก.ค. 62
32 . จป. วิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม. - รามคำแหง 60)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการ และควบคุมงานด้าน Safety ให้เป็นไปตามระบบ ISO 45001 2. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเ...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ (มีเบี้ยเลี้ยง และเงินพิเศษอื่นๆ)
18 ก.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาพื่นที่ บางซื่อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ป...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
18 ก.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ / วิศวกรระบบคุณภาพ
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
38 . Safety Officer
- ดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการต่างๆ - จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงในการทำงานและทำรายงาน - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่คนงานในโครงการ

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
5 ตำแหน่ง
18 ก.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เทคนิค
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั ้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
40 . จป.วิชาชีพ
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการความ ปลอดภัยต่อนายจ้าง - ตรวจสอบหาสาเหตุ , สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและแนว ทางป้องกันแก้ไขการเกิดเหตุ - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยผู้มาปฎฺิบัติ...

บริษัท จีเวล เดคอร์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-20,000
17 ก.ค. 62
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ