JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค
- ดูแลด้านความปลอดภัยในกการก่อสร้างอาคารสูง ประจำไซต์งานในกทม. - ให้ความรู้และควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและคนงาน - จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
25 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย สาขาสีลม
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
25 มิ.ย. 62
6 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
7 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)
- ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรมให้คำแนะนำความปลอดภัย - ตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และความพร้อมของคนในการเข้าพื้นที่

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
10 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการเดินรถ (จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา/ช่าง/พละฯ/วิทย์ฯกีฬา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . จป.เทคนิค / จป.วิชาชีพ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
13 . Safety Officer (Nakhon Pathom)
•To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. •To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
25 มิ.ย. 62
14 . 27-28 มิ.ย.62 รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
25 มิ.ย. 62
15 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
25 มิ.ย. 62
16 . Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) Urgently Required !
-วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน -ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในไซร์งานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง -ประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์อันตรายในการทำงานและหาแนวทางป้องกันแก้ไข

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1.ดูแลในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด 2.วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเสนอแผนงานหรือแนวทางแก้ไขและการป้องกัน 3.เป็นวิทยากรอบรมแล...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด -ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง -วางแผนเรื่องความปลอดภัยต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาพื่นที่ บางซื่อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ป...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ