JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
2 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
16 ก.ค. 62
3 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์) โซนภาคกลาง
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
16 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
6 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ไซต์งานแจ้งวัฒนะฯ - สัญญาจ้าง)
- อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดูแลความปลอดภัยของพนักงานและคนงาน - ประสานงานกับทาง main contractor และ sub contractor - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทาง...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
8 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจ ติดตาม และประเมินผล ระบบความปลอดภัย รายงานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน XX,XXX
16 ก.ค. 62
10 . รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
• รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาล • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการบริการเกิดความประทับใจ • ควบคุม และจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • อื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
13 . จป. วิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม. - รามคำแหง 60)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการ และควบคุมงานด้าน Safety ให้เป็นไปตามระบบ ISO 45001 2. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเ...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ (มีเบี้ยเลี้ยง และเงินพิเศษอื่นๆ)
16 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ / วิศวกรระบบคุณภาพ
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำไซต์ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในไซต์งาน 2.อบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้รับเหมา 3.จัดทำเอกสารรายงานความปลอดภัยในการทำงาน 4.ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ 5.งานอ...

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
16 ก.ค. 62
17 . จป.วิชาชีพ
- ดูแลระบบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย - จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระ...

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
18 . พนักงานอาคาร(ST)
- ดูแลระบบความปลอดภัย - ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย - ดูแลรักษาความเรียบร้อยในอาคาร - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทมส์ สแควร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety)รับสมัครด่วน !
1. ประเมินและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน แผนงานความปลอดภัยของพขร. แผนการประเมินความเสี่ยง 2. ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงภายในบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานและพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน 3. จัดท...

บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(สัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
15 ก.ค. 62
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ