JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ตรวจสอบและเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำรายงานส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน -จัดทำและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี -ตรวจวัดและประเมิ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจ ติดตาม และประเมินผล ระบบความปลอดภัย รายงานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน XX,XXX
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
8 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
10 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) , (จป.เทคนิค)
- ดูแลความปลอดภัยในโครงการ และความปลอดภัยของคนงานระหว่างงานก่อสร้าง - จัดทำแผนงานความปลอดภัย และงานเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย, อบรมพนักงาน, ตรวจหน้างาน **ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลาท...

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
12 . จป.วิชาชีพ
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการความ ปลอดภัยต่อนายจ้าง - ตรวจสอบหาสาเหตุ , สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและแนว ทางป้องกันแก้ไขการเกิดเหตุ - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยผู้มาปฎฺิบัติ...

บริษัท จีเวล เดคอร์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-20,000
22 ก.ค. 62
13 . จป.วิชาชีพ
รับผิดขอบงานของจป.วิชาชีพ และช่วยดูแลงานสิ่งแวดล้อม และงาน 5ส.

บริษัท โปรดีเคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . Safety Officer (Nakhon Pathom)
•To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. •To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 ก.ค. 62
15 . จป. วิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม. - รามคำแหง 60)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการ และควบคุมงานด้าน Safety ให้เป็นไปตามระบบ ISO 45001 2. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเ...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ (มีเบี้ยเลี้ยง และเงินพิเศษอื่นๆ)
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทลูกค้า - ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน (หน้า Site งาน) - ดูแล จัดเตรียมเอกสาร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงการอบรม...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ความรับผิดชอบหลัก - งานส่งเสริมความปลอดภัย - ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน - อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน งานตรวจความปลอดภัย - ดำเนิ...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
22 ก.ค. 62
19 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาล • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการบริการเกิดความประทับใจ • ควบคุม และจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • อื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ