JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 มิ.ย. 62
2 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
5 . Safety Officer *Bangkok*
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องจักรกลและเครื่องมือกล วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน) 08.30 - 17.30 น. สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท 63 กทม. รายละเอียด: - กำหนดกฎ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 18 - 25 K (Base Salary)
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1.รับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งระบบ 2.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ความปลอดภัยฯ และฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 3.วิเคราะห์งานเพื่อระ...

Enames Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
8 . จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค
- ดูแลด้านความปลอดภัยในกการก่อสร้างอาคารสูง ประจำไซต์งานในกทม. - ให้ความรู้และควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและคนงาน - จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
20 มิ.ย. 62
9 . Safety Officer (Nakhon Pathom)
•To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. •To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1.ควบคุมดูแล และปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย 2.จัดทำรายงานความปลอดภัย และแนวทางการแก้ไขในด้านความปลอดภัย 3.จัดทำแผนมาตรการความปลอดภัย 4.อบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย 5.อื่นๆตามได้รับหมอบหม...

บริษัท เจมส์ เอ็กซิบิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62
13 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มิ.ย. 62
14 . 27-28 มิ.ย.62 รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
20 มิ.ย. 62
15 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ - ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานโคร...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ / วิศวกรระบบคุณภาพ
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่เดินเอกสารรับสมัครด่วน !
- รับใบสั่งจาก พจส. เพื่อวางแผนการชำระใบสั่ง - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายชำระค่าปรับจราจรตามสถานที่และระยะเวลาที่กำหนด - ส่งมอบใบขับขี่ให้ พจส. - รวบรวมใบสั่งค่าปรับจราจร ส่งฝ่ายบัญชีศูนย์ ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000 บาท
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย สาขาสีลม
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาพื่นที่ บางซื่อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ป...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ