JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.วางแผนงาน จัดทำรายงาน/เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.ติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการยื่นเรื่องหรือเอกสารเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.ดำเนินการติดตามงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม...

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ