JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฏหมายที่กำหนด • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขป้องกัน • ประเมินความเสี่ยงในก...

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและมาตรการ
- จัดทำรายงานผลตรวจวัดให้กับลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษากับลูกค้าตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
ออกภาคสนามเพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เครื่องวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น แก๊ส ฯลฯ ควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001/ISO 14001 - ติดตามและดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ลู...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Environmental Scientist (SGS-TSS)Urgently Required !
• Prepare and submit report/certificate to client and control its schedule in a timely manner • Maintain the quality of environmental monitoring report to meet the requirements. • Support knowledge ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
6 . นักวิทยาศาสตร์ / ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)Urgently Required !
ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ (งานภาคสนาม)

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
7 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม รับสมัครด่วน !
Sampling of Stack, Workplace , Ambient, Water etc. สวัสดิการ -เบี้ยเลี้ยง -ประกันอุบัติเหตุ -โบนัสประจำปี -ประกันสังคม -อื่น ๆ

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานด้านสังคมและสำรวจความคิดเห็น ตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ

บริษัท กรีนีโอ จำกัด
25 มิ.ย. 62
9 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
- ทำหน้าที่สำรวจและตรวจวัดงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศเสียจากปล่อง และในบรรยากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม - รวมทั้งตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

บริษัท ซีคอท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62

บริษัท ซีคอท จำกัด
22 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ