JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001/ISO 14001 - ติดตามและดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ลู...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
2 . นักเคมี/นักสิ่งแวดล้อมประจำห้องปฏิบัติการทดสอบ (GCMS)
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือ GCMS

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
1 อัตรา (ประจำที่ กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.วางแผนงาน จัดทำรายงาน/เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.ติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการยื่นเรื่องหรือเอกสารเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.ดำเนินการติดตามงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม...

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
4 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
ออกภาคสนามเพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เครื่องวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น แก๊ส ฯลฯ ควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ส.ค. 62
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม - พัฒนาการ (ป.ตรี : ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค *ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 19,000-23,000 บาท
15 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ