JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Secretary / Admin
-ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย -รับเรื่อง ติดต่อประสานงาน รับโทรศัพท์และอีเมล์ -จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาได้สะดวก -ให้การซัพพอร์ตฝ่ายต่างๆในบริษ...

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
27 มิ.ย. 62
2 . เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการรับสมัครด่วน !
• ติดต่อนัดหมายและดูแลตารางเวลาของผู้บริหาร • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร • ติดตามผู้บริหารเพื่อไปทำงานนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด • รับส่งอีเมล์ จัดเก็บเอก...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ