JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 17,000 25,000 +
20 ก.ค. 62
2 . Junior Secretary (ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร)
- งานด้านเอกสารเข้าและออก - จดบันทึการประชุม - สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
20 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยเลขานุการ
1.จัดทำรายงานการประชุม 2.นัดหมายการประชุม 3.จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
4 . Assistant Company Secretary / ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
•จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น •สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท •ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย •จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
5 . ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสำนักประธาน เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ลักษณะงาน : 1. พิมพ์จดหมาย ,จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงานนัดหมาย ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ