JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเลขานุการ
- ประสานงานรับนัดหมายงานต่างๆ (ไทย-อังกฤษ) - ประสานงานเอกสาร, พิมพ์เอกสารทั่วไป - รับโทรศัพท์-โทรติดต่อประสานงาน - จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000
22 เม.ย. 62
2 . ผู้ช่วย
1.ควบคุมดูแลทั้งภายในและภายนอกของบริษัท 2.รับผิดชอบงานประสานงาน 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานต่างๆ 4.จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เ...

บริษัท เหลย ถิง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000++
22 เม.ย. 62
3 . ผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายบริหาร)
1.บันทึกการประชุม จัดทำงานเอกสาร เช่น Filing , จัดเอกสารเสนอเซ็นต์ , พิมพ์เอกสาร เป็นต้น 2.ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร , เคลียร์เอกสารเข้า - ออก 3.ติดต่อประสานแผนกต่างๆ , เตรียมการประชุม , บริหารตา...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
4 . ผู้ช่วยเลขานุการ (Junior secreatry )
- ดูแลเรื่องการจองตั๋วต่างๆ จองที่พัก - ต้อนรับอำนวยความสะดวกผู้ที่มาติดต่อ - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม - งานเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน 11,000 - 15,000
22 เม.ย. 62
5 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
1.จัดประชุม จัดทำรายงานการประชุม ที่เกี่ยวกับฝ่ายขาย 2.รับเรื่องและกลั่นกรองความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.ติดตามงานจากแผนกขายเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
6 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
-ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของสำนักเลขานุการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ -จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
7 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกรรมการ
1. รวบรวมและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ควบคุมและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ 3. จัดทำทะเบียนหุ้น, โอนหุ้น, ออกใบหุ้น, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น รวมทั้งเตรียมเ...

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 เม.ย. 62
9 . ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสำนักประธาน เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ลักษณะงาน : 1. พิมพ์จดหมาย ,จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงานนัดหมาย ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 เม.ย. 62
10 . ผู้ช่วยเลขานุการ
ดูแล และช่วยเหลือในด้านงานเอกสาร -นัดการประชุมนัดหมายต่างๆ -รับโทรศัพท์นัดหมายลูกค้า

บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
เงินเดือน 12,000
19 เม.ย. 62
11 . ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัทกำลังมองหาผู้ช่วยเลขานุการเพื่อ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน -จัดเตรียมตารางงาน ตารางการประชุม -ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า -ดูแลเรื่องส่วนตัวต่า...

บริษัท เอ.พี. ลอว์เยอร์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
12 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ
- จัดการประชุมและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น - ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ - ประสานงานระหว่างคณะกรรมการผู้บริหา...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
13 . Secretary assitant
1.เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร 2.ดูแลงานเอกสารต่างๆ 3.เป็นคนกระตือรือร้น รับผิดชอบต่องาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 5.รายละเอียดงานรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเต๋อ เทเลคอม (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Talk in person
18 เม.ย. 62
14 . Administrative Officer
-จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายผู้บริหาร -จัดตารางเวลาผู้บริหาร -ประสานงานจองโรงแรม -จัดทำ Present -ดูแลแขกของผู้บริหาร -งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 62
15 . Assistant manager
Responsibilities: - Schedule and coordinate meetings, interviews, appointments, events and other similar activities for management section, which also include travel and lodging arrangements. ...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000
18 เม.ย. 62
16 . เลขานุการ / Secretary / เจ้าหน้าที่ประสานงานUrgently Required !
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำเอกสารการประชุม เตรียมเอกสารของบริษัทฯต่างๆ ให้กับแผนกต่างๆในองค์กร 3. ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
16 เม.ย. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ