JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 17,000 25,000 +
26 มิ.ย. 62
2 . Assistant manager
Responsibilities: - Schedule and coordinate meetings, interviews, appointments, events and other similar activities for management section, which also include travel and lodging arrangements. ...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000
26 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการรับสมัครด่วน !
• ติดต่อนัดหมายและดูแลตารางเวลาของผู้บริหาร • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร • ติดตามผู้บริหารเพื่อไปทำงานนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด • รับส่งอีเมล์ จัดเก็บเอก...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
4 . Assistant Company Secretary / ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
•จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น •สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท •ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย •จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
5 . Secretary / Admin
-ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย -รับเรื่อง ติดต่อประสานงาน รับโทรศัพท์และอีเมล์ -จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาได้สะดวก -ให้การซัพพอร์ตฝ่ายต่างๆในบริษ...

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มิ.ย. 62
6 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1. พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับหมายหมาย 2. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และฐานข้อมูลงานขาย เช่น Project Update ของแผนกขายสาย2 3. รับโทรศัพท์ , รับเรื่องแทน ต้อนรับลูกค้ากรณีผู้อำนวยการขายสาย2ไม่อยู่ 4...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-19,000
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยเลขานุการ
- ทำตารางรายรับจ่ายในแผนก - จัดตารางนัดหมายพบปะให้กับกรรมการบริษัท และประสานงานภายในองค์กร - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ ซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ให้ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม และรายงานการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น - จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท - จัดทำข้อมูลและรายงานสารสน...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
9 . Junior Secretary (ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร)
- งานด้านเอกสารเข้าและออก - จดบันทึการประชุม - สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
22 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสำนักประธาน เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ลักษณะงาน : 1. พิมพ์จดหมาย ,จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงานนัดหมาย ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ