JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร 2.จัดเตรียม ดูแล และดำเนินการเกี่ยวการนัดหมายต่างๆ 3.ร่างหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 4.จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 5.จั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
22 . เลขานุการ ผู้ช่วยประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องกับงาน วางแผนตามงานต่างๆ
- เลขานุการ ผู้ช่วยประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องกับงาน วางแผนตามงานต่างๆ จองตํ๋วเครื่องบิน และ ประสานกับจัดซื้อและสามารถขับรถได้

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000+
20 ก.ค. 62
23 . เลขานุการ
- รับผิดชอบการจัดตารางงาน และ การประชุม - เขียนจดหมายและพิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์และประสานงาน - ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการประชุมนัดหมาย - จัดเอกสารการประชุม - บันทึกเอกสารการประช...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
24 . เลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมการประชุมระดับผู้บริหาร 2.นัดหมาย บันทึก ติดตามผลการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม 3.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่าง ๆ ก่อนและหลังเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 4...

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
25 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
26 . Personel Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
27 . เลขานุการผู้บริหาร
- งานผุ้ช่วยผุ้บริหาร เช่น กลั่นกรองงาน - จัดทำตารางนัดหมายการประชุม - จัดเตรียมเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานสรุปการประชุม - ติดตามงานต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประส...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
28 . ผู้ประสานงานผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายนอกกับบุคคลภายในบริษัทฯ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอกรรมการลงนาม 3.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง 4.บันทึก ตรวจทาน Verif...

Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
29 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหาร
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
19 ก.ค. 62
30 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
31 . Chinese Language รับสมัครด่วน !
-Tasks and is responsible for the operations Secretary, according to plans. -Activities concerning the appointment of the Executive meetings of the export receipts books. -Interpreter Translations i...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน negotiable
19 ก.ค. 62
32 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (CEO)รับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ - จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร - Screen เอกสารที่จะใ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
33 . Personal Assistantรับสมัครด่วน !
• Working closely with the CFO & VP and acting to work as Assistant to CFO • Provide secretarial and administrative services and personal assistant tasks. • Be a strategic thinker, initiative, proac...

Boost Fitness Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
34 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
19 ก.ค. 62
35 . เลขานุการผู้บริหาร
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
36 . Personal Assistant to CEO
- Taking care of management’s schedule / meetings / appointments. Preparing related documents for meeting, taking minutes for both internal and external meetings - Handling incoming and outgoing doc...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30K - 40K
19 ก.ค. 62
37 . เลขานุการกรรมการบริษัท
- จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย - จัดเตรียมการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม - ดูแลและติดตามงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ - ต้อนรับแขกของผู้บริหารทั้งชาวไ...

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
38 . ผู้ช่วย CEO
-ติดตาม CEO -อออกพื้นที่ไปต่างจังหวัด ไปสาขาต่างๆ -แปลเอกสารต่างๆ -ทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 35,000++
19 ก.ค. 62
39 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการนัดหมายการทำงานด้านต่างๆ ของผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมก่อนประชุมของผู้บริหาร - พิมพ์เอกสาร/ สรุปการประชุม/ จัดทำจดหมายโต้ตอบ - ช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในก...

บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
40 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมาย รายงานการประชุมต่างๆของผู้บริหาร - ดูแลและSupport การทำงานของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง - รับรองแขกของผู้บริหาร - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ชาย 2 อัตรา หญิง 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ