JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
1. ประสานงานจัดตารางนัดหมายการประชุม จองห้องประชุม 2. ประสานงานจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม และอาหารว่าง 3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท/ บริษัท...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
3 . Personel Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
4 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
24 ก.ค. 62
5 . Personal Assistant to CEO
- Taking care of management’s schedule / meetings / appointments. Preparing related documents for meeting, taking minutes for both internal and external meetings - Handling incoming and outgoing doc...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30K - 40K
24 ก.ค. 62
6 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ก.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร
1.ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย 2.จดรายงานการประชุม 3.นัดหมาย รับเรื่องแทนนาย

บริษัท สุภัทรา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ก.ค. 62
8 . เลขานุการ
- รับผิดชอบการจัดตารางงาน และ การประชุม - เขียนจดหมายและพิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์และประสานงาน - ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการประชุมนัดหมาย - จัดเอกสารการประชุม - บันทึกเอกสารการประช...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
9 . Personal Assistant Division Manager (Operation)@Chidlom
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่...

Central Group Co., Ltd.
24 ก.ค. 62
10 . เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร 2.จัดเตรียม ดูแล และดำเนินการเกี่ยวการนัดหมายต่างๆ 3.ร่างหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 4.จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 5.จั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
11 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
24 ก.ค. 62
12 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 ก.ค. 62
13 . เลขานุการ รับสมัครด่วน !
- เลขานุการกรรมการบริหาร - บริหารตารางนัดหมาย อัพเดตตารางเวลานัดหมาย และตารางการประชุม - รับผิดชอบในด้านการประสานงาน,การต้อนรับ,การจัด,จัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุมและ...

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ ค่าตำแหน่ง
24 ก.ค. 62
14 . เลขาผู้บริหาร
1.English translation verbal (meeting with suppliers, customers, internal staff) and written email or letter for GM on a continuous basis, and also ad hoc for the company's related visitors 2.Keep tr...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
15 . เลขานุการ
- รับโทรศัพท์ อีเมล์ ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าถึงผู้บริการ - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดตารางนัดหมาย - รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมก่อ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 ก.ค. 62
16 . เลขานุการ
1.ดูแลประสานงานภายในงานธุรการ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
17 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามการตกลง
24 ก.ค. 62
18 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและบริหารงานด้านเลขานุการ ตารางนัดหมาย-การประชุมผู้บริหาร,บริหารเวลานัดหมายของ MD และวางระบบเอกสารเข้า-ออกภายในฝ่ายสำนักกรรมการ และรายงานโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ - บันทึกรายงานการประชุม แ...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ก.ค. 62
19 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารต่างๆพร้อมจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ 3. จัดเตรียมงานให้ผ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ก.ค. 62
20 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 25,000 -35,000
24 ก.ค. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ