JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ
- รับโทรศัพท์ อีเมล์ ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าถึงผู้บริการ - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดตารางนัดหมาย - รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมก่อ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 ก.ค. 62
2 . เลขานุการ
1.ดูแลประสานงานภายในงานธุรการ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามการตกลง
24 ก.ค. 62
4 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและบริหารงานด้านเลขานุการ ตารางนัดหมาย-การประชุมผู้บริหาร,บริหารเวลานัดหมายของ MD และวางระบบเอกสารเข้า-ออกภายในฝ่ายสำนักกรรมการ และรายงานโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ - บันทึกรายงานการประชุม แ...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ก.ค. 62
5 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารต่างๆพร้อมจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ 3. จัดเตรียมงานให้ผ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ก.ค. 62
6 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 25,000 -35,000
24 ก.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (สื่อสารภาษาจีนดีมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน - ดูแลงานด้านเอกสาร นัดหมายต่าง ๆ - ต้อนรับและคอยดูแลแขกของผู้บริหาร - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000
24 ก.ค. 62
8 . เลขานุการผู้บริหาร by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1. ดูแลจัดลงเวลาตารางให้แก่ผู้บริหาร 2. เก็บข้อมูล ทำเอกสารต่าง 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **หากสนใจ กรุณาเดินทางมาสมัครงานและพร้อมสัมภาษณ์งานทันที** สวัสดิก...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
9 . เลขานุการ (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมประสานงาน การประชุม - ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร - ตอบ Mail / จดหมาย พิมพ์เอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - ทำใบเสนอราคา, ใบเบิกของ จากโรงงาน - ต้อนรับผู้ม...

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
10 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ร่างหนังสือ...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
24 ก.ค. 62
11 . Personal Assistant Division Manager (Operation)@Chidlom
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่...

Central Group Co., Ltd.
24 ก.ค. 62
12 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหาร
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
24 ก.ค. 62
13 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
24 ก.ค. 62
14 . Secretary (ปฏิบัติงานอาคารITF/คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)Urgently Required !
• Safekeeping, quality control of documents and correspondences • Assistant appointed to support urgent meetings, acting as the secretary of meeting, including taking notes, document support, meetin...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ืN/A
24 ก.ค. 62
15 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
16 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ติดตามผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ - ประสานงานติดต่อเรื่องตารางงานและแจ้งเตือนลำดับงาน - สามารถเขียนบทความ จัดพิมพ์งานได้ - รับเรื่องผู้ที่เข้ามาติดต่อ ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
17 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 ก.ค. 62
18 . เลขานุการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท แ...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
19 . เลขานุการผู้บริหาร
1.ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย 2.จดรายงานการประชุม 3.นัดหมาย รับเรื่องแทนนาย

บริษัท สุภัทรา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ก.ค. 62
20 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน นัดหมายการประชุม ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000++
24 ก.ค. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ