JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยอาคารภิรัชทาวเวอร์(Emquartier BTSพร้อมพงษ์)
- ทำรายงานการประชุม จดตารางนัดหมายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม - กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร รับเรื่องแทนผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ อีเมล์ และการต้...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000+
17 ก.ค. 62
2 . เลขานุการผู้บริหาร(ทักษะภาษาอังกฤษ) ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่พหลโยธินรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
17 ก.ค. 62
3 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
17 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
17 ก.ค. 62
5 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . เลขานุการภาษาอังกฤษ
1.งานเลขาทั่วไป

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 40,000 บาท
17 ก.ค. 62
7 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
8 . Chinese Language รับสมัครด่วน !
-Tasks and is responsible for the operations Secretary, according to plans. -Activities concerning the appointment of the Executive meetings of the export receipts books. -Interpreter Translations i...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน negotiable
17 ก.ค. 62
9 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (CEO)รับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ - จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร - Screen เอกสารที่จะใ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
17 ก.ค. 62
11 . Secretary to Power Plant Manager
- Answering calls, taking messages and handling correspondence. - Maintaining diaries and arranging appointments. - Typing, preparing and collating reports. - Organizing and servicing meetings (pro...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
17 ก.ค. 62
12 . เลขา Sale MNG
-สนับสนุนการทำงานผู้บังคับบัญชา -เขียนจดหมายตอบโต้และพิมพ์งานต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของงานหรือเอกสารก่อนนำเสนอ -รับโทรศัพท์และโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร ...

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-24,000
17 ก.ค. 62
13 . Executive Secretary / Personal Assisitant (Base at Sathupradit, BKK)Urgently Required !
• Provide secretarial support for President in all business matters • Schedule appointment and meeting • Coordinate and facilitate with all departments • Perform other r...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
14 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (สื่อสารภาษาจีนดีมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน - ดูแลงานด้านเอกสาร นัดหมายต่าง ๆ - ต้อนรับและคอยดูแลแขกของผู้บริหาร - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000
17 ก.ค. 62
15 . เลขานุการผู้บริหาร (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้บริหาร/ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ ได้มีการสั่งงาน - จัดการ และดูแลตารางงานของผู้บริหาร - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลอื่นๆทั้งภายใน-ภายนอก(ไทย-ต่าง...

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000.-
17 ก.ค. 62
16 . Company Secretary
•ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
17 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
17 ก.ค. 62
18 . เลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2. ดูแลงานด้านเอกสาร การนัดหมาย 3. รับโทรศัพท์ รับ-ส่งอีเมล์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
19 . Secretary /เลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ : • ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการจัดการและผู้บริหาร • จัดลำดับความสำคัญข...

Jingjai Creation Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 62
20 . เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียม...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ