JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการภาษาอังกฤษ
1.งานเลขาทั่วไป

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 40,000 บาท
18 ก.ค. 62
2 . Personal Assistantรับสมัครด่วน !
• Working closely with the CFO & VP and acting to work as Assistant to CFO • Provide secretarial and administrative services and personal assistant tasks. • Be a strategic thinker, initiative, proac...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
3 . Personal Assistant Division Manager (Operation)@Chidlom
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่...

Central Group Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
18 ก.ค. 62
6 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ก.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
18 ก.ค. 62
8 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
9 . เลขานุการ
- รับผิดชอบการจัดตารางงาน และ การประชุม - เขียนจดหมายและพิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์และประสานงาน - ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการประชุมนัดหมาย - จัดเอกสารการประชุม - บันทึกเอกสารการประช...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร
1.จัดเตรียมและประสานงานนัดการประชุมทีมผู้บริหาร 2.บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 3.ติดตามผลความคืบหน้าจากรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำบันทึกและตรวจสอบ คัดแยกบันทึกเพื่อเสนอผู้บริหาร 5.สำรองท...

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
18 ก.ค. 62
11 . Personel Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
12 . เลขานุการผู้บริหาร (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้บริหาร/ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ ได้มีการสั่งงาน - จัดการ และดูแลตารางงานของผู้บริหาร - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลอื่นๆทั้งภายใน-ภายนอก(ไทย-ต่าง...

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000.-
18 ก.ค. 62
13 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามการตกลง
18 ก.ค. 62
14 . เลขาฯฝ่ายขาย ประจำ สนง.ใหญ่ (รัชดา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน / ดำเนินการ / ดูแล / ให้บริการด้านการขายสินค้า และบริการ หรือทำห้าที่เป็นตัวแทนการขายให้กับพนักงานขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้บริการขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รว...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
18 ก.ค. 62
15 . Business Coordinator OfficerUrgently Required !
• Receiving and distributing mails and correspondence. • Gathering data and compiling various reports for the Executive Management. • Screening incoming correspondence and reports, handling some pe...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 ก.ค. 62
17 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
18 . เลขานุการผู้บริหาร
1. ดูแล และอำนวยความสะดวกทุกอย่างต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย 2. ทำ Present Power Point 3. จด Short Note, Short hand ได้ 4. ทำข้อสรุปการประชุม, ตามงาน, ประสานงานทั้งในองค์...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
18 ก.ค. 62
19 . เลขา Secretary of Assistant Managing Directorรับสมัครด่วน !
1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร 2. บริหารจัดการตารางนัดหมาย , การประชุม การเดินทาง จองตั๋ว และที่พัก 3. การบันทึกรายงานการประชุม - รายงานผู้บริหาร 4. ตรวจสอบอีเมลล์ภาย...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
20 . เลขานุการ
-ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการ -จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ -ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญขององค์กร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม -ดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบ...

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
18 ก.ค. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ