JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ
- รับผิดชอบการจัดตารางงาน และ การประชุม - เขียนจดหมายและพิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์และประสานงาน - ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการประชุมนัดหมาย - จัดเอกสารการประชุม - บันทึกเอกสารการประช...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยอาคารภิรัชทาวเวอร์(Emquartier BTSพร้อมพงษ์)
- ทำรายงานการประชุม จดตารางนัดหมายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม - กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร รับเรื่องแทนผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ อีเมล์ และการต้...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000+
23 ก.ค. 62
3 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
23 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
23 ก.ค. 62
5 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 ก.ค. 62
6 . เลขานุการผู้บริหาร by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1. ดูแลจัดลงเวลาตารางให้แก่ผู้บริหาร 2. เก็บข้อมูล ทำเอกสารต่าง 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **หากสนใจ กรุณาเดินทางมาสมัครงานและพร้อมสัมภาษณ์งานทันที** สวัสดิก...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
7 . Secretary (ปฏิบัติงานอาคารITF/คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)Urgently Required !
• Safekeeping, quality control of documents and correspondences • Assistant appointed to support urgent meetings, acting as the secretary of meeting, including taking notes, document support, meetin...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ืN/A
23 ก.ค. 62
8 . เลขานุการ (เดอะมอลล์ ท่าพระ)
Job Description: -To be responsible for all secretarial & administrative duties e.g. filing, typing,incoming & outgoing documents. -Arrange appointments, organize and provide service on any meetin...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23 ก.ค. 62
9 . Secretary (The Mall Ramkhamhaeng)
Work at Head Quarter (The Mall Ramkhamhaeng) Job Description: - To be responsible for all secretarial & administrative duties e.g. filing, typing,incoming & outgoing documents. - Arrang...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23 ก.ค. 62
10 . เลขานุการ
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ
23 ก.ค. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
12 . เลขานุการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท แ...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
13 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
23 ก.ค. 62
14 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
15 . Secretary /เลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ : • ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการจัดการและผู้บริหาร • จัดลำดับความสำคัญข...

Jingjai Creation Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
23 ก.ค. 62
16 . เลขานุการผู้บริหาร (สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายการฯลฯ) - จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอและตรวจสอบเอกสารให้ผู้บริหารก่อนลงนาม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาย...

บริษัท สายสมร เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
17 . เลขาแพทย์
ร่าง จัดทำ แปลและตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ติดตามงานและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงาน รวมถึงปฎิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ส่งResume แนบภาพถ่...

Star Clinic
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000-22,000
23 ก.ค. 62
18 . Company Secretary
•ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62

บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
1. ประสานงานจัดตารางนัดหมายการประชุม จองห้องประชุม 2. ประสานงานจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม และอาหารว่าง 3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท/ บริษัท...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ