JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
22 ก.ค. 62
2 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . เลขานุการ รองกรรมการผู้จัดการ
- ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - จดรายงานการประชุม - รับเรื่องแทนนาย - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ การติดต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ การนัดประชุม/ ดูยอดฝ่ายขายและโรงงาน วิเคราะห์ยอดขาย โทรศัพท์นัดหมายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำประกาศของบริษัท , จดรายงานการประชุมสามัญผู...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
5 . เลขานุการ
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ
22 ก.ค. 62
6 . เลขานุการ/ประสานงานวิชาการ
1. ประสานงานกับหน่วยงานวิชาการต่างๆ ภายในองค์การ 2. นัดหมายจัดตารางประชุม 3. ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
7 . เลขานุการ
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สรุปรายงานการประชุมต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.45-17.45 น. สวัสดิการ - สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000-25,000 บาท
22 ก.ค. 62
8 . เลขา รับสมัครด่วน !
junior secretary/ Interpreter in English OR Chinese needed urgently,positions has administrator,accountants,online/offline marketing ,ex-banking/private banking staffs

IBH Global Capital
เงินเดือน 15,000
22 ก.ค. 62
9 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหาร
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 ก.ค. 62
10 . Personel Assitant to Managing Director
1.เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร 2.รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
11 . เลขานุการ
- รับโทรศัพท์ อีเมล์ ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าถึงผู้บริการ - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดตารางนัดหมาย - รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมก่อ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
22 ก.ค. 62
12 . Secretary to Power Plant Manager
- Answering calls, taking messages and handling correspondence. - Maintaining diaries and arranging appointments. - Typing, preparing and collating reports. - Organizing and servicing meetings (pro...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
22 ก.ค. 62
13 . Personal Assistant Division Manager (Operation)@Chidlom
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่...

Central Group Co., Ltd.
22 ก.ค. 62
14 . Secretary and Interpreter *ภาษาญี่ปุ่น N2 * สุขุมวิท 26 (BTSพร้อมพงษ์)
Job Descriptions : - Help working for Japanese Boss - Interpretation and translation JP to TH/ Th to JP Work : 09.00 - 19.00 Holiday : Once a week

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 Bath
22 ก.ค. 62
15 . Secretary / Japanese SpeakingPT19071504
-Secretarial duty for lawyer. -Administration. -Document support -Working hours: Monday-Friday 08:30-17:30.

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-50,000 Baht
22 ก.ค. 62
16 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
22 ก.ค. 62
17 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
22 ก.ค. 62

บริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
19 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ก.ค. 62
20 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า และจดหมายออก 2. พิมพ์จดหมายโต้ตอบ E-mail และพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนสามารถใช้เครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้ 3. รับโทรศัพท์ติดต่องาน และสาม...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ