JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 148 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
• จัดเตรียมรายละเอียดการประชุม บันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ทั้งในและนอกสถานที่ • จัดทำ Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย • จัดทำตารางการนัดหมายติดต่อประสานงานต่างๆให้กรรมการผู้จัดการ •...

บริษัท โตบุญ จำกัด
เงินเดือน 15,000
20 มิ.ย. 62
2 . เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียม...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - จัดเตรียมไฟล์นำเสนอการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม - ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสน...

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
4 . จนท.สำนักงานกรรมการบริหาร (จนท.ประสานงาน) รับสมัครด่วน !
- จัดประชุม , ทำรายงานการประชุม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมอารมณ์ได้และมีความอดทน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
5 . Business Coordinator OfficerUrgently Required !
• Receiving and distributing mails and correspondence. • Gathering data and compiling various reports for the Executive Management. • Screening incoming correspondence and reports, handling some pe...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยเลขานุการหยุดเสาร์ - อาทิตย์
- ติดตามผู้บริหาร งานเลขานุการทั่วไป - ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดการเรื่องกาเดินทางและที่พัก

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
7 . เลขานุการ
1. จัดตารางเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ดูแลเรื่องการจองตั๋วและจัดหาที่พักให้แก่ผู้บริหาร 4. นัดหมายเรื่องการประชุมภายในและจัดทำรายงานการประชุม 5. งาน...

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด
20 มิ.ย. 62
8 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ทำงานประเภทงานเลขานุการ ช่วยแบ่งเบางานและอำนวยความสะดวก งานส่วนตัวของผู้บริหาร ทำให้การทำงานของผู้บริหารง่ายขึ้น เช่น 1. ประสานงานภายในและนอก องค์กร 2. จัดทำรายงานการประชุม 3. จัดตารางนัดหมายให้กับ...

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ Import - Exportรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานนำเข้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยสินค้าจะเป็นปุ๋ย เครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร 2. ตรวจเอกสารนำเข้าต่างๆให้ถูกต้อง - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท พี.วี.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
10 . เลขานุการผุู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร - บันทึกและทำรายงานการประชุม - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
20 มิ.ย. 62
12 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
20 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 มิ.ย. 62
14 . เลขานุการ
- จองตั๋วเครื่องบิน, จองโรมแรม - จัดทำตารางนัดหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
15 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
• ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร • จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
20 มิ.ย. 62
16 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ติดตามผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ - ประสานงานติดต่อเรื่องตารางงานและแจ้งเตือนลำดับงาน - สามารถเขียนบทความ จัดพิมพ์งานได้ - รับเรื่องผู้ที่เข้ามาติดต่อ ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
18 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
20 มิ.ย. 62
19 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหาร
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
20 มิ.ย. 62
20 . เลขานุการ(สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
20 มิ.ย. 62
 พบ 148 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ