JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
2 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
17 มิ.ย. 62
4 . Secretary / Coordinatorรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับทำสัญญา,ประกวดราคาผู้รับเหมา 2. จัดทำจดหมาย, เอกสารหนังสือมอบอำนาจต่างๆ 3. เปิด Purchase Order (PO) 4. จัดทำ Report สรุปงานรายสัปดาห์/รายเดือน 5. จัดทำเรื่องสำรองเงินสด และ...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
17 มิ.ย. 62
5 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
• ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร • จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
17 มิ.ย. 62
6 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
17 มิ.ย. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . Secretary & Admins Executive Japanese MD (BTS Asoke)
Job Descriptions - Secretary to Japanese MD - Translation and Interpret Thai, English and Japanese - To handle schedule and appointment for MD - To prepare documents for meetings - Any tasks or...

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 40K – 550K
17 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
10 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
17 มิ.ย. 62
11 . Assistant to General Manager
- จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆส่งผู้จัดการ - จัดทำเอกสารงานราชการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือ - จัดทำเอกสารงานธุรการของผู้บริหาร - ดูแลสัญญากฎหมายอาคารสูง, กฎหมายควา...

O2 Fitness Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000+
17 มิ.ย. 62
12 . Personal Assistant to Chairman
Direct report to the Chairman, working in all tasks assigned. Coordinate appointments, receive calls, prepare notes and research information as requested.

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000
17 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางงานและการประชุมให้กับผู้บริหาร - จัดทำรายงาน-บันทึกการประชุม หรือสรุปสาระสําคัญของการประชุมให้ผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และจดหมายอิเ...

บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด/บริษัท ดิอาร์ติแฟคท์ พอร์สเลนไทล์ จำกัด(สาขาเพชรบุรีตัดใหม่)
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
17 มิ.ย. 62
14 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / เลขา (สามารถพูดไทย - จีน)
1. ช่วยแปลเอกสาร ข้อความภาษาไทย-จีน / จีน-ไทย เพื่อใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารในบริษัท 2. ช่วยงานผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดการถ่ายทอดคำสั่งตามที่ได้รับให้แก่ลูกน้องและติดตามผลลัพธ์ของงาน...

Thai Housing Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
17 มิ.ย. 62
16 . เลขานุการผู้บริหาร ( Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ร่างหนังสือ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
18 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
17 มิ.ย. 62
19 . เลขานุการผู้บริหารUrgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ) - โต้ตอบอีเมล์/จดหมาย กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารให้ผู้บริหา...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
20 . Secretaryรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับผู้บริหาร 2. จัดเตรียม ดูแลและดำเนินการการจอง และนัดหมายต่างๆ 3. ร่างหนังสือ จดหมาย เอกสาร รายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 4. จัดเตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ...

บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ