JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร 2.จัดเตรียม ดูแล และดำเนินการเกี่ยวการนัดหมายต่างๆ 3.ร่างหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 4.จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 5.จั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . Chinese Language รับสมัครด่วน !
-Tasks and is responsible for the operations Secretary, according to plans. -Activities concerning the appointment of the Executive meetings of the export receipts books. -Interpreter Translations i...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน negotiable
20 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (CEO)รับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ - จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร - Screen เอกสารที่จะใ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร (วงเวียนโอเดียน)
1.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 2.ดูแลเอกสารนำเข้า 3.งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000-17,000 บาทต่อเดือน
20 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการและติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน-ภายนอก - จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ - ติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร - จัดตารางนัดหมายการประชุม - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
6 . Executive Secretary / Personal Assisitant (Base at Sathupradit, BKK)Urgently Required !
• Provide secretarial support for President in all business matters • Schedule appointment and meeting • Coordinate and facilitate with all departments • Perform other r...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
7 . Personal Assistance รับสมัครด่วน !
- ประสานงานและติดต่อทั้งภายในภายนอกบริษัท ในการนัดหมายงานต่างๆ และการประชุม - จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ให้กับผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
20 มิ.ย. 62
8 . เลขานุการผู้บริหาร
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . เลขานุการ
1. งานติดต่อประสานงานหน่วยงานรัฐและเอกชน 2. งานประสานงานภายในและภายนอก 3. งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4. หากมีประสบการณ์งานเลขานุการมาอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000- 25,000
20 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร
งานด้านเลขานุการ ประสานงาน จดบันทึกการประชุม ช่วยงานผู้บริหารเตรียมงานนำเสนอ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
20 มิ.ย. 62
12 . เลขาผู้บริหารฝ่ายขาย
- ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ - ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหารทั้งกับลูกค้าภายนอก พนักงานภายในบริษัท และอื่นๆ - ติดตามงานต่างๆที่ผู้บริหาร ดูแลเช่น การจัดการเกี่ยวกับแผนกฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000
20 มิ.ย. 62
13 . Executive Assistant ประจำ ออฟฟิศ สวนพลู ซอย 1 ด่วนค่ะ***รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท - ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร - ประสานงานระหว่างแผนกให้กับผู้บริหาร หรือ หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ผู้...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000++
20 มิ.ย. 62
14 .  Executive Assistant ประจำสนญ.ทิตาราม (ซ. รัชดาฯ 58 ใกล้แยกประชานุกูล) รับด่วน!!
- ติดต่อประสานงานและจัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร - จัดทำรายงานการประชุม และรายงานต่างๆ ของโครงการ - ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร - ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่บางครั้ง - จัดตารางการเดินทางของผู้บ...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
20 มิ.ย. 62
15 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
16 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
19 มิ.ย. 62
18 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
• ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร • จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
19 มิ.ย. 62
19 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
19 มิ.ย. 62
20 . Secretary / Coordinatorรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับทำสัญญา,ประกวดราคาผู้รับเหมา 2. จัดทำจดหมาย, เอกสารหนังสือมอบอำนาจต่างๆ 3. เปิด Purchase Order (PO) 4. จัดทำ Report สรุปงานรายสัปดาห์/รายเดือน 5. จัดทำเรื่องสำรองเงินสด และ...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
19 มิ.ย. 62
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ