JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 145 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . Secretary Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ทำการจองตั๋วเครื่องบิน , ทำ Visa , จองโรงแรม ให้ผู้บริหาร 2. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออกของผู้บริหารระดับสูง 3. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหารระดับสูงและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง 4. ช่วยจั...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการ
- ติดตามงานที่ผู้บริหารสั่งการอย่างใกล้ชิด - รายงานการติดตามงานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิด - ทำงานเสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย

Elite Model Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000บาท - 50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญ
17 มิ.ย. 62
4 . Personal Assistant to CEO
- Taking care of management’s schedule / meetings / appointments. Preparing related documents for meeting, taking minutes for both internal and external meetings - Handling incoming and outgoing doc...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30K - 40K
17 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (ภาษาจีน中文)
- ประสานงานทั่วไป ดูแลลูกค้าชาวจีนที่เข้ามาติดต่อ - ประสานงานและสนับสนุน ภายในองค์กรได้ - จัดการเกี่ยวกับเอกสารการซื้อขายทั่วไป - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Bestrong International
เงินเดือน Negotiable
17 มิ.ย. 62
6 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
• ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร • จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
17 มิ.ย. 62
7 . Sale Support (ประจำสาขาศรีนครินทร์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลจัดตาตางนัดหมายผู้บริหาร - ดูแลจัดการเกี่ยวกับเอกสารผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายนอก และ ภายใน - งานกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายบริหาร - จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายฯ ...

บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
17 มิ.ย. 62
8 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
17 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / เลขา (สามารถพูดไทย - จีน)
1. ช่วยแปลเอกสาร ข้อความภาษาไทย-จีน / จีน-ไทย เพื่อใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารในบริษัท 2. ช่วยงานผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดการถ่ายทอดคำสั่งตามที่ได้รับให้แก่ลูกน้องและติดตามผลลัพธ์ของงาน...

Thai Housing Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
17 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร
- จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร - อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมาย ขององค์กรที่วางไว้ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา - ดูแลตารางนัดห...

บริษัท เชส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
12 . เลขานุการผุู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร - บันทึกและทำรายงานการประชุม - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการผู้บริหาร
- งานผุ้ช่วยผุ้บริหาร เช่น กลั่นกรองงาน - จัดทำตารางนัดหมายการประชุม - จัดเตรียมเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานสรุปการประชุม - ติดตามงานต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประส...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
14 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
15 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
16 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
17 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการและติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน-ภายนอก - จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ - ติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร - จัดตารางนัดหมายการประชุม - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
18 . Secretary (สัญญาจ้าง 1 ปี) ทำงานแถววงแหวนกาญจนภิเษก ถนนคู้บอน
- ดูแลผู้บริหารชาวญี่ปุ่น - สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นได้ - จองห้องประชุม - เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ - จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม - ประสานงานต่างๆ

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
17 มิ.ย. 62
19 . Assistant
- เป็นเลขาผู้บริหารและเลขาบริษัท - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย - นัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบ จดวาระและจัดทำรายงานการ ประชุม - รับเรื่อง ติดต่อประสานงาน...

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
เงินเดือน 22,000 + 25,000
17 มิ.ย. 62
20 . เลขา Sale MNG
-สนับสนุนการทำงานผู้บังคับบัญชา -เขียนจดหมายตอบโต้และพิมพ์งานต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของงานหรือเอกสารก่อนนำเสนอ -รับโทรศัพท์และโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร ...

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-24,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 145 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ