JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Merchandiser (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อกับลูกค้า หรือ agent เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ develop สินค้าตัวใหม่และ ติดตามผล เพื่อให้ได้ order confirmation จากลูกค้า - ประสานงาน และส่งต่อ ข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อส่งให้แผนกต่างๆภายใน...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ Merchandiser (Playboy Fashion) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อหา Supplier เพื่อผลิตเสื้อผ้า ตามแบบที่ Design ให้ทันเวลา - ควบคุมดูแลการตัดเย็บให้ได้ขนาดที่เหมาะสม - เจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบ การสั่งผลิตโรงงาน - ติดตามสินค้าที่สั่งผลิตให้เข้าทันตามรอบการ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
21 ส.ค. 62
3 . Merchandiser (Garment)
• Coordinate with suppliers and international customer and production team. Develop sample collection • Follow up orders with suppliers, customers, and internal parties to ensure customer satisfactio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . Merchandiser (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านสร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอห้างสรรพสินค้า บริหารสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ในกลุ่มของชุดบุรุษ และวางแผนประสานงานเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกลับกลุ่มลูกค้า

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
5 . Merchandiser สินค้าMorgan (ประสบการณ์ตรงด้านเสื้อผ้า)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านสร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอห้างสรรพสินค้า บริหารสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ในกลุ่มของชุดสตรี และวางแผนประสานงานเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกลับกลุ่มลูกค้า

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
21 ส.ค. 62
6 . Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับSupplier 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนดนัด 4.จัดเตรียมรายล...

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
7 . Merchandiser
รับผิดชอบในการพัฒนาสินค้าสำหรับคู่ค้า ร่วมกับDesigner รวมไปถึงการต่อรองราคา การต่อรองกำหนดการส่งมอบ การอนุมัติตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 และตัวอย่างสุดท้ายเพื่ออนุมัติการผลิตสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
8 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อกับลูกค้าเรื่อง Agent เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ Develop สินค้าตัวใหม่และติดตามผล เพื่อให้ได้ Order Confirmation จากลุกค้า 2. ประสานงานและส่งต่อข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อส่งให้แผนกต่างๆในบริษ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสิ่งทอรับสมัครด่วน !
1. รับออเดอร์พร้อมประสานงานกับฝ่ายสินค้า, ฝ่ายผลิต 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดีไซเนอร์และฝ่ายสินค้า 3. ร่วมวางแผนการผลิตกับฝ่ายผลิต 4. ติดตามแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกำหนดการขายของฝ่ายสินค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
10 . Merchandiser / Senior Merchandiser
นำเสนอเทคนิคการผลิต และวัตถุดิบใหม่ๆในขอบเขตที่รับผิดชอบให้กับลูกค้า ประสานงานในการผลิตชิ้นงานตัวอย่างและชิ้นงาน Mockup วาง Marker และประสานงานกับแผนก IE เพื่อหาค่า SAM จัดทำ Pre-Cost ประชุมเปิดแบบร่ว...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
11 . Merchandiser (Export)
- Co-ordinate between vendor and production team for the most effectiveness of the show in order to be on time line - Co-ordinate with others department to launch the product success...

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
19 ส.ค. 62
12 . Merchandiser
1. ประสานงานกับลูกค้าสโมสรเพื่อส่งงานตัวอย่าง และงานอื่นๆ 2. รายงานความคืบหน้าของงาน แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อSupplier เรื่องวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต 4. ติดตามงานต่างๆ ของ...

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ Merchandiserรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงาน Develop ของลูกค้าที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 2.จัดทำใบ Sample Request เพื่อขอวัตถุดิบการตัดและการเย็บ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของงานตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 4.ต่อรองงาน Develop...

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
19 ส.ค. 62
14 . Merchardiser /เจ้าหน้าที่ดีเทลรับสมัครด่วน !
1. สามารถแปลเอกสาร เสป็คภาษาอังกฤษได้ 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. Develop งานตามความต้องการลูกค้า 4. คำนวนต้นทุน จัดซื้อวัตถุดิบ สำหรับงานผลิต 5. วางแผนงานสำหรับไลน์ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 6. วิ...

บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด
17 ส.ค. 62
15 . Merchandiser
1.รับoder จากลูกค้า และประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ 2.ประสานงานกับ โรงปัก โรงพิมพ์ในการขึ้นตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ประสานงานกับ Supplier ในการขึ้นตัวอย่างผ้า และ วัส...

บริษัท สุธานี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
16 . Merchandiser
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและวางแผนกับฝ่ายผลิต ติดตามวัตถุดิบและการผลิต ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กาหนด

Two For Rich
เงินเดือน 12,000 - 15,000
15 ส.ค. 62
17 . Merchandiser
-กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง -ติดต่อประสารงานกับลูกค้าต่างประเทศ -ติอต่อ Supplier เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
หลายอัตรา
15 ส.ค. 62
18 . Merchandiser (Garment – Export)
PBMS has been in the garment export business for 30 years. We are a sourcing agent for many well-established brands in US, Canada, Europe, Australia. We have production in Thailand and overseas. We...

PBMS Co., Ltd.
14 ส.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ