JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลและตรวจตราบริเวณภายในและภายนอกบริษัทฯ - ตรวจตราการเข้า - ออก ของบุคคล, รถยนต์บรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - สังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่บกพร่องต่อหน้...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ