JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลาง (SB)
1.ทำงานแทนหัวหน้า รปภ.และ รปภ. 2.เทรนงาน หัวหน้า รปภ.และ รปภ. 3.ช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาหน่วยงาน 4.ทำงานตามแผนงานเร่งด่วน 5.สรรหา รปภ.

บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000
19 ก.ย. 62
2 . Area Manager (Zone B)
-ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบุคลากรรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลในเรื่องของฝ่ายบุคลากรรักษาความปลอดภัยและกำลังพลภายในบริเวณพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย -เป็นตัวแ...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 38,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ย. 62
3 . Training Officer (ครูฝึกรปภ.)
- รับผิดชอบในการส่งมอบทักษะและความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งในหลักสูตรที่เป็นทางการ และการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสถานที่ของลูกค้า - ดูแลกระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนา...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ย. 62
4 . Senior Recruiter
-วางแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน(รปภ.) ด้วยกลยุทธ์และขั้นตอนที่กำหนดโดยนโยบายจากผู้บริหาร -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสรรหาให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -สร้างความสัมพันธ์และติดต่...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 28,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ