JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product specialist รับสมัครด่วน !
•ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย และลูกค้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย •พัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และแคมเปญกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประจำราชเทวีคลินิก (สาขาสยามสแควร์)
-ต้อนรับลูกค้าในคลินิก ทำทะเบียนประวัติลูกค้า -เป็นผู้ช่วยแพทย์ -บริการทำทรีทเม้นท์ให้ลูกค้า -เก็บเงิน -จ่ายยา -ตรวจเช็คสต็อกสินค้า

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน 12,000 - 13,000 + ค่า Commision
18 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการคลินิก (พยาบาล)(ราชเทวีคลินิก สาขาเพลินจิต)
• รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาของบริษัท และติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานในคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนให้คำแนะนำ , เป็นที่ปรึกษาและช่วยตัดสินใจแก้ไขป...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำ ตรวจสอบ และดูแลเอกสารการผลิตยาตามมาตรฐานGMP 3. ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 4. ตรวจสอบ ดูแล แนะ...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
8 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
18 มิ.ย. 62
9 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
10 . Application Specialist (X-ray)รับสมัครด่วน !
1. Present and demonstrate Toshiba Medical Systems, highlighting the product features and concentrate on presenting customer benefits. 2. Assess type of product support needed; and establish & condu...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
18 มิ.ย. 62
11 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา -เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา -ขึ้นทะเบียนยา และติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ควบคุมต่างๆ -ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนยา และติดตามผล -...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . Operation Specialist
1.จัดตารางแพทย์ และประสานงานกับแพทย์ในการขอเวร 2.สัมภาษณ์แพทย์ก่อนเริ่มงาน รวมถึงการทดสอบความชำนาญของแพทย์ 3.ติดต่อและประสานงานกับ supplier เพื่อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่แพทย์ประจำคลินิกต้องการใช้งาน ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
18 มิ.ย. 62
15 . Pharmacist (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
Requirement many Pharmacists for QA/QC/R&D/ Production Department(New Graduated also welcome)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด (OR)
- ดูแลความเรียบร้อยห้องผ่าตัด - เก็บอุปกรณ์ห้องผ่าตัด - จัดเตรียมและเก็บอุปกรณ์ผ่าตัดให้แพทย์ - เข้าตรวจคนไข้กับแพทย์ - ช่วยแพทย์ผ่าตัด - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
18 มิ.ย. 62
18 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
18 มิ.ย. 62
19 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
17 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ