JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมยา และอุปกรณ์สำหรับให้การพยาบาลลูกค้าที่เข้ามารับบริการอย่างครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน คำสั่งแพทย์ และนโยบายของบริษัทฯ - ให้การพยาบาลลูกค้าเปิดเส้นให้ IV - จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการพยาบาล ใ...

บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ค. 62
2 . Application Specialist (X-ray)รับสมัครด่วน !
1. Present and demonstrate Toshiba Medical Systems, highlighting the product features and concentrate on presenting customer benefits. 2. Assess type of product support needed; and establish & condu...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
27 พ.ค. 62
3 . พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) Full-Time พร้อมเริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนการผ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา สัมภาษณ์ทราบผลทันที ด่วน!!!!
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามความสามารถ
27 พ.ค. 62
4 . พยาบาลวิชาชีพ Full - Timeรับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ
- บริหารจัดการระบบงานพัฒนาคุณภาพขององค์กร - ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล - ประ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
27 พ.ค. 62
6 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
หัวหน้าพยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก / พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิค / พยาบาลวิชาชีพ AN - ดูแลงานบุคลากรในส่วนงาน พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ - ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ - ช่วยแพทย์ทำหัต...

Renewme Skin Clinic Thailand
หลายอัตรา
เงินเดือน ตกลงก่อนเริ่มงาน
27 พ.ค. 62
7 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 62
8 . Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระบบ Direct Claim (ลูกค้าเรียกเก็บจากบริษัทฯ โดยตรง) รวมถึงพิจารณาการนำส่งเคสไป...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
9 . Call Center (skill nurse)
- มีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เปิดใจที่จะช่วยเหลือและรับฟัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรู้ความสามารถ แ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
10 . พยาบาลห้องผ่าตัด ประจำ Meko clinic สาขาพระราม 2
• วางแผนและบริหารทีมงานในฝ่ายการพยาบาล • จัดทำระเบียบและมาตรฐานการใช้ห้องผ่าตัดและมาตรฐานงานพยาบาล • ดูแลความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย • ประสานงานกับฝ่ายต...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
11 . พยาบาลวิชาชีพประจำ Medmetic by Meko (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย)รับสมัครด่วน !
หน้าที่พยาบาล 1. วางแผนและบริหารทีมงานในฝ่ายการพยาบาล 2. จัดทำระเบียบและมาตรฐานการใช้ห้องผ่าตัดและมาตราฐานงานพยาบาล 3. ดูแลความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
27 พ.ค. 62
12 . พยาบาล ประจำ ศูนย์การเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ สอบถามโทร.092-2465696รับสมัครด่วน !
-ดูแล/รักษาผู้ป่วย ที่ประสบอุบัติเหตุในบริเวณพื้นที่ของห้าง -รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดี -ประสานงานองค์กรภายในและภายนอก -สามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยด้วยวิธีการรักษาที่ถูกต้อง -ควบคุม/ดูแล/จ่า...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
27 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการคลินิก (พยาบาล)(ราชเทวีคลินิก สาขาเพลินจิต)
• รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาของบริษัท และติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานในคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนให้คำแนะนำ , เป็นที่ปรึกษาและช่วยตัดสินใจแก้ไขป...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
14 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
15 . พยาบาล ประจำคลินิคความงาม
- ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ / เข้า OR / ให้ IV คนไข้ / ทำหัตถการเลเซอร์บางชนิด - ดูแลเครื่องมือแพทย์ สอนพนักงานเรื่องการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ - มีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด ศัลยกรรมความงามตกแต...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
เงินเดือน รายรับรวมมากกว่า 40,000
27 พ.ค. 62
16 . พยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงาน
-วินิจฉัยอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไป -ปฎิบัติงานด้านสุขอนามัย จ่ายยา ทำแผล ทำประวัติการเจ็บป่วย และดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้งานในห้องพยาบาล -ให้คำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
17 . พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลห้องผ่าตัด
1. ช่วยเหลือและดูแลผู้รับบริการตามคำสั่งแพทย์ 2. ติดตาม ประเมินอาการผู้รับบริการ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5. ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย...

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
27 พ.ค. 62
19 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
27 พ.ค. 62
20 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
26 พ.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ