JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) Full-Time พร้อมเริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนการผ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา สัมภาษณ์ทราบผลทันที ด่วน!!!!
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามความสามารถ
20 ก.ค. 62
2 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
20 ก.ค. 62
3 . พยาบาลวิชาชีพ (RN)
คลินิกชุมชนอบอุ่นในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำงาน 20 เวร/เดือน(08.00-20.00)

บางจากคลินิกเวชกรรม
เงินเดือน 35,000 บาท ++
20 ก.ค. 62
4 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณาอนุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
19 ก.ค. 62
6 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
19 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการคลินิก (พยาบาล)(ราชเทวีคลินิก สาขาเพลินจิต)
• รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาของบริษัท และติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานในคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนให้คำแนะนำ , เป็นที่ปรึกษาและช่วยตัดสินใจแก้ไขป...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62

Slim up Center
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000บาท / ไม่รวมรายได้อื่นๆ
19 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนก , พยาบาลวิชาชีพ ( UR Nurse)
ลักษณะงาน ผู้จัดการแผนก ดูแลบริหารจัดการความเรียบร้อยในแผนกงาน พยาบาลวิชาชีพ ( UR Nurse)ดูแลสิทธิประโยชน์ ในการรักษาพยาบาล ให้กับผู้ป่วย ติดต่อประสานงานบริษัทประกัน

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน N/A (ตามค่าประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
10 . พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นำนโยบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกตา
จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธและเป้าหมายที่ได้รับ ควบคุมติดตามให้ปฏิบัติงานตามแผน และมาตรฐานงานที่กำหนด จัดทำสถิติรายงานประจำวัน/เดือนร่วมกำหนดตัวชี้วัดผลงาน เป้าห...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ก.ค. 62
12 . พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurseรับสมัครด่วน !
-พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิก OPD,IPD,NICU,OR,ER,LR,Neuro

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ก.ค. 62
13 . Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระบบ Direct Claim (ลูกค้าเรียกเก็บจากบริษัทฯ โดยตรง) รวมถึงพิจารณาการนำส่งเคสไป...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
14 . Call Center (พยาบาล)
- มีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เปิดใจที่จะช่วยเหลือและรับฟัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรู้ความสามารถ แ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
15 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 ก.ค. 62

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
17 . พยาบาลวิชาชีพ OPD , IPD , หน่วยพิเศษ (Full Time)
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย - ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ต...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
18 . Healthcare Assistant (เทคนิคการแพทย์และพยาบาล)รับสมัครด่วน !
-ให้ความรู้และนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีกับลูกค้า

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา (ด่วน !)
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท + คอมมิชชั่นพิเศษทุกเดือน
19 ก.ค. 62
19 . Nurse Assessor (พิจารณาสินไหมทดแทน)
• ตรวจสอบ พิจารณาลักษณะอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันหรือสถานพยาบาล • เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล • วิเคราะห์และควบคุมขั้นตอนการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล...

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
19 ก.ค. 62
20 . พยาบาลสินไหมทดแทน (Nurse-Assessor)/เทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ พิจารณาลักษณะอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันหรือสถานพยาบาล • เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล • วิเคราะห์และควบคุมขั้นตอนการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล...

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 20,000 -30,000
19 ก.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ