JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำคลินิค
- ต้อนรับ ลงประวัติคนไข้ - ทำความสะอาด - รับเงิน จ่ายยา

คลินิกหมอวัช
เงินเดือน 8,000-12,000
27 มิ.ย. 62
2 . แพทย์แผนจีน/ แพทย์แผนไทยประยุกต์/ กายภาพบำบัด
ดูแลให้การรักษาและอธิบายปัญหาและอาการแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้ สามารถให้การรักษาโดยการนวด/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนจีนได้

บริษัท เพนอะเวย์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้ง HIV อย่างถูกต้อง แ ม่นยำ และชัดเจน 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV (ยาPrEP และยาPEP) 3. ให้คำปรึกษารา...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
เงินเดือน 19,000 +ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . นักรังสีเทคนิค (Full Time) รับสมัครด่วน !
- สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
1.บันทึกประวัติลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า 3.ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า 4.ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า 5.ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย นักวิชาการสาธารณสุข,PN,NA(Part time) รับสมัครด่วน !
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้(จ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิเชี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการเครื่องมือแพทย์ 3. ดำเนิ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
25 มิ.ย. 62
9 . นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)
1. ให้บริการการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน และให้บริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีกา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
25 มิ.ย. 62
10 . Regulatory Affairs Pharmacist
- Prepare and submit docoment for product registration/revision(drugs,biological products and medical devices - Prepare and submit document for lot release approval of vaccines - Prepare promoting...

บริษัท มาสุ จำกัด
เงินเดือน 25,000-50,000
25 มิ.ย. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
25 มิ.ย. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
1.ลงทะเบียนผู้ป่วย 2.ให้บริการลุกค้า 3.ติดตามผลเพื่อส่งมอบให้ลุกค้า 4.ประสานงาน ติดต่อ ตามนัดหมาย

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . พนักงานปฏิบัติการเวชภัณฑ์กลาง
- ตรวจนับเวชภัณฑ์ให้ตรงกับใบเบิกได้อย่างถูกต้อง - จัดส่งเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน - เติมเวชภัณฑ์ให้กับคลังยา - ตรวจสอบวันหมดอายุ และดูแลพื้นที่จัดเก็๋บเวชภัณฑ์ - ดูเเลงานด้านเอกสาร เช่น รับ-ส่งเอกสาร...

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
16 . นักจิตวิทยา - วิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทักษะและพฤติกรรมย่อยต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมทางวาจา ตามแผนการสอนและการบำบัด พนักงานปฏิบัติงานภายใต้การดูแลและวางแผนจากหัวหน้าสายงาน จะได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
17 . Regulatory Affair Specialist
1. ติดต่อขึ้นทะเบียนงานใบอนุญาตทุกประเภทจากอย. 2. ดูแลใบรับประกัน 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ