JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเทคนิคการแพทย์
-จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพอเพียงในการใช้งานและเหมาะสมพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการการเก็บและรักษาอย่างถูกวิธี -ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา -รับผิดชอบและดูแลการรายงานผลรวมทั้งตรวจ...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
2 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
14 มิ.ย. 62
4 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง) รับสมัครด่วน !
- ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการ - ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ - ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการสหสาขาวิ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
5 . นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologist)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานชีวโมเลกุล (Molecular Biology) - ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้...

U2Bio(Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
6 . Operation Specialist
1.จัดตารางแพทย์ และประสานงานกับแพทย์ในการขอเวร 2.สัมภาษณ์แพทย์ก่อนเริ่มงาน รวมถึงการทดสอบความชำนาญของแพทย์ 3.ติดต่อและประสานงานกับ supplier เพื่อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่แพทย์ประจำคลินิกต้องการใช้งาน ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
18 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ