JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำ ตรวจสอบ และดูแลเอกสารการผลิตยาตามมาตรฐานGMP 3. ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 4. ตรวจสอบ ดูแล แนะ...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
4 . Pharmacist (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
Requirement many Pharmacists for QA/QC/R&D/ Production Department(New Graduated also welcome)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
6 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
17 มิ.ย. 62
9 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
17 มิ.ย. 62
10 . เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา -เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา -ขึ้นทะเบียนยา และติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ควบคุมต่างๆ -ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนยา และติดตามผล -...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
11 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกรประจำร้านยารับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานเภสัชกรในร้านยาตามเวลาที่ทางร้านกำหนด -จัดซื้อยาเข้าร้านและติดต่อกับ Supplier -ให้คำแนะนำเรื่องยากับคนไข้และจัดยาให้คนไข้ -จำหน่ายสินค้าสุขภาพต่างๆของทางร้าน -ประสานงานกับผู้ช่วยทำการต...

Aya Co., Ltd.
เงินเดือน มีประสบการณ์ Minimum 30,000 (ทดลองงาน 119 วัน)
14 มิ.ย. 62
13 . PHARMACIST เภสัชกรประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและกำกับดูแล - กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ยา ** ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
14 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
17 มิ.ย. 62
15 . เภสัชกร
1.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 2.ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิ...

บริษัท แค๊ปซูล ดรัก จำกัด
13 มิ.ย. 62
16 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
12 มิ.ย. 62
17 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
12 มิ.ย. 62
18 . เภสัชกรปฏิบัติงานประจำร้านยาสาขา(ในเครือ BDMS)
1.ดูแล รับผิดชอบ การจ่ายยา/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ/ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ดูแล รับผิดชอบ ใน...

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 มิ.ย. 62
19 . เภสัชกรขึ้นทะเบียน(ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2.ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3.ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/นำเข...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 มิ.ย. 62
20 . Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่อลูกค้า และให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยประสานงานให้ความรู้กับฝ่ายขายและผู้บริโภคทั่วไปเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท - รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา (ไม่พิจารณาผู้สมัครไม่มีรูปถ่าย)
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
10 มิ.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ