JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำ ตรวจสอบ และดูแลเอกสารการผลิตยาตามมาตรฐานGMP 3. ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 4. ตรวจสอบ ดูแล แนะ...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา -เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา -ขึ้นทะเบียนยา และติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ควบคุมต่างๆ -ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนยา และติดตามผล -...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เภสัชกร Full time สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและPart time บางกะปิ/บางนา/รังสิต
แบบประจำ หน้าที่ - จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาซื่อสินค้า - ดูแล Stock สินค้าในกลุ่ม Pharma และสินค้าอื่นในร้าน - Cashier - Salary ตามที่ตกลง 20-40K - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 12.5K - 15.5K - วันหยุด 8 วั...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
24 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
9 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
24 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
24 มิ.ย. 62
13 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบยาและชนิดของยา ทั้งชนิด ปริมาณ ขนาดยา และวิธีการใช้ยา ก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง - จัดซื้อจัดจ้างยาจากบริษัทเข้าสู่โรงพยาบาล - จัดเก็บ ควบคุมคลังยาให้มี...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 มิ.ย. 62
14 . เภสัชกร
1. ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2. ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3. มีการควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้าหมายขององ...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
15 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
16 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
21 มิ.ย. 62
17 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 62
18 . เภสัชกร(Full Time)
- มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling - มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Clinical Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic, เคมีบำบัด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 มิ.ย. 62
19 . เภสัชกรประจำร้านยารับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานเภสัชกรในร้านยาตามเวลาที่ทางร้านกำหนด -จัดซื้อยาเข้าร้านและติดต่อกับ Supplier -ให้คำแนะนำเรื่องยากับคนไข้และจัดยาให้คนไข้ -จำหน่ายสินค้าสุขภาพต่างๆของทางร้าน -ประสานงานกับผู้ช่วยทำการต...

Aya Co., Ltd.
เงินเดือน มีประสบการณ์ Minimum 30,000 (ทดลองงาน 119 วัน)
21 มิ.ย. 62
20 . เภสัชกร
1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. สามารถแก้ไขปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพให้เหมาะสม 3. ปฏ...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เงินเดือน 18,000- 52,000 บาท
20 มิ.ย. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ