JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (MRT พระราม9)
1.ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา 2.ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า 3.ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ 4.ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า 5.ดูแลการจัดส่งจ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา - ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า - ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ - ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า - ดูแลการจัดส่งจ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ