JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Coordinator (Interior)
-ประสานงานในการออกแบบงานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ งานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ สัญญา และข้อกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้า ผู้รับเหมางานตก...

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง**รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโคร...

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ(Real Estate Developer)
Supalai Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ชั้น 33 สอบถามข้อมูล โทร. 02-725-8888 ต่อ 609,605,60...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . Assistant Manager / Manager-Project รับสมัครด่วน !
- วางแผนการให้บริการงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - บริหารงานโครงการให้สามารถส่งมอบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมงบประมาณของโครงการให้เกิดผลตอบแทนสูง...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
5 . Project Engineer/Project Manager
1. วางแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการขาย เพื่อส่งมอบบ้านให้ทันเวลาและรักษาจำนวนบ้านในสต็อกให้สอดคล้องกับยอดขาย ลดภาระดอกเบี้ยให้กับองค์กร 2. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามหลักวิชาชีพ รู...

D.K.J. Group
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiation
27 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการคอนโด
1.บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 3.ประสานงาน/กำกับดูแล/จัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง 4.ควบ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
7 . Project Manager/Project Engineer (Real Estate)
- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการ ให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของโครงการ - รับผิดชอบการจัดจ้าง ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด - ศึกษาและจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือบริ...

Lofis (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการโครงการ
- ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ(Project Manager)ปฎิบัติงานใน โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง - มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกำกับดูแล สั่งการและบังคับบัญชา พนักงานและผู้รับเหมาช่วงใน...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
27 มิ.ย. 62
9 . Project Manager
- กำหนดพร้อมจัดทำแผนงานหลัก, แผนงานย่อย ระบบควบคุมต้นทุนทั้งการใช้วัสดุและแรงงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ - กำกับบริหารงานในโครงการให้ทันตามกำหนดพร้อมส่งงานเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสั...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
10 . Project Administrator/เจ้าหน้าที่โครงการรับสมัครด่วน !
- ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการดูแลงานตั้งแต่ต้นจนจบในการก่อสร้างสาขา งานรีโนเวตร้านและการย้ายสาขา - ดูแลซ่อมแซมร้านค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพร้านเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทแล...

Rocks PC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างบ้านและคอนโด
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
12 . Project and Operation Manager
• รับทราบเป้าหมาย Target ส่วนงานติดตั้งของทางบริษัทฯ และดำเนินงาน ควบคุมงานให้เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของทางบริษัทฯ • ควบคุมงานติดตั้งโครงการของทางบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด • ควบคุมคุณ...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)Urgently Required !
1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ต่อเจ้าของโครงการ 4. ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการโครงการ/ Project Manager
1.ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในการติดต่อประสานงานกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยตรงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2.บริหารและจัดการงานค...

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
- ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามแผนงาน ในเรื่องมาตรฐาน, คุณภาพ, งบประมาณ, เวลา, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด และเงื่อนไขสัญญา - จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมเปรี...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
16 . Project Manager
1. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับตกแต่งภายใน หรือ อาคารสูง 2. ควบคุมงานติดตั้ง คุณภาพงานของแต่ละโครงการ 3. บริหารทรัพยากรของโครงการให้สอดคล้องกัน 4. ประชุมติดตามผลการทำงาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
27 มิ.ย. 62
17 . Project Coordinator ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน )รับสมัครด่วน !
- สามารถวางแผนงานโครงการได้ - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้ - สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ท...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
18 . Project Executive (Museum Project)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าตั้งแต่นำเสนอจนส่งมอบงาน - บริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย - งานด้านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ (Museum)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . Project Manager
-เคยมีประสบการณ์ สายงานออกแบบตกแต่งภายใน -มีความรู้ความสามารถ อ่านแบบ ถอดแบบ เคลียร์แบบ ประเมินและสามารถทำราคาได้ (BOQ ) -สามารถวางแผนระยะเวลาของโครงการ และควบคุมการทำงานของทุกๆส่วนให้อยู่ภายใต้ร...

บริษัท เยสซ์ อินทีเรีย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
20 . Project Manager Interior Design
ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์,วันนักขัตกฤกษ์ - วางแผนการทำงานของโครงการ - ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของทั้งโครงการที่รับผิดชอบ - กำกับดูแลแผนงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน -...

บริษัท กู๊ดไอเดีย อินทีเรียดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ/ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ