JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 249 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรดูแลไซต์งาน (Project Engineer) ***ทองหล่อ/อมตะนคร***Urgently Required !
1.ประสานงานกับทีม และ supplier เพื่อเข้าควบคุมหน้างาน 2.ควบคุมงานซ่อม และ ดูแลงานทาสี ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำรีพอร์ต หลังจบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน - นิคมอุตสาหกรรมอม...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 – 25,000 THB (มีค่าเสื่อม สำหรับรถยนต์ส่วนตัวทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท)
18 ส.ค. 62
2 . Project Manager /Civil Engineer /Cost Engineer /Co-Engineer ตำแหน่งละ 1 อัตรารับสมัครด่วน !
สามารถวางแผน ควบคุม ดูแล บริหารจัดการในงานก่อสร้าง ตามประสบการณ์ในแต่ละตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ***Project Manager และ Civil Engineer ปฏิบัติงานประจำที่จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ศักดาพร จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ส.ค. 62
3 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction) SGS-HR
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
18 ส.ค. 62
4 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
18 ส.ค. 62
5 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
6 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
7 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
1.ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แผนงาน ข้อกำหนด และหลักวิชาการ 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4.รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5.ตรวจสอ...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ส.ค. 62
9 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
18 ส.ค. 62
10 . วิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ย่านรามอินทรา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปทํางานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000
18 ส.ค. 62
11 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการทํางานออกแบบโครงสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง m...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
12 . วิศวกรโยธา ประจำ site งาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 2) เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำ Shop Drawing ได้ 3) ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 4) ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
13 . โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ประปารับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ 2. ไม่จำกัดวุฒิ ( มีประสบการณ์ งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถอ่านแบบ ทำช้อบ และสั่งงานช่าง ได้ 4. มีความสามารถ AUTOCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
14 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
18 ส.ค. 62
15 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
18 ส.ค. 62
16 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
17 ส.ค. 62
17 . วิศวกรโยธา
•คำนวณ, ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ •ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง •ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา •ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ •ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงา...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
18 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
17 ส.ค. 62
19 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
17 ส.ค. 62
20 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
17 ส.ค. 62
 พบ 249 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ