JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 263 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer (Civil)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

Shera Public Company Limited
22 มี.ค. 62
2 . Project Engineer (บริหารงานก่อสร้างต่างประเทศ)
-เขียนแบบก่อสร้าง (Auto Cad,Sketch UP,BIM) -ประเมินราคาก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ -สำรวจพื้นที่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
3 . วิศวกร-โยธา
- งานศึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และงานด้านโยธา โครงสร้างอาคาร ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ - งานออกแบบด้านโยธาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสูบจ่ายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน - สนันสนุนการออกแบบ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
4 . วิศวกรโครงสร้าง / Structural Engineer
• วิเคราะห์ และ ออกแบบโครงสร้าง อาคารสูง คอนโด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน รีสอร์ท บ้าน โรงงาน • สเก็ต details งานโครงสร้าง ให้ดราฟแมน ขึ้นแบบโครงสร้าง

บริษัท ดีเฟรมมิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ตรง
22 มี.ค. 62
5 . ที่ปรึกษางานปรับปรุงบ้าน สาขาชลบุรี,จันทบุรี,ปราจีนบุรี,เพชรเกษม,กัลปพฤกษ์รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการรับเหมาก่อสร้าง หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์ สอบถามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดพื้นที่ รายการงานที่ต้องการก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น รวมทั้...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
22 มี.ค. 62
6 . วิศวกรภาคสนามโครงการแนวราบ (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
- วางแผนโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงาน,งบประมาณการก่อสร้าง,อุปกรณ์,ทีมงาน และผู้รับเหมา - ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้เป็นไปต...

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
7 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( Supervisor )
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนดงวดงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - คุมงานตามโซนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มี.ค. 62
8 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
9 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-กทม.และปริมณฑล)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
10 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC โครงการบ้านจัดสรร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท - ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน - ตรวจแบบก่อสร้าง - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเครา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มี.ค. 62
11 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
12 . วิศวกรสุขาภิบาล (สามัญ)
- ออกแบบหรือควบคุมงานระบบสุขาภิบาลงานอาคาร โรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโยธา
-กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเรียบร้อย -กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปรุงงานระบบมาต...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
22 มี.ค. 62
14 . วิศวกรโยธา
ควบคุมโครงการก่อสร้าง แนวราบให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
22 มี.ค. 62
15 . Construction Supervisor (Overhead Catenary System / Construction Project) T01075
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving field construction works under senior Engineer's supervision - Not only inspect but guide / advise / correct to minimize th...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000 THB (Depend on experience)
22 มี.ค. 62
16 . Civil Engineer (Constructions)[T01003]
- Monitoring and control Facility construction of site - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and clients. - Solving...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 – 35,000 THB (Depends on experiences & ability)
22 มี.ค. 62
17 . Foreman / Site Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานให้ดำเนินตามแผนงาน - ควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน - ประสานงานกับลูกค้าในการทำงาน - ทำเอกสารที่ใช้ในการทำงาน สวัสดิการตำแหน่งนี้ -ค่าน้ำมัน -เบี้ยขยัน -ค่าคร...

บริษัท ร้อคกรีตคอนสตรัคชั่น จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
18 . วิศวกรโยธา (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
คำนวนค่าการรับน้ำหนัก และออกแบบโครงสร้างตามหลักมาตรฐาน ติดต่อหน่วยงานทดสอบการก่อสร้างเจรจาและสั่งงานโฟร์แมน ตรวจสอบหน้างานกับแบบ วางแผนงาน ทำ S-Curve และสั่งวัสดุรวมถึงการถอดรายการวัสดุ สั่งของ ถอดราค...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
22 มี.ค. 62
19 . วิศวกรเทคนิค
ลักษณะงาน • ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ แนะนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ช่วยงานฝ่ายขายในการอบรมให้ความรู้สินค้ากับลูกค้าในประเทศ ทั้งโครงการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
20 . โฟร์แมน ( Foreman )รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างหน้างานให้เป็นไปตามแบบและหลักทางวิศวกรรม 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ซังโก คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้
22 มี.ค. 62
 พบ 263 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ