JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม 2. จบปริญญาตรี ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 4. ขยัน ซื่อสัตย์ มี วินัย ตรงต่อเวลา 5. มีความรับผิดชอบ

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . Site Architect
1.ดูแลด้านงานออกแบบ รายละเอียดหน้างานและควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ให้เป็นไปตาม Concept Design ของแต่ละโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับทีม Business Development ทีมออกแบบ ทีม Consult และผู้รับ...

PM Group Co., Ltd.
19 มิ.ย. 62
3 . สถาปนิก
- วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน - ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งด้านระยะเวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัย - ประชุมและตรวจเช็คหน้างานเพื...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
4 . สถาปนิก ประจำหน่วยงานก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
- จัดทำ Shop drawings / As-built drawings ทั้งแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์ และ งานระบบ -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
5 . สถาปนิก
- ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ปรับแก้ไขแบบหน้างานตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการของลูกค้า - ประมาณการงบก่อสร้างและตกแต่งภายในสำหรับโครงก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
6 . สถาปนิกอาวุโส / สถาปนิก (PROJECT DEVELOPMENT)
1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการลงทุนพัฒนา โครงการ 2. ศึกษา-สำรวจ และวิเคราะห์ คู่แข่งโดยรอบที่ดินที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการ และบริเวณโดยรอบที่ดิน 3. จัดทำฐานข้อมูล...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
7 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
19 มิ.ย. 62
8 . Senior Architecture
• ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU ให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU • ประมาณราคาและจัด...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
9 . สถาปนิก
งานก่อสร้าง

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
19 มิ.ย. 62
10 . สถาปนิก, สถาปัตย์, Interior
- ออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างอาคาร ทั้งภายในและภายนอก - ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ Interior Designer
- ดูเรื่องงานด้านการออกแบบร้านกาแฟ - ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งภายในให้ถูกต้องตามแบบ,มาตรฐาน,ตามแผนงานที่กำหนด - จัดทำการรายงานความคืบหน้าภายในโครงการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
12 . สถาปนิกสำหรับตึกสูง
1.สามารถเขียนแบบ ตึกสูงและเขียน แบบขออนุญาตตึกสูงได้ 2.พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท 3.ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาการก่อสร้าง

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
19 มิ.ย. 62
13 . Architect (สถาปนิก) ประจำโครงการ
- ออกแบบ,เขียนแบบ อาคารสูงและรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง - เขียนแบบขออนุญาตอาคารสูง - ร่วมวางแผนพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษากับวิศวกรแ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 62
15 . สถาปนิก (อาคารสูง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานออกแบบฯ,เขียนแบบ,งาน Auto CAD.งาน Shop DWG. - ตรวจสอบ,ควบคุมงานสถาปัตยกรรม,รวมถึงแก้ไขงานสถาปัตยกรรมของโครงการ ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมมาตรฐานงานแบบและงานก่อสร้าง - ประสาน...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่วางสเปค / Sales Spec งานโปรเจค
- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางสเปคสินค้ากับทางผ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
19 มิ.ย. 62
17 . สถาปนิก (Architect)Urgently Required !
เวลาปฏิบัติงาน (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
18 . Project Development Architect
1. วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของแบบโครงการ 2. ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบในทุกขั้นตอนบริษัทตั้งแต่ Schematic Design, Design Development จนถึง Shop Drawing ...

บริษัท ก่อ-อิฐ สตรัคเจอรัล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
19 . สถาปนิก,มัณฑณากร,ดราฟท์แมนรับสมัครด่วน !
เปิดรับสถาปนิก มัณฑนากร ช่างเขียนแบบ (Draft Man) จำนวน 3 อัตรา - ออกแบบตามที่ไดรับ Requirement จากลูกค้าหรือที่ได้รับมอบหมายแนวทาง - ศึกษาตลาดและแนวโน้มผลิตภัณธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของคู่แข่งเพื่อพัฒ...

บริษัท เฮ้าส์แบ็งค็อค จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 62

บริษัท กังวานสตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน 16,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ