JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
2 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถาปนิกและออกแบบ เรามีหลากหลายโครงการ เช่น -โครงการรถไปฟ้า โครงการเซเว่น โครงการอาคารสูง และอื่นๆ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1.ดำเนินการออกแบบ, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบ, ข้อกำหนด ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
3 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 ส.ค. 62
4 . Architects / Interior
- ดูแลแผนงานก่อสร้างและงานออกแบบตกแต่งภายในให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่กำหนด - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ แผนงาน และสัญญา - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของท...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
5 . สถาปนิกขาย ( Sales Architect )
- บริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าที่มาติดต่อสร้างบ้าน - เสนอขายแบบบ้าน ออกแบบ ปรับแบบให้ตรงกับงบประมาณของลูกค้า

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 -25,000
23 ส.ค. 62
6 . Interior Designer
- ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - นำเสนอผลงานออกแบบต่อลูกค้า - ออกนอกสถาที่เพื่อตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเดีย ทู อาร์คิเทค จำกัด
23 ส.ค. 62
7 . สถาปนิกผังเมือง
- งานวางผังเมือง วางผังนโยบาย ออกแบบชุมชนเมือง - จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านในการทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
8 . สถาปนิกประสานงาน(โครงการคอนโด)
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ - ประสานงานก่อสร้างโครงการคอนโดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการทำงานตามเเผนงานเพื่อให้โครงการเเล้วเส...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
9 . สถาปนิก Urgently Required !
1. บริหารควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายในโครงการ 2. ตรวจสอบ และแก้ไขแบบ 3. ตรวจสอบราคางานสถาปัตยกรรม 4. ติดตามและรายงานความคืบหน้าด้านงานตกแต่งภายในหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับผ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานสถาปัตยกรรมรับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ - รับผิดชอบงานออกแบบหรือตรวจสอบสถาปัตยกรรมของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารทั้งด้านควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามกำกับ ดูแล สนับสนุนและตรวจสอบ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อใ...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางสเปค / Sales Spec งานโปรเจค
- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางสเปคสินค้ากับทางผ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
23 ส.ค. 62
12 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบบ้านได้ 2.สามารถตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
13 . สถาปนิก / Architects Urgently Required !
1.เข้าร่วมประชุม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ 2.รับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ด้วยตนเองตั้งแต่ออกแบบจนงานสร้างเสร็จ

Green Architects Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
14 . INTERIOR DESIGNER
ออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท มูฟ อินทีเรีย อาคิเทค จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 ส.ค. 62
15 . Interior design
1.เขียนแบบก่อสร้างในส่วนงานออกแบบภายใน และสามารถเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับราคา 2.ควบคุมการดูแลการก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายใน 3.ประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้รับเหมางานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เ...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
16 . Senior Architecture
• ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU ให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU • ประมาณราคาและจัด...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
17 . Head of Architecture Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบสถาปัตยกรรม(สามัญสถาปนิก)
-วางผังและออกแบบงานอาคารให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม โดยสามารถอ้างอิงที่มาได้ -เขียนแบบ ทำ Shop DWG. ตลอดจนเป็นตัวแทนของส่วนงานตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
18 . สถาปนิก ประจำหน่วยงานก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
- จัดทำ Shop drawings / As-built drawings ทั้งแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์ และ งานระบบ -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
19 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
23 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Interior Designer
- ดูเรื่องงานด้านการออกแบบร้านกาแฟ - ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งภายในให้ถูกต้องตามแบบ,มาตรฐาน,ตามแผนงานที่กำหนด - จัดทำการรายงานความคืบหน้าภายในโครงการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ