JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งภายใน - ประสานงานช่างและผู้รับเหมา - วางแผนทีมงานและผู้รับเหมาเรื่องแผนการทำงาน - ตรวจสอบหรือตรวจรับวัสดุในงาน - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท โกลบอล สปริง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
22 . Project Manager
1.ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการตามนโยบายบริษัท 2.กำหนดทิศทาง แผนงานรวมของทั้งโครงการ 3.ประสานงานกับผู้ออกแบบและสรุปข้อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างในแต่ละส่วน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและตัวแบบก...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน 50,000-60,000
24 มิ.ย. 62
23 . site engineer / หัวหน้างาน งานตกแต่งภายใน
1. วางแผน ติดตาม งานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ควบคุมงาน และควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 3. ถอดแบบ คำนวณปริมาณ /วัสดุให้สำเร็จตรงตามกำหนด 4. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตล...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
24 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาหน้างานและเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 3.ควบคุมการใช้วัสดุหน้างานให้เป็นไปตามรายล...

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
25 . BIM Supervisor
• Apply Ananda BIM standard to be used in the projects • Lead BIM Coordination Meetings. • BIM design co-ordination from external designers and main contractor. • BIM Model Management and quality c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
26 . รองผู้จัดการโครงการ งานสถาปัตย์
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและประเ...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 60,000-120,000 (ตามความสามารถ)
22 มิ.ย. 62
27 . รองผู้จัดการโครงการ งานโครงสร้าง
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและป...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 80,000-150,000 (ตามความสามารถ)
22 มิ.ย. 62
28 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
• Co-Ordinator ประสานงานกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน, งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักร โครงการก่อสร้างอาคารสูง • บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุม...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 90,000-150,000 (ตามประสบการณ์)
22 มิ.ย. 62
29 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 2.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 3.วางแผนงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
30 . ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง,โฟร์แมน
1.หางาน, วางแผนงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน(ตามเป้าและคุณภาพงาน+ส่งงานได้ทันตามกำหนด) 2.ควบคุมเกี่ยวกับงานในฝ่ายติดตั้งทั้งหมด 3.แบบ(cad), ประมาณราคา 4.วัดหน้างาน+เสนอราคา 5.สามารถออกต่างจังหวัดได้, ...

บริษัท พีเอ็นบี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัดและบริษัท สตาร์ เดคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
31 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการ - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ - ควบคุมงบประมาณหมุนเวียนของโครงการ - ทำรายงานรายเดือนและรายสัปดาห์เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อผู้บริหาร - คว...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน แล้วแต่พิจารณา
20 มิ.ย. 62
33 . หัวหน้างานทำความสะอาด ( โฟร์แมน )
1. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน (ลูกน้อง) 2. ควบคุมทีม ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ 3. ดบันทึกเวลาเริ่ม-เวลาเลิกงานของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงาน ต้องเซ็...

บริษัท บิค คลีน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
34 . Store Manager / Construction
- Control and manage construction supplies and company asset at the central store or other units - Control and manage construction and supplies wastes - Manage transportation and dispatching for wor...

บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เงินเดือน 70,000 - 90,000
18 มิ.ย. 62
35 . ผู้จัดการแผนกจัดจ้าง
-ดูแลควบคุมการคัดเลือกผู้รับเหมาให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีมีคุณภาพและได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเจรจาการจ้าง พร้อมทั้งดูแลการสอบราคางานประมูล -วางแผนควบคุมและแก้ปัญหา พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา บร...

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 มิ.ย. 62
36 . วิศวกรโยธา อาวุโสรับสมัครด่วน !
- ประมาณการ Cost estimate / GRC / Metal sheet / Noise barrier - เขียนแบบ / GRC / Metal sheet / Noise barrier - สนับสนุนงานขายด้านเทคนิค / Engineering วัสดุก่อสร้าง - คุมไซต์งานก่อสร้าง - ประสานงา...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถเจรจาต่อรองได้)
18 มิ.ย. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ