JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager
Job Description Manage, design, develop, create and maintain small-scale through to large-scale construction projects in a safe, timely and sustainable manner Discussing requirements with the clie...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมโครงการ (ด่วน)
วางแผนและควบคุมการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และคุณภาพ และบริหารทีมงาน

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . Project Manager (Interior)อายุไม่เกิน36ปีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม site งานต่างๆ ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาแ...

บริษัท แค็บ-โปร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . Construction Project Manager (คอนโดมิเนียม)
- ตรวจสอบแผนการก่อสร้างภาพรวมของโครงการ (Construction Plan) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษางานก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ และเสนอแนะการปรับแก้ให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลากับข้อตกลงเรื่องเวลาในการก่อสร้างจุดก่...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . M&E Senior Project Engineer , M&E Project Managerรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพและควบคุมการติดตั้งของโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสัญญา - ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยบริษัทและการเบิกจ่าย -...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . Project Manager ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด และหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
26 มิ.ย. 62
7 . Product Development Manager
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
26 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง - งานตรวจสอบและงานออกแบบโครงการงานก่อสร้างทั้งหมด - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง - งานจัดทำ/ตรวจสอบ Payment การนำส่งงานทั้งหมด - งานอื่นตามที่บริษัทไ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
26 มิ.ย. 62
9 . Head of Structure Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้าง(สามัญวิศวกรโยธา)
-ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นไปตามแผนงาน และทำรายการคำนวณแนบท้าย ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถอ้างอิงที่มาได้ -ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำราคางานก่อส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ กรุงเทพมหานครรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วย.ผอ/ผู้อำนวยฝ่ายก่อสร้าง (สายงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ในแนวราบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการแผนก,พนักงานออกแบบภายใน สาขาราชพฤกษ์,รามคำแหง,แฟชั่นมอลล์,ชลบุรี,ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้คว...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
15 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

บริษัท แวพน์ กรุ๊ป จำกัด
25 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้างาน (โฟร์แมน)
1.บริหารจัดการ การขนส่งน้ำมันให้ไปส่งลูกค้าตามเป้าหมาย 2.จัดทำค่าเที่ยวให้กับพนักงานขับรถ 3.สรุปการเติมน้ำมันรายเดือน 4.รวบรวมใบกำกับการขนส่งพร้อมกับทำรายงานส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 5.จัดทำ KPI โดยใช...

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)
- จัดทำ BOQ งบประมาณ และ BOQ มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตลอดโครงการ - บริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดทำรายงานสถานะต้นทุน(Cost Re...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของคนงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน - รวบรวมเเละเก็บรักษาข้อมูลจากการตร...

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
19 . Store Manager / Construction
- Control and manage construction supplies and company asset at the central store or other units - Control and manage construction and supplies wastes - Manage transportation and dispatching for wor...

บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เงินเดือน 70,000 - 90,000
25 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการแผนกจัดจ้าง
-ดูแลควบคุมการคัดเลือกผู้รับเหมาให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีมีคุณภาพและได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเจรจาการจ้าง พร้อมทั้งดูแลการสอบราคางานประมูล -วางแผนควบคุมและแก้ปัญหา พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา บร...

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 มิ.ย. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ