JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Coordinator Inspector (Interior) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม site งานต่างๆ ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาแ...

บริษัท แค็บ-โปร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
17 มิ.ย. 62
3 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
17 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของคนงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน - รวบรวมเเละเก็บรักษาข้อมูลจากการตร...

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
5 . Project Manager ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด และหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
17 มิ.ย. 62
6 . Product Development Manager
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
17 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้างาน (โฟร์แมน)
1.บริหารจัดการ การขนส่งน้ำมันให้ไปส่งลูกค้าตามเป้าหมาย 2.จัดทำค่าเที่ยวให้กับพนักงานขับรถ 3.สรุปการเติมน้ำมันรายเดือน 4.รวบรวมใบกำกับการขนส่งพร้อมกับทำรายงานส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 5.จัดทำ KPI โดยใช...

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมโครงการ (ด่วน)
วางแผนและควบคุมการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และคุณภาพ และบริหารทีมงาน

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
10 . Project Manager
1.ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการตามนโยบายบริษัท 2.กำหนดทิศทาง แผนงานรวมของทั้งโครงการ 3.ประสานงานกับผู้ออกแบบและสรุปข้อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างในแต่ละส่วน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและตัวแบบก...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน 50,000-60,000
17 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการบริหารงานอาคาร
- จัดทำแผนงานแผนกฯ บริหารงานอาคารให้เป็นไปตามนโยบาย - ประสานงานกับฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ เพื่อบริการลูกค้าเช่าพื้นที่ เกี่ยวกับงานตรวจแบบ การตกแต่ง และงานปรับปรุงพท.ภายในศูนย์ - ประสานงานร่วมฝ่ายบริหา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
12 . Construction Project Manager (คอนโดมิเนียม)
- ตรวจสอบแผนการก่อสร้างภาพรวมของโครงการ (Construction Plan) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษางานก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ และเสนอแนะการปรับแก้ให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลากับข้อตกลงเรื่องเวลาในการก่อสร้างจุดก่...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายสรรหาพื้นที่เปิดร้านค้า
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และ บริษัทศักดิ์พรทรัพย์โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด อาคารใหม่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัทศักดิ์พรทรัพย์โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มุ่งพัฒนาการศึกษา ครู นักเรียน ทุกตำบล รั...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
17 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง - งานตรวจสอบและงานออกแบบโครงการงานก่อสร้างทั้งหมด - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง - งานจัดทำ/ตรวจสอบ Payment การนำส่งงานทั้งหมด - งานอื่นตามที่บริษัทไ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
17 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการแผนก,พนักงานออกแบบภายใน สาขาราชพฤกษ์,รามคำแหง,แฟชั่นมอลล์,ชลบุรี,ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้คว...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
16 . site engineer / หัวหน้างาน งานตกแต่งภายใน
1. วางแผน ติดตาม งานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ควบคุมงาน และควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 3. ถอดแบบ คำนวณปริมาณ /วัสดุให้สำเร็จตรงตามกำหนด 4. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตล...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วย.ผอ/ผู้อำนวยฝ่ายก่อสร้าง (สายงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ในแนวราบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 62
18 . BIM Supervisor
• Apply Ananda BIM standard to be used in the projects • Lead BIM Coordination Meetings. • BIM design co-ordination from external designers and main contractor. • BIM Model Management and quality c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ กรุงเทพมหานครรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
20 . Project Manager
Job Description Manage, design, develop, create and maintain small-scale through to large-scale construction projects in a safe, timely and sustainable manner Discussing requirements with the clie...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
17 มิ.ย. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ