JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมโครงการ (ด่วน)
วางแผนและควบคุมการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และคุณภาพ และบริหารทีมงาน

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
1.กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ร้านค้า ในศูนย์การค้า ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
17 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกบริหารงานอาคาร
- จัดทำแผนงานแผนกฯ บริหารงานอาคารให้เป็นไปตามนโยบาย - ประสานงานกับฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ เพื่อบริการลูกค้าเช่าพื้นที่ เกี่ยวกับงานตรวจแบบ การตกแต่ง และงานปรับปรุงพท.ภายในศูนย์ - ประสานงานร่วมฝ่ายบริหา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
6 . BIM Supervisor
• Apply Ananda BIM standard to be used in the projects • Lead BIM Coordination Meetings. • BIM design co-ordination from external designers and main contractor. • BIM Model Management and quality c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกส่งมอบห้องและบริการหลังการขาย
ควบคุมดูแลการส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้า โอนกรรมสิทธิ์ทันตามกำหนดสัญญาได้ เพื่อป้องกันการข้อร้องเรียน ส่งมอบห้องล่าช้า จัดทำแผนการนัดหมายการตรวจห้องชุดแต่ละโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ การส่งมอบงานจากฝ่ายโครงก...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 พ.ค. 62
8 . Interior Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน สามารถเดินทางไปตามไซส์งานต่างๆได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด่วนมากที่สุด

Project Interior Solutions Co., Ltd
1 อัตรา ด่วนมากที่สุด
เงินเดือน ตามความเหมาะสมและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
9 . รองผู้จัดการโครงการ งานสถาปัตย์
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและประเ...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 60,000-120,000 (ตามความสามารถ)
17 พ.ค. 62
10 . รองผู้จัดการโครงการ งานโครงสร้าง
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและป...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 80,000-150,000 (ตามความสามารถ)
17 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
• Co-Ordinator ประสานงานกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน, งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักร โครงการก่อสร้างอาคารสูง • บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุม...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 90,000-150,000 (ตามประสบการณ์)
17 พ.ค. 62
12 . Project Manager (Civil)
- บริหารจัดแผนงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบหน้างาน และการควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการได้ดี - ตรวจสอบการทำงานของ วิศวกรโครงการ โฟร์แมน อนุมัติงาน ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน - ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 45,000 - 60,000
17 พ.ค. 62
13 . M&E Senior Project Engineer , M&E Project Managerรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพและควบคุมการติดตั้งของโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสัญญา - ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยบริษัทและการเบิกจ่าย -...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการ - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ - ควบคุมงบประมาณหมุนเวียนของโครงการ - ทำรายงานรายเดือนและรายสัปดาห์เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อผู้บริหาร - คว...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
17 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการแผนก,พนักงานออกแบบภายใน สาขารามอินทรา,ราชพฤกษ์,รังสิต,สุขาภิบาล3รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้คว...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์
17 พ.ค. 62
17 . Project Manager ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด และหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
17 พ.ค. 62
18 . Product Development Manager
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
17 พ.ค. 62
19 . PM
• บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ • ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบและหลักการทางวิศวกรรม • พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง • สร้างคว...

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 35,000-40,000
17 พ.ค. 62
20 . หัวหน้างานทำความสะอาด ( โฟร์แมน )
1. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน (ลูกน้อง) 2. ควบคุมทีม ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ 3. ดบันทึกเวลาเริ่ม-เวลาเลิกงานของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงาน ต้องเซ็...

บริษัท บิค คลีน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ