JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
3 . Project Manager
1.ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการตามนโยบายบริษัท 2.กำหนดทิศทาง แผนงานรวมของทั้งโครงการ 3.ประสานงานกับผู้ออกแบบและสรุปข้อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างในแต่ละส่วน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและตัวแบบก...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน 50,000-60,000
15 มิ.ย. 62
4 . Project Coordinator Inspector (Interior) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม site งานต่างๆ ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาแ...

บริษัท แค็บ-โปร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ กรุงเทพมหานครรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของคนงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน - รวบรวมเเละเก็บรักษาข้อมูลจากการตร...

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายสรรหาพื้นที่เปิดร้านค้า
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และ บริษัทศักดิ์พรทรัพย์โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด อาคารใหม่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัทศักดิ์พรทรัพย์โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มุ่งพัฒนาการศึกษา ครู นักเรียน ทุกตำบล รั...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
15 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง - งานตรวจสอบและงานออกแบบโครงการงานก่อสร้างทั้งหมด - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง - งานจัดทำ/ตรวจสอบ Payment การนำส่งงานทั้งหมด - งานอื่นตามที่บริษัทไ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
15 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้างาน (โฟร์แมน)
1.บริหารจัดการ การขนส่งน้ำมันให้ไปส่งลูกค้าตามเป้าหมาย 2.จัดทำค่าเที่ยวให้กับพนักงานขับรถ 3.สรุปการเติมน้ำมันรายเดือน 4.รวบรวมใบกำกับการขนส่งพร้อมกับทำรายงานส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 5.จัดทำ KPI โดยใช...

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการบริหารงานอาคาร
- จัดทำแผนงานแผนกฯ บริหารงานอาคารให้เป็นไปตามนโยบาย - ประสานงานกับฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ เพื่อบริการลูกค้าเช่าพื้นที่ เกี่ยวกับงานตรวจแบบ การตกแต่ง และงานปรับปรุงพท.ภายในศูนย์ - ประสานงานร่วมฝ่ายบริหา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
11 . Project Manager
Job Description Manage, design, develop, create and maintain small-scale through to large-scale construction projects in a safe, timely and sustainable manner Discussing requirements with the clie...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
14 มิ.ย. 62
12 . BIM Supervisor
• Apply Ananda BIM standard to be used in the projects • Lead BIM Coordination Meetings. • BIM design co-ordination from external designers and main contractor. • BIM Model Management and quality c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
14 มิ.ย. 62
14 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
14 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมโครงการ (ด่วน)
วางแผนและควบคุมการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และคุณภาพ และบริหารทีมงาน

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
16 . Project Manager ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด และหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
14 มิ.ย. 62
17 . Product Development Manager
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
14 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานก่อสร้าง 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 3. ควบคุมการก่อสร้าง 4. แก้ไขปัญหาการก่อสร้าง 5. ทบทวนแบบก่อสร้าง 6. ควบคุมการจัดซื้อ และจัดจ้าง 7. อบรมด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยกับผู้เกี่ยวข...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
14 มิ.ย. 62
19 . ช่างเทคนิคถอดแบบอาวุโสรับสมัครด่วน !
รับงานจากหัวหน้าฝ่ายถอดปริมาณงาน แล้วจัดทีมทำการถอดปริมาณงานให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามข้อมูลที่ได้รับ ภายใต้การควบคุมกำกับของ Senior Estimator,Estimator,junior Estimator (ผู้บังคับบัญชา) ให้แล้วเสร็จภ...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
20 . M&E Senior Project Engineer , M&E Project Managerรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพและควบคุมการติดตั้งของโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสัญญา - ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยบริษัทและการเบิกจ่าย -...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ