JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Foreman / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- อ่านแบบงานตกแต่งภายในและทำแผนงาน - ควบคุมหน้างานให้จบตามแผน - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
20 ก.ค. 62
2 . โฟร์แมน
•รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน (Built-In Furniture) •ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงาน...

บริษัท เดค อัพ ไลฟ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . Foreman / โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . โฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหน...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 ก.ค. 62
5 . โฟร์แมน, โฟร์แมนอาวุโส (สถาปัตย์) รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมงานงานสถาปัตย์ ให้ทันตามแผนงาน - ควบคุมการสั่งของให้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 ก.ค. 62
6 . โฟร์แมน ตรวจงาน Furniture Build in
-มีหน้าที่คุมงาน Furniture Build in ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจงานให้ตรงกับแบบ Working Drawing -มีค่าน้ำมันในการเดินทาง -มีค่าล่วงเวลางาน -เข้างาน 9.00 น. - 18.00 น.

Thongtha by Thaipanstudio Co., Ltd.
เงินเดือน 22,000 - 28,000
20 ก.ค. 62
7 . โฟร์แมนควบคุมการตกแต่งภายในประจำ Site งาน
- ควบคุมการแต่งแต่งภายในให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณ - ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้น - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานอื่น ๆ - เคลียร์แบบหน้างาน,ดูแลความเรียบร้อยของงาน คนงาน ให้ปลอดภ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62

Tawee Engineering and Service Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-30,000
20 ก.ค. 62
9 . โฟร์แมน / ช่าง ประกอบ /ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ประกอบ / ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ได้ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า - ดูงานโครงสร้าง ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมประตู - หน้าต่าง - ควบคุมผู้รับเหมาและช่างติดตั้งให้ดำเน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
10 . TECHNICIAN FOREMAN - โฟร์แมน
- จัดทำแผนการทำงานเบื้องต้น - จัดทำแผนงานประจำวัน /สัปดาห์ และรายงานประจำวัน - ประสานงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง - จัดทำเอกสารขออนุมัติการทำงานต่าง ๆ - shop drawing - ทำงานสำรวจ แนว ระดับ ฉาก ดิ่ง - ตรว...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ก.ค. 62
11 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (S&A Inspector)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
12 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
13 . โฟร์แมน ตกแต่งภายใน
- ควบคุมงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมก...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ก.ค. 62
14 . โฟร์แมน ต่อเติม
- ควบคุมงานต่อเติมในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - ควบคุม...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 แล้วแต่ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
15 . โฟร์แมน
1. วางแผนงานที่ได้รับจากผู้บังคับชามานำใช้และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมบุคลากรและแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ควบคุมการทำงานของคนงานรายวันและผู้รับเหมารายย่อยอย่างเป็นอย่างดี...

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
16 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
20 ก.ค. 62

บริษัท เบสท์ คาร์ ออโต้ จำกัด
20 ก.ค. 62
18 . โฟร์แมนงานโยธา (บลูลากูน 2,The One,ไอฟิลบางนา)
ควบคุมงานโยธา ในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร และ Town Home ให้เป็นไปตามแบบแปลนและมาตรฐาน คุณภาพ เวลา ที่กำหนด

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
19 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
-ควบคุม ดูแลงานภูมิทัศน์/Landscape -ดูแบบงาน Hardscape -ติดต่อประสานงานกับวิศวกรโครงการตามไซน์งาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
20 . Foreman-โฟร์แมน
- ควบคุมวางแผนและบริหารการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด - แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าและ...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ