JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 154 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนดูแลงานติดตั้งและโครงการ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผนงาน - ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยของการติดตั้ง - ดูแลช่างให้ทำงานและเข้างานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานตร...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
22 ก.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคงานโครงสร้าง-สถาปัตย์
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . โฟร์แมน (ตกแต่งภายใน)
1. สามารถควบคุมงาน ด้านช่างต่าง ๆ ได้ เช่น งานสี งานไม้ งานด้านตกแต่งภายในอื่น ๆ 2. จัดสรรและควบคุมแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อ...

W&S Decoration Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.ค. 62
4 . Foreman / โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
5 . โฟร์แมน ตรวจงาน Furniture Build in
-มีหน้าที่คุมงาน Furniture Build in ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจงานให้ตรงกับแบบ Working Drawing -มีค่าน้ำมันในการเดินทาง -มีค่าล่วงเวลางาน -เข้างาน 9.00 น. - 18.00 น.

Thongtha by Thaipanstudio Co., Ltd.
เงินเดือน 22,000 - 28,000
22 ก.ค. 62
6 . Interior Foreman
- ตรวจสอบและควบคุมงานตกแต่งภายใน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (ในช่วงแรกต้องไปปฏิบัติงานที่หัวหัน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน หลังจากนั้นกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ)

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . โฟร์แมน
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบ หมาย - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรว...

บริษัท 168 ซีวิล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
22 ก.ค. 62
8 . ผู้คุมงาน (โฟร์แมน) ระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล
1.ตรวจสอบ ทีมช่างผู้รับเหมา, ทีมช่างบริษัท ให้ติดตั้งถูกต้องตามแบบ และมาตรฐาน 2.ตรวจสอบผลงานปริมาณการติดตั้งแต่ละวัน และรายงานผล 3.ถอดจำนวน สั่งของ และเบิกของให้ทีมช่าง 4.ประสานงานแก้ปัญหาจุดติดขัด...

Archanant Co.,Ltd.
เงินเดือน 22,000-30,000 บาท
22 ก.ค. 62
9 . หัวหน้างานโฟร์แมน/Foreman
-หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง เขียนแบบ -ตรวจสอบหน้างาน -ทำBOQ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ -ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
22 ก.ค. 62
10 . โฟร์แมน / ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (งานคอนโด/อาคารสูง โซนกรุงเทพฯปริมณฑล)
โครงการประเภทคอนโด/อาคารสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล - ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์ / งานระบบ - Payment จ่ายผู้ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
11 . โฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหน...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
22 ก.ค. 62
12 . โฟร์แมน, โฟร์แมนอาวุโส (สถาปัตย์) รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมงานงานสถาปัตย์ ให้ทันตามแผนงาน - ควบคุมการสั่งของให้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
22 ก.ค. 62
13 . Site Supervisor / Site Foreman
• ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง • ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปร...

Dimara (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . โฟร์แมน / ช่าง ประกอบ /ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ประกอบ / ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ได้ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า - ดูงานโครงสร้าง ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมประตู - หน้าต่าง - ควบคุมผู้รับเหมาและช่างติดตั้งให้ดำเน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62

Tawee Engineering and Service Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-30,000
22 ก.ค. 62
16 . โฟร์แมน
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง, ตกแต่ง ร้านค้าสาขาที่จะเปิดใหม่และสาขาที่จะทำการปรับปรุง ซ่อมแซม - ดูแลงานซ่อมบำรุง ร้านค้าสาขา เช่น ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งภายในร้าน - ประสานงานผู้รับเหมา เ...

Tanachira Retail Corporation Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
17 . โฟร์แมนตกแต่งภายใน
1.ควบคุมงานด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างสร งานไม้ และงานตกแต่งภานใน 2.ตรวจสอบคุณภาพของานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องและตรงตาม แบบ Shop Drawing 3.ควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษั...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . โฟว์แมนก่อสร้าง & โฟว์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลประสานงานกับผู้รับเหมา,เคลียร์แบบ ควบคุมช่าง จัดงาน สั่งวัสดุ

บริษัท ไทย-อินจินีเออร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 30,000
22 ก.ค. 62
19 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
20 . โฟร์แมน ตกแต่งภายใน
- ควบคุมงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมก...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 154 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ