JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมก่อสร้างต่างๆ ให้เสร็จตามกำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบเรื่องสเปคงานต่าง ๆ จากผู้ออกแบบ 3.ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ 4.ควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญชา ให้ทำงานถูกต้องตามแบบ 5.รายงานความคื...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
3 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
4 . Foreman / โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . โฟร์แมนควบคุมงานติดตั้ง กรุงเทพ/ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมงานตามโครงการต่าง ๆ - ควบคุมคุณภาพของงานทั้งวัสดุ และฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง หรือติดตั้งพื้นไม้ - ตรวจสอบงาน และ พิจารณาแบบตามที่ติดตั้งจริง - ตรวจสอบการทำงานขั้...

บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
6 . โฟร์แมน
1. วางแผนงานที่ได้รับจากผู้บังคับชามานำใช้และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมบุคลากรและแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ควบคุมการทำงานของคนงานรายวันและผู้รับเหมารายย่อยอย่างเป็นอย่างดี...

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
7 . โฟร์แมน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนํามาจัดทํา เป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุม ค่าใช้จ่ายใ...

บริษัท ซีเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 35,000 บาท
24 มิ.ย. 62
8 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างในการติดตั้งบานชัตเตอร์ -ควบคุมคิวงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อใ...

บริษัท ซันลีฟ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมบึงโคล่ กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . โฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหน...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 มิ.ย. 62
10 . โฟร์แมน, โฟร์แมนอาวุโส (สถาปัตย์)
- ดูแลควบคุมงานงานสถาปัตย์ ให้ทันตามแผนงาน - ควบคุมการสั่งของให้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 มิ.ย. 62
11 . SITE-EN-นวมินทร์ บางพลี มีนบุรี รามคำแหง ฉะเชิงเทรา
คุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ทำเอกสารหน้างาน ตรวจสอบคุณภาพงาน สั่งงานช่างที่หน้างาน ประสานงานกับเจ้าของอาคารและผู้ออกแบบ

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
หลายอัตราด่วนเริ่มงานได้ทันที
เงินเดือน 20,000+รางวัลส่งงวด
24 มิ.ย. 62
12 . โฟร์แมน interior รับสมัครด่วน !
-วางแผนงาน และควบคุมการงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา -วางแผนการสั่งของ วัสดุ อุปกรณ์ แพลนกำลังพลให้เหมาะสมกับตารางงาน -ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน -ควบคุมดู...

Holbrook Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
14 . โฟร์แมน
-ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - ตรวจส...

บริษัท รูบิกส์ คิวบ์ แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000+
24 มิ.ย. 62
15 . โฟร์แมน รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน 2. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหน้างานและเพื่อให้งานติดตั้งเสร็จตามกำหนด 4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานข...

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือ ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
16 . โฟร์แมนประจำโครงการ
-ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับวิศวกรตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักกการทางวิศวกรรมและแผนการทำงาน -ประสานงานกับคลังสินค้าโครงการและจัดซื้อเพื่อให้มีวัสดุพอเพียงสำ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
17 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
18 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามลำดับของโครงสร้างรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามที่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนันต์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
19 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แฟคโตคอน จำกัด
เงินเดือน วิศวกร 18,000 ขึ้นไป / โฟร์แมน 16,000 ขึ้นไป + ที่พัก
24 มิ.ย. 62
20 . โฟร์แมนก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
ปวส.ก่อสร้าง ปสว.โยธา จบใหม่ ฝึกทำงานสลิปฟอร์ม

บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ