JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 ส.ค. 62
2 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 ส.ค. 62
3 . โฟร์แมนโยธา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ย่านรามอินทรา
วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง โยธา สํารวจ มีประสบการณ์ในการคุมงานอย่างน้อย 1 ปี สามารถเรียนรู้ระบบงาน มีวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และ ทํางานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปทํางานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถ...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
24 ส.ค. 62
4 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งภายใน - ประสานงานช่างและผู้รับเหมา - วางแผนทีมงานและผู้รับเหมาเรื่องแผนการทำงาน - ตรวจสอบหรือตรวจรับวัสดุในงาน

บริษัท โกลบอล สปริง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ควบคุม สั่งการ หน้างาน - งานกระจก และ อลูมิเนียม - วางแผนการทำงาน

บริษัท แสงธนา อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท และตามประสบการณ์ทำงาน
24 ส.ค. 62

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 ส.ค. 62
7 . โฟว์แมนก่อสร้าง & โฟว์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลประสานงานกับผู้รับเหมา,เคลียร์แบบ ควบคุมช่าง จัดงาน สั่งวัสดุ

บริษัท ไทย-อินจินีเออร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 30,000
24 ส.ค. 62
8 . โฟร์แมน
1. วางแผนงานที่ได้รับจากผู้บังคับชามานำใช้และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมบุคลากรและแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ควบคุมการทำงานของคนงานรายวันและผู้รับเหมารายย่อยอย่างเป็นอย่างดี...

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
24 ส.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precas(ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
การควบคุมงานผลิต หรือติดตั้งชิ้นงาน Precast ให้ตรงตามตำแหน่ง ละบริหารการจัดการเครื่องจักร ควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด ปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
10 . โฟร์แมนควบคุมงานสถาปัตยกรรมรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงานและเคลียแบบก่อสร้างได้ Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3.ส...

บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
24 ส.ค. 62
11 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน
1. ควบคุมและดูแลหน้างานงานตกแต่งภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 2. อ่านและเคลียร์รายละเอียดแบบให้กับผู้รับเหมา 3. ประสานฝ่ายจัดซื้อสำหรับวัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 4. ตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา 5. แก้ไขป...

บริษัท อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงไม่เกิน 30,000 บาท
24 ส.ค. 62
12 . โฟร์แมน (ตกแต่งภายใน)
1. สามารถควบคุมงาน ด้านช่างต่าง ๆ ได้ เช่น งานสี งานไม้ งานด้านตกแต่งภายในอื่น ๆ 2. จัดสรรและควบคุมแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อ...

W&S Decoration Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 ส.ค. 62
13 . โฟร์แมน งานก่อสร้าง (สามารถเขียนแบบด้วย Autocad ได้คล่อง)
- วางเเผนงานและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - ปรับแผนงานและควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน - ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเเบบ - ประสานงานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก - ปฏ...

บริษัท โกลด์ บิลเดอร์ จำกัด
เงินเดือน โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการลงในใบสมัครงาน
24 ส.ค. 62
14 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
15 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
24 ส.ค. 62
16 . โฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหน...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 ส.ค. 62
17 . โฟร์แมน, โฟร์แมนอาวุโส (สถาปัตย์) รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมงานงานสถาปัตย์ ให้ทันตามแผนงาน - ควบคุมการสั่งของให้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่คุมงานตอกเสาเข็ม รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานตอกเสาเข็ม - จัดทำรายงานตอกเสาเข็ม

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
24 ส.ค. 62
19 . หัวหน้างานโฟร์แมน/Foremanรับสมัครด่วน !
-หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง เขียนแบบ -ตรวจสอบหน้างาน -ทำBOQ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ -ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
24 ส.ค. 62
20 . โฟร์แมน
1.ควบคุมงานติดตั้งหินอ่อนและแกรนิต

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ