JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24,329 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Telesales
- แนะนำและเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า พร้อมติดตามความคืบหน้า - รักษายอดตามที่ได้รับมอบหมาย - โทรเพื่อเสนอขายจากฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจัดเตรียมให้ - ค้นหาและจัดทำรายชื่อฐานข้อมูลลูกค้าที่มีแนวโน้ม...

บริษัท โมบิค จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 + ค่าคอมมัชชั่น (เงินเดือนเฉลี่ย 18,000 - 30,000 up ขึ้นอยู่กับยอดขาย)
22 พ.ค. 62
2 . Engineer (Can use NX,CATAI,CADMEISTER Program)
- To make model data. - To control model data or schedule and control standard. - Meeting all concern to section and assignment. - Re-Check model or check 3D solid. - Join Kizen activity.

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000-35,000
22 พ.ค. 62
3 . Technician
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ / ควบคุมเครื่องจักร

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
22 พ.ค. 62
4 . เลขานุการภาษาอังกฤษ
1.งานเลขาทั่วไป

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 40,000 บาท
22 พ.ค. 62
5 . Admin & Application Support
- ดูแลระบบ E-mail และแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม E-mail - จัดการชื่อผู้ใช้งานในระบบ Active Directory (AD) และโปรแกรมแจ้งซ่อมของ IT (Kohit) - ขอสินทรัพย์และเปิด PR เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ในโปรแกรม SAP -...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- บริหารงานได้ทั้งระบบ GL/AP/AR/Asst./Stock/Cost สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - จั...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Online Marketing)
- จัดทำแผนการตลาดและสื่อรูปแบบต่างๆ - วางแผนการทำงานและโปรโมทสินค้าต่างๆ ผ่านช่องทาง Digital บริหารงบประมาณการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ - ออกแบบสื่อและนำเสนอ Content ที่ใช้ในช่องทางสื่อออนไลน์ได้อย่...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
8 . Supervisor Production
- ควบคุมกระบวนการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเพื่อลดต้นทุน - แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - สามารถทำงานเข้ากะเช้า-ดึกได้ , ทำ OT ได้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนผลิตสินค้า และควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วางแผนสั่งซื้อเรียกเข้าวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิต รวมทั้งควบคุมปริมาณ Stock ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำสูตรการผลิต และเอกสารมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง - ทบสวนสูตรการผลิตให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารของแต่ละประเทศ - ประสานงานจัดทำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับฮาลาล ...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิตแและทวนสอบจุด CCP ในกระบวนการผลิต - ทวนสอบการบันทึกข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพและการรายงานผล - Internal Auditor ในส่วนของระบบ GMP/HACCP/ISO9001:2015/BRC - ร่วมกับ HACCP...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ประจำ สำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมวิเคราะห์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย - ตรวจสอบสัญญา ร่างสัญญา/หนังสือต่างๆและประเมินความเสี่ยง ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - จัดทำเอกสารการอบรมกฎ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย ประจำ สำนักงานใหญ่
-สนับสนุนและให้คำปรึกษางานทางด้านข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย -จัดทำข้อมูลและรายงานสรุปยอดงานขายต่างๆตามความต้องการของแผนก -พัฒนางานส่งเสริมการขายและงานทั่วไปภายในหน่วยงาน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 55,000
22 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ทีมกฎหมาย)
- ออกนอกสถานที่เพื่อติดต่อศาลหรือหน่วยงานราชการ - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานลงระบบ เช่น ผลคำพิพากษา เป็นต้น

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,500 - 14,000
22 พ.ค. 62
16 . Training Supervisor
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานต่างๆกับพนักงานใหม่และเมื่อมีขั้นตอนการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้น - สามารถจัดทำรายงานการฝึกอบรมและติดตามผลการทำงานหลังมีการจัดอบรมได้ - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนัก...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 36,000
22 พ.ค. 62
17 . หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมการขาย
-คิดนำเสนอช่องทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท -ดำเนินการขยายสาขาของบริษัทตั้งแต่การประเมิน...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-36,000
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Big C บางนา
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Mega บางนารับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่,โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเสริมการขาย ประจำ สำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลจัดการระบบขนส่งต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในแผนก - ควบคุม ดูแลจัดการระบบ Stock Control การเบิกจ่าย อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาและ Ware House - สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจบนพื้นฐานของกลยุทธ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
22 พ.ค. 62
 พบ 24,329 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ