เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23,759 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive เครื่องมือแพทย์ เขตเหนือนล่าง
1. นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ Blood Bank Accessories, Infusion Set, ID. BRACELETS อื่นๆ 2. ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้าใหม่ 3. จัดทำแผนการขาย, แผนการนำเสนอสินค้า 4. ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000(ตามประสบการณ์)
16 ม.ค. 62
2 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
*ให้คำปรึกษากับเจ้าของโครงการ OWNER ในทุกเรื่อง และร่วมประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ *ร่วมตรวจสอบ -แก้ไข -ออกแบบ และเขียนบางส่วน เช่น -สถาปัตย์ -สาธารณูปโภค และที่เกี่ยวข้องทั้งหมด *ติต...

บริษัท สยามคาร์ไบด์ จำกัด
16 ม.ค. 62
3 . พนักงานธุรการ
*รับผิดชอบ การรับคำสั่งขายจากแผนกขายและจากลูกค้า *เปิดและตรวจสอบเอกสารขายทุกชนิด *ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และเห็นสมควร

บริษัท สยามคาร์ไบด์ จำกัด
16 ม.ค. 62
4 . พนักงานขาย / ผู้จัดการฝ่ายขาย
*รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย *สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า *วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการขาย และแก้ปัญหาร่วมกัน

บริษัท สยามคาร์ไบด์ จำกัด
16 ม.ค. 62
5 . ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA) และผู้ช่วยพยาบาล(PN) รับสมัครด่วน !
1. ดูแลคนไข้เบื้องต้น 2. เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อนที่แพทย์เข้าตรวจรักษา 3. จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จแล้ว 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 3.บันทึกบัญชี 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา ** ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเ...

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
16 ม.ค. 62
7 . จนท.DCS Turbine ประจำกะ
1.ควบคุมระบบ DCS Turbine ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ในโรงไฟฟ้า 3.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในโรงไฟฟ้า

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
8 . จนท.วิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กระดาษ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
9 . วิศวกรโยธา
เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งาน Renovate โรงงาน

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ DCS (ควบคุมการผลิต)
- ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตโดยดูจากคอมพิวเตอร์ ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- จัดทำเอกสารด้านบัญชี - จัดทำเอกสารด้านการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
12 . หัวหน้าเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประจำกะ
- ควบคุม ดูแลระบบเครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า - บริหาร ควบคุมการทำงานงานในแผนกให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ดูแลเครื่องจักร Boiler Plant (FB Boiler) - การใช้เชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระบบ Water Tr...

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ดูแลการโอนเงินชำระค่าสินค้า - จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ทำงบประมาณโครงการรายสาขา

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
14 . ธุรการไอทีรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารของแผนก เช่น ขออนุมัติเบิกจ่าย ฯลฯ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น ประสานงานเข้าสาขา - จัดทำรายงานข้อมูลสถิติ

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
15 . ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารแผนกจัดซื้อ - รวบรวมข้อมูล - ประสานงานแผนกอื่นๆ

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
16 . HR Officerรับสมัครด่วน !
1. หาอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ 2. คิดเงินเดือนและดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน 3. ปฐมนิเทศกฎระเบียบพนักงาน 4. เสนอ,ทำกิจกรรมบริษัทฯ 5. หากมีความสามารถด้านเอกสารต่างด้าวจะพิจารณาเป...

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า - บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลู...

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
18 . พนักงานต้อนรับ ( Reception )
- รับลูกค้า check in - check out - รับเงิน ปิดยอด ส่งกะให้คนรอบต่อไป - ประสานงานกับแม่บ้าน เรื่องความสะอาดห้องพักก่อนเปิดขายห้องพัก - ประสาน และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า - ลงข้อมูล booking onlin...

Westgate Residence Hotel
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 62

บริษัท ไทยสงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
20 . *ฝ่ายขายทางโทรศัพท์@Btsอารีย์ เงินเดือน13,000+คอมฯ30,000+/ด. K.อิ๋ว 089-204-0575
" รับสมัครเป็นพนักงานประจำ " มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย เวลาทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ และ 2 เสาร์/เดือน เวลา 9.00-18.00 น. **หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน*...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 +คอมมิชชั่น รายได้เฉลี่ยรวม 30,000+/ด.
16 ม.ค. 62
 พบ 23,759 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ