JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงานชำแหละไก่ กาญจนบุรี - กำหนดและควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ - บริหารจัดการการทำงานของทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1.วางแผน กำกับ ดูแลงานด้านการสรรหา การฝึกอบรม งานด้านแรงงานสัมพันธ์ การเลื่อนขั้น โยกย้าย มาตรฐานตำแหน่งาน ตลอดจนควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา 2.พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายบรรจุภัณฑ์/จัดส่ง
- จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท - บริหาร ควบคุม ดูแล งานบุคคลและธุรการ - บริหาร ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายขององค์กร - บริหาร ควบคุม ดูแล งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ -...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
1.จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม 2.รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ 3.จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล 4.รับ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ