JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
-ดูแลงานบุคคล ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดสรรพนักงาน-ฝึกอบรม -การฝึกอบรม

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
2 . ผู้เชี่ยวชาญ HRD
-วางระบบบริหารผลงานปฎิบัติงาน PMS,KPIs,Competency,JD,JS -กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน การประเมินผลงานการปฎิบัติงาน -สำรวจ วิเคราะห์ การพัฒนาและความต้องการฝึกอบรม -กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน การพั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงานชำแหละไก่ กาญจนบุรี - กำหนดและควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ - บริหารจัดการการทำงานของทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000
17 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
ดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง งานด้านพัฒนาและฝึกอบรม งานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านสวัสดิการ งานด้าน แรงงานสัมพันธ์ งานด้านสถิติข้อมูล งานด้านธุรการ

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนพนักงานในองค์ในเรื่องต่างๆ 2.ดูแลด้านการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงานในองค์กร 3.คิดและเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่เพื่อนพนักงานในองค์กร

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายบรรจุภัณฑ์/จัดส่ง
- จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท - บริหาร ควบคุม ดูแล งานบุคคลและธุรการ - บริหาร ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายขององค์กร - บริหาร ควบคุม ดูแล งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ -...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.รับผิดชอบดูแลงานสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ-งานพนักงานสัมพันธ์ และ การประเมินผลงานพนักงาน 2.กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริ...

บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานใหญ่.จ.กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบเงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบพนักงานประมาณ 700 คน - ดูแลด้านเวลาปฏิบัติงานพนักงาน - ดูแลด้านกฏระเบียบพนักงาน - ประสานงานกับสาขาในด้าน HR - ดูแลด้านการฝึกอบรม ตามที...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
1.จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม 2.รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ 3.จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล 4.รับ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ