JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ดูแลงานบุคคล ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดสรรพนักงาน-ฝึกอบรม -การฝึกอบรม

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
2 . ฝ่ายบุคคล (ประจำต่างจังหวัด)
-พัฒนาประประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ -จัดทำและบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติกงานของพนักงาน -งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน -ดูแลเรื่องกฏระเบียบวินั...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงานชำแหละไก่ กาญจนบุรี - กำหนดและควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ - บริหารจัดการการทำงานของทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000
14 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1.วางแผน กำกับ ดูแลงานด้านการสรรหา การฝึกอบรม งานด้านแรงงานสัมพันธ์ การเลื่อนขั้น โยกย้าย มาตรฐานตำแหน่งาน ตลอดจนควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา 2.พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Payroll
จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน ประกันสังคม ภงด. สถิติพนักงาน

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายบรรจุภัณฑ์/จัดส่ง
- จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท - บริหาร ควบคุม ดูแล งานบุคคลและธุรการ - บริหาร ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายขององค์กร - บริหาร ควบคุม ดูแล งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ -...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
12 มิ.ย. 62
7 . Payroll Officer
- งานโปรแกรมสำเร็จรูปบริหารงานบุคคล HRMI - บันทึกข้อมูลพนักงาน เลขที่เงินฝาก รายการหักลดหย่อนภาษี ประกันสังคม ข้อมูลส่วนตัว - บันทึกค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา และรายได้รายห...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท/เดือน
11 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-วางแผนการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร -ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดทำจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม -วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบหลักสูตรการอบรมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม -ติดตาม สำรวจ และประเมิน การอบรมท...

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน/การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น Payroll 5.งานพัฒนาบุคลาก...

บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
1.จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม 2.รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ 3.จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล 4.รับ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ