JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยผลิต (จ.ปราจีนบุรี,จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานให้ผลิตสินค้าตามเป้าหมาย 2.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางอัตรากำลังตามกำลังการผลิตสินค้า ควบคุมกายภาพให้มีคุณภาพตาม Spec ชิ้นส่วน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์และจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
1.ช่วยหัวหน้าแผนกดูแลงานบรรจุภัณฑ์ ผักและผลไม้สด 2.ประสานงานการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า 3.จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 11,000 + ประสบการณ์
15 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ