JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
-ควบคุมดูแล การดำเนินงานในโรงงาน -วางแผนการผลิต -บริหารจัดการสินค้าคงคลัง -จัดทำรายงานสรุป

บริษัท ไอออนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าผลิต
- ดูแลควบคุมการผลิต - ดูแลตรวจรับวัตถุดิบ - ดูแลตรวสอบคุณภาพสินค้า - จัดทำรายงานสรุป

บริษัท ไอออนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
3 . QC Supervisor (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
-รับผิดชอบงานเอกสาร GMP/HACCP -ควบคุมจุดวิเคราะห์อันตราย (CCP) -ควบคุมการปฏิบัติงานในถูกระเบียบและมาตรฐานการทำงาน -ทำรายงานเชิงวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -งา...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000.- + ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ