เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)
1.งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2.งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และ ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
1.บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของบริษัท และห้องพักที่บริหาร 2.ควบคุมดูแล และตรวจงานของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ 3.บำรุงรักษาแจ้...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และ ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน ประจำ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท กาญจนบุรี รับสมัครด่วน !
1.ทำงานเชิงเอกสาร เก็บ KPI สรุปรายงาน การเก็บข้อมูล ในเรื่องของ พาร์สต็อกสินค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เช็คของสดของแห้ง 3.ตรวจสอบ ค้นหาทรัพย์สินตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 4.บันทึกการโอนย้ายท...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และ ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกกิจกรรมนันทนาการ / เครื่องเล่นทางน้ำ ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
1.ต้อนรับลูกค้า บริการลูกค้า และแนะนำขั้นตอน / วิธีใช้งาน เครื่องเล่น ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.ควบคุม วางแผนงาน อัตรากำลังคนทำงาน 3.ดูแลเครื่องเล่นครบชุด 4.ดูแล รักษา และตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่อง...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (F&B) ด่วน !
1.รับผิดชอบงานบริหารจัดการ และ การปฎิบัติหน้าที่ในการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ของแผนกให้พร้อมเสมอ 2.รับผิดชอบ และ ควบคุมคุณภาพ,รายการอาหารและการให้บริการร่วมกับแผนกต่างๆ 3.ประมาณการและควบคุมต้นทุนอาห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการรีสอร์ท ประจำ จ.กาญจนบุรี ด่วน!รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานงานด้านบัญชี-การเงิน ,

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านการสรรหาพนักงาน งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งานเงินเดือนค่าจ้าง งานรายงานสถิติข้อมูลงานบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
19 ม.ค. 62
10 . หัวหน้างานคลังสินค้า (เจดีย์สามองค์/กาญจนบุรี)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายองค์กรกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และควบคุม FIFO 3.ควบคุมการรับเข้าและจัดจ่ายสินค้าวัตถุดิบให้แผนกผลิตจบตามแผน ทันเวลา 3....

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สาขา)@โรบินสัน กาญจนบุรี | ราชบุรี (CDG)
1. ดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขามีรูปแบบของงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ประสานงานในการจัดเตรียมและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายประกาศ ฯลฯ ให้พร้อมใช...

Central Group Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขากาญจนบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 ม.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขากาญจนบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000 บาท
19 ม.ค. 62
15 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำกาญจนบุรี
บริหารงานร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูแลการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลลูกค้า ยอดขาย และบริหารผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

The QSR of Asia Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
19 ม.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมระบบมาตรฐานรับสมัครด่วน !
1.วางแผน จัดระบบการบริหารงานภายในฝ่าย รวมทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมุ่งเน้นจัดระบบงาน การแจกจ่ายงานภายในบริษัท การบริหารงาน บริหารคน และการตรวจสอบงาน สรุปผลการดำเนินงานประจำเ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
17 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายและแผนงานจากผู้จัดการฝ่าย เพื่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนตรวจสอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3....

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร, ฝึกอบรม,สวัสดิการ,TA,แรงงานสัมพันธ์ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ 2.ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
*วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี *วางแผนภาษี *บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *วางแผนการหาแหล่งเงินทุน *ตรวจสอบการจัดทำทะเบียบค่าจ้าง *วางแผนและควบค...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ