เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโคมไฟ(สาขากาญจนบุรี)
บริหารงานขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า , โคมไฟ ,หลอดไฟ ,ตู้ควบคุมไฟ ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท , ดูแลสต๊อคสินค้าและผลักดันสินค้าให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทตั้งไว้

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,xxx + Incentive
21 ก.พ. 61
2 . พนักงานแนะนำสินค้า(PC) สาขากาญจนบุรี-สาขานคปฐมรับสมัครด่วน !
เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า (อยู่ประจำบริษัท) - สินค้าสุขภัณฑ์เครื่องครัว 3 ตำแหน่ง - สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า/หลอดไฟ Racer 1 ตำแหน่ง

YONGGROUP Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น
21 ก.พ. 61
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สาขากาญจนบุรี)
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
21 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน(สาขากาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี , ตรวจนับ stock สินค้า

YONGGROUP Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
21 ก.พ. 61
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน /เจ้าหนี้/ลูกหนี้ สาขากาญจนบุรี รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - จัดทำเอกสารเตรียมจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ - ตรวจสอบภาษีซื้อประจำเดือน , รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องข...

YONGGROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
6 . ผู้จัดการสาขา (Store Manager) สาขาโรบินสันกาญจนบุรี
-ทำหน้าที่บริหารยอดขายของสาขาให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด -บริหารงานหน้าที่ให้กับพนักงานภายในร้าน -วิเคราะห์ยอดขายและยอดสูญเสียของสินค้าในสาขา -จัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นการขาย

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 61
7 . พนักงานขายรถยนต์
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ TOYOTA ให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ตามรุ่นที่ลูกค้าสนใจและเหมาะสมให้กับลูกค้า และปิดการขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลลูกค้า

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี1995ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตตรา
เงินเดือน 9,150 + commission
21 ก.พ. 61
8 . ผู้จัดการรีสอร์ท (RM ) P05 กาญจนบุรี
- ควบคุมดูแล วางแผนอัตรากำลังคนให้พร้อมบริการลูกค้า พัฒนาศักยภาพและฝึกฝนพนักงานให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี โดยให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและได้มาตรฐานการบริการ - วางแผนการทำงานเชิงปฏิบัติ ตรว...

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 35,000 -50,000
21 ก.พ. 61
9 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
-วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา -วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Supervisor)
- ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน QC ในสายการผลิต - ดูแลเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ - ฝึกอบรมด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
11 . ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการโรงงาน
วางแผนและวางกลยุทธในการบริหาร โรงงาน

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
12 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมตรวจเช็คเครื่องจักรให้ได้คุณภาพการผลิต ตามระบบ GMP /HACCP - กำกับดูแลรักษาเครื่องจักรพร้อมใช้งาน - บันทึกข้อมูลการใช้เครื่องจักร

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
13 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการผลิตของโรงงานให้เป็นตามระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP/HACCP

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
14 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รักษาความสะอาดให้รถพร้อมใช้ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
15 . หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ
1.รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 2.ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้องทันต่อการควบคุมกระบวนการผลิต 3.ควบคุมการสุ่มอ้อยและวิเคราะห...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
16 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาทำงาน 4.งา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.จัดทำสื่ออบรม และจัดเตรียมหลักสูตร 2.รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร 3.วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน 5.ประสานงานแก้ไขข้อร้องเรียน และสามาร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
18 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
19 . พนักงานพัฒนาร้านค้า - ประจำภาคเหนือ / กลาง
ลักษณะงาน 1.พัฒนาตลาดและการปฏิบัติงานโครงการพิเศษ 2.สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรายการการตลาด 3.การจัดการสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท ในร้านค้ารายสำคัญ และตลาดตัวอย่าง งานที่ต้องปฏิบัติ (Duties & Re...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000
21 ก.พ. 61
20 . จนท.วิเคราะห์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (กาญจนบุรี)
1.ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และลูกค้าที่มาติดต่อ 2.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ทำการขอสินเชื่อกับทางบริษัทฯ...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
21 ก.พ. 61
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ