JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน (สาขากาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ระบบการทำงาน,สต็อกสินค้า ประสานงานแต่ละสาขาและบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพ

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- ขึ้นทะเบียน และให้หมายเลขควบคุมทรัพย์สินที่ใหม่ - บันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สิน - การคำนวณค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี - ดูแลเรื่องการจำหน่าย หรือ นำสินทรัพย์ ออกนอกบริษัท

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
3 . ช่างเทคนิคอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.ทำงานทางเทคนิค ภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกร 2.ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรจักรกลการเกษตรรับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายและแผนงานจากผู้จัดการฝ่าย เพื่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนตรวจสอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3....

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนพนักงานในองค์ในเรื่องต่างๆ 2.ดูแลด้านการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงานในองค์กร 3.คิดและเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่เพื่อนพนักงานในองค์กร

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
8 . วิศวกร
รับผิดชอบงานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรล รวมถึงงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งหมดของโรงงาน **มีสวัสดิการบ้านพักให้**

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
9 . ทนายความ
1.งานพิจารณาสินเชื่อ -หาข้อมูลลูกหนี้ในการประชุม -พิจารณาสภาพปัญหา และทางแก้ไขตามกฎหมาย 2.งานนิติกรรมสัญญา -สอบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของสัญญา -ร่างสัญญา ตรวจทาน และขอหนังสือมอบอำน...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
10 . สถาปนิกสำนักงาน สาขากาญจนบุรี
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . Process Development (ประจำ โรงงาน สังขละบุรี)
1.พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบ และคน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับการผลิต จัดเก็บสินค้าคงคลัง และจัดส่ง 3.เสนอแนะโปรเจคเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนของโรงงาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
เงินเดือน 40,000
20 พ.ค. 62
13 . หัวหน้า ส่วน ควบคุมเครื่องจักร
1. ควบคุม ใช้งาน และดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 2. ตรวจสอบอาการ หรือ ซ่อมแซมเครื่องจักร(ขั้นพื้นฐาน) 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท ธนาศักดิ์สยามเบสท์ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการโรงงาน
1. ร่วมรับผิดชอบ วางแผน และ จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ 2. ดำเนินงานควบคุมการผลิต ให้ได้ตามแผนงานที่ได้จัดทำขึ้น 3. ดำเนินงานควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้สินค้าตาม Spec สินค้าสำเร็จรูป 4. ดำเนินงานการจ...

บริษัท ธนาศักดิ์สยามเบสท์ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.วางแผนควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2.วางแผนภาษี 3.บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ 4.วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน 5.วางแผนการรับจ่ายเงิน การจัดทำงบประมาณ

บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
20 พ.ค. 62

บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ QMR
1. ดูแล กำหนด เจรจาต่อรอง และยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานก่อนออกสู่ผู้บริโภค 2. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีในขั้นตอนกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตราฐาน 3. บันทึกและสามารถวิเ...

บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่กลงกัน
20 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
'- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ บัญชีทั้งระบบให้ถูกต้อง - แก้ไขปัญหาทางบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์ปัญหา - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - การนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ...

บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้ (กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
ดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง งานด้านพัฒนาและฝึกอบรม งานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านสวัสดิการ งานด้าน แรงงานสัมพันธ์ งานด้านสถิติข้อมูล งานด้านธุรการ

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ