JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานงานด้านบัญชี-การเงิน ,

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านการสรรหาพนักงาน งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งานเงินเดือนค่าจ้าง งานรายงานสถิติข้อมูลงานบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
18 มี.ค. 62
4 . Process Development (ประจำ โรงงาน สังขละบุรี)
1.พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบ และคน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับการผลิต จัดเก็บสินค้าคงคลัง และจัดส่ง 3.เสนอแนะโปรเจคเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนของโรงงาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต (ด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี - มีที่พักให้)
1. จัดทำ Master Plan งานผลิตและแผนการแพ็คสินค้าล่วงหน้า 2. วางแผนผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต และ ฝ่ายแพ็คสินค้า 3. ติดตามวัตถุดิบสำหรับการผลิตและการแพ็คล่วงหน้าให้พร้อมตามแผน 4. แก้ไขปัญหาปรับแผนและอัพเดทแ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (มีที่พักให้)
18 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สาขา)@โรบินสัน กาญจนบุรี | ราชบุรี (CDG)
1. ดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขามีรูปแบบของงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ประสานงานในการจัดเตรียมและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายประกาศ ฯลฯ ให้พร้อมใช...

Central Group Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มี.ค. 62
7 . พนักงานฝ่ายขาย ภาคตะวันตก
- ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - ทำยอดขาย เก็บบัญชีให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ - หาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม - ติดต่อประสาานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานิื่นๆที่เกียวข้อง - สร้า...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
18 มี.ค. 62
8 . พนักงานกิจกรรมการตลาด
- ติดต่อประสานงานกับแผนกขาย และ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน Event - ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการขายที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์​ - ดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัด...

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC Supervisor)
-ควบคุมการทำงาน QC/QA -พัฒนาระบบและควบคุมการทำงานของฝ่ายการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ GMP/ HACCP /ISO9901:2015 -ควบคุมคุณภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ให้เป็นตามมาตรฐานคุณภาพ

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
18 มี.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้านงาน Operation สาขา - งานด้านมาตรฐานคุณภาพในการผลิต เช่น GMP HACCP ISO 9001:2015 - ฝึกอบรมงานด้าน productivity

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดเก็บข้อมูลการผลิต เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน -บันทึกข้อมูลด้านบัญชีอื่น ๆ ตามการมอบหมาย

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C กาญจนบุรี
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
18 มี.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.ทำงานทางเทคนิค ภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกร 2.ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
14 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายและแผนงานจากผู้จัดการฝ่าย เพื่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนตรวจสอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3....

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร, ฝึกอบรม,สวัสดิการ,TA,แรงงานสัมพันธ์ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ 2.ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
*วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี *วางแผนภาษี *บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *วางแผนการหาแหล่งเงินทุน *ตรวจสอบการจัดทำทะเบียบค่าจ้าง *วางแผนและควบค...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง
-งานซ่อมบำรุงทั่วไป -งานระบบปรับอากาศ และ ช่างไฟ - เขียนแบบงานไฟฟ้า

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วางแผน
-รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการขาย - รวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
20 . Graphic Designer
-ออกแบบงานโฆษณา บนสิ่งพิมพ์ /ลงsocial network /ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ -ทำสื่อ VDO / ถ่ายภาพ -ออกแบบสำหรับงานตกแต่งร้าน

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
18 มี.ค. 62
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ