เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Assistant ManagerUrgently Required !
- จัดทำ Market Research เพื่อขยายธุรกิจ - จัดทำ Marketing tools เพื่อส่งเสริมการขาย - จัดกิจกรรมทางการตลาด อาทิ Marketing Event , ดูแลงานด้าน PR ทั้งภายในแลภายนอก

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 61
2 . Marketing Supervisor / Marketing Research Supervisor (FMCG Industry) รับสมัครด่วน !
1 ) Responsible for creating and imlementing marketing plan and compete in market in terms of priduct , price , place, and promotions 2.) Analyze market , competitors , and customers via market surv...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
19 ม.ค. 61
3 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยการตลาด
1.ควบ คุมดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนงานวิจัย รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล นำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาด
1.การรวบรวมข้อมูลยอดขาย 2.การสรุปข้อมูลยอดขาย 3.การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการแก้ไข

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
5 . Sr.Marketing Research officer (เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า เก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และเทรนแฟชั่นสินค้าเสื้อผ้า เครื่องหนัง เสื้อผ้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทำการวิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเพื่อนำมาวิเค...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัย...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 61
7 . Marketing Analyst
- จัดทำข้อมูลสนับสนุนทางการตลาดและการขาย - วางแผนงานและดูกลยุทธิ์การตลาดของธุรกิจบริษัท - จัดทำรายงานสภาพการแข่งขันในตลาด,วิเคราะห์คู่แข่ง - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ - ร่วมกิจกรรมทา...

K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell]
19 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด (Marketing Analist)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนวิเคราะห์สินเชื่อเพื่องานขายเชิงกลยุทธ์ 2.ออกแบบกิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลักดันยอดขาย 3.สนบสนุนเครื่องมือการขายและการตลาดให้แก่ฝ่ายขาย 4.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการขายในปัจจุบันเพื่...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลภาคสนาม นนทบรี ปทุมฯ นครปฐม ไม่จำกัดวุฒิฯ
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-25,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
19 ม.ค. 61
10 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลรับสมัครด่วน !
"งานประจำที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศประจำ" บริษัท แดทเทล จำกัด ประกอบธุรกิจบริการเก็บรวมรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การตลาด ปัจจุบันมีพนักงานปฏิบัติการในพื้นที่ 1.กรุงเทพฯและปริมณฑล (ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี,น...

บริษัท แดทเทล จำกัด
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-25,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
19 ม.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่สำรวจและสรรหาที่ดินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่ง พนักงานหาที่ดิน เปิดรับจำนวนมากกว่า30อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี เริ่มงานเดือน มกราคม 2561 รายละเอียดงาน - จะได้รับมอบหมายให้สำรวจหาที่ดินที่เหมาะสมกับการขึ้นโครงการคอนโดมีเนียม โดยจะให้แบ่งกล...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-18,000
19 ม.ค. 61
12 . E-Commerce Manager / ผู้จัดการแผนกธุรกิจอีคอมเมิร์ส
Main responsibilities Create campaigns/ promotions on each ECommerce. Co-ordinate with key account to drive ECommerce business. Generate reporting to measure, evaluate, update KPIs and identify o...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
13 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
14 . Marketing Research Staff (สำนักงานใหญ่ สาทร)
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
18 ม.ค. 61
15 . หัวหน้า Telesales (Supervisor) ด้านสินเชื่อ
-รับผิดชอบดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+โบนัส+ สวัสดิการ
17 ม.ค. 61
16 . การตลาด
สำรวจตลาด ความต้องการลูกค้า รายงาน และติดตามผล

Inter Credit
เงินเดือน 12,000
17 ม.ค. 61
17 . Research Office
-ร่วมกับหัวหน้างานออกแบบและวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ และวิจัยผู้บริโภค -ควบคุมดูแล สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบรายงานสรุปผลของงานวิจัย(จากการทดสอบผลิตภัณฑ์/การวิจัยผู้บริโภค) ...

บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริิษัทฯ
17 ม.ค. 61
18 . Sales & Marketing
1.วางแผนการส่งเสริมการขาย ติดตาม ตรวจสอบผลการขาย 2.วางแผนการหาลูกค้าใหม่ 3.วางแผนคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
19 . Chief Officer, Business Intelligence, (BKK Office)
• Collect sales records and trends and evaluate performance measured against sales budget and previous year performance. • Analyze sales and related statistics to evaluate sales performance comparing...

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
15 ม.ค. 61
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ