JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 210 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดทิศทาง บริหารงบประมาณ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของสินค้าเเละผลิตภัณฑ์ และสำรวจคู่แข่ง - วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาต่างๆ - การส่งเสริมการขาย จัดทำโปรโมชั่น...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000
26 พ.ค. 62
2 . E- commerce Marketing Manager
- ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท - ทำการตลาดออนไลน์ผ่านทาง FB / IG / Line / Youtube และอื่นๆ - วางแผนการใช้สื่อโฆษณา ในการประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline - วางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย - อ...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 55,000-65,000
26 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกการตลาด (Marketing Supervisor)
•Make market survey report for study customer insight + demand, competitor analysis •Make creative monthly promotion to increase sales volume •Make creative campaign and activity ...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (หรือตามประสบการณ์)
26 พ.ค. 62
4 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
26 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายการตลาด
1.รวบรวมข้อมูลทางสถิติวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดและประมาณการขาย 2.ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ปรับปรุงแผนงาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮัวยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
26 พ.ค. 62
7 . Supervisorรับสมัครด่วน !
- เรียนรู้การตลาดทุกรูปแบบ เพื่อนำมาปรับใช้กับสินค้าของทางบริษัท - สอนงานและแก้ไขปัญหางาน - พัฒนาบุคคลการให้กับองค์กร - ช่วงฝึกหัด ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศอย่างเดียวต้องมีออกนอกพื้นที่เพื่อเรียนรู้งานด้...

Sensation Advertising Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
26 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจสาขา (Area Manager)
-วางแผนและบริหารงานสาขา ให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและ Waste -ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานสาขา -สอนงานและให้คำแนะนำ กับพนักงานสาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
10 . CRM (Senior, Asst.Manager)
- ดูแลลูกค้าหลังการขายระบบ ERP - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (สำนักงานปากช่อง)รับสมัครด่วน !
- งานแผนงานด้านการขายและ ตลาดภาพรวมทั้งหมด (ในส่วนงานRetail สำนักงานปากช่อง) โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่างๆ กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด
1.ติดต่อประสายงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ 2.ประสานงานธุรการให้กับฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนการขาย 3.จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละราย 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อ...

บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
26 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
26 พ.ค. 62
15 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
26 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการการตลาด
• จัดทำแผนและงบประมาณการตลาดประจำปี • วิเคราะห์ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการตลาดของบริษัทและคู่แข่งขันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดทิศการตลาด และจัดทำแผนการตลาด/โฆษณาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • จัดทำการ...

บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกการตลาด (สำนักงานใหญ่)(สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์สื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ CRM และแผนงานด้านการตลาดทั้งหมดในสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรรขององค์กร (โครงการบลูลากูน 2, ไอฟิล บางนา และโครงการคุณภาพที...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
26 พ.ค. 62
18 . Franchise Operation Manager รายได้รวม 30,000 -40,000 ++รับสมัครด่วน !
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
25 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการการตลาด Brand Manager,ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด - modern trade - เจรจาต่อรอง อ่านเอกสารที่มี technical term รู้จักศัพท์เทคนิคเบื้องต้นเช่น GP SKU PSD DC ฯลฯ รวมถึงกรอกเอกสาร อ่าน po - เกาะติด...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
20 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
 พบ 210 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ