JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: การตลาด
 พบ 1,435 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
1.พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านสื่อ Online ของบริษัทคือ Website, Facebook, Line, Email เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ 2.ติดตามดูแล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาด ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
22 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานกลยุทธ์ และงบประมาณทางด้านการตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ส่วนแบ่งการตลาด และการพัฒนาความเข้าใจของผู้บริโภค 3.เพิ่มช่องทางธุรกิจให้แก่บริษัท 4.พัฒนาดูแลรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
23 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (สายงานการตลาด)
จัดทำและวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย , ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด , ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอด...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
24 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
17 ส.ค. 62
25 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 28,000-30,000
17 ส.ค. 62
26 . ผช.ผจก.ฝ่ายและการตลาด(สายงานตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธการตลาดด้านสื่อประชาสัมพันธ์ CRM, IMC 2.บริหาร marketing budget ,direct mail, online,marketing campaign,area event 3.ทำงานร่วมกับทีมขายโครงการในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางลูกค้าใหม่ๆ สื่อ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามตกลง
17 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนกาญจนบุรี)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนขอนแก่น)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนสกลนคร)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนนครพนม)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนเชียงใหม่)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนจันทบุรี)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62
33 . Marketing online
- วางแผนงานด้านการขายและแนวทางการนำเสนอขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งสำหรับ จัดทำโปรโมชั้นและสินค้าใหม่ๆ - มีสามารถในการทำงาน Mui-ti Tast ได้ดี (การดูแลลูกค้า,ประสานงา...

Adlite
เงินเดือน 15,000 - 25,000
17 ส.ค. 62
34 . Creative
ภาพรวมของงาน คุณกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โดยการแบ่งปันความรู้ของคุณกับผู้มาเยี่ยมชม Apple Store ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาเป็นครั้งแรก หรือลูกค้าประจำผู้ภักดี ในฐานะ Creative คุณคือ
ผู้วางรากฐานให้กั...

Apple Inc.
17 ส.ค. 62
35 . Business Expert
ภาพรวมของงาน ที่ Apple Store คุณจะเป็นผู้แนะนำนักธุรกิจและผู้ประกอบการให้รู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อนำโซลูชั่นของ Apple ไปใช้ในธุรกิจของพวกเขาได้ ในฐานะ
ผู้เชี่...

Apple Inc.
17 ส.ค. 62
36 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
17 ส.ค. 62
37 . Marketing&Sales Executive
-วางแผนการตลาดและงานขาย -วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการขายให้ทีม -ดูแลและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ สวัสดิการพนักงานงานออฟฟิศกรุงเทพ -เงินเดือน+incentive -ค่าน้ำมัน/ทางด่วน -Bonus -ประกันส...

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
17 ส.ค. 62
38 . Sale & Marketing Staff (ผู้หญิงเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- ดูแลแผนงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - วิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ดูแลช่องทางการจัด จำหน่ายและยอดขายที่เหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
39 . Facebook specialist
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ และลงโฆษณาด้วย Facebook Ads อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลช่องทางการสื่อสารของแบรนด์สินค้าผ่านการลงโฆษณาทาง Facebook - สร้าง Marketing campaign พร้อมวิเคราะห์ วัดผล โดยใ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000 – 23,000 บาท
17 ส.ค. 62
40 . Digital marketing (Health / Beauty / Food )
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
17 ส.ค. 62
 พบ 1,435 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ