เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขากาฬสินธุ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขากาฬสินธุ์
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
20 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำ จ.กาฬสินธุ์)
- ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง - พันธะสัญญากับชาวไร่มันสำปะหลัง - ควบคุม ติดตาม ดูแล รายงาน ประเมินผล การปลูกมันสำปะหลังของชาวไร่ - จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอกับโรงงาน

Thai Wah Public Co., Ltd.
2 อัตรา
20 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
- ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง อากาศของโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลข้อกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม - จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
1.วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย 3.ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ระบบสารคสนเทศ GIS
1) จัดทำฐานข้อมูลแปลงอ้อยของชาวไร่คู่สัญญา 2) พัฒนาระบบงานการตรวจสอบการบันทึกกดพิกัดแปลง การขึ้นรูปแปลงอ้อย และการทำรายงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กับฐานข้อมูลแปลงอ้อยให้ทันสมัยอยู่เสมอ และไม่ซ้ำซ้อน 3) จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
18 ม.ค. 62
9 . กิจกรรมการตลาดรับสมัครด่วน !
-ขับรถแห่โฆษณาตามเขตพื้นที่ได้รับมอบหมาย -เตรียมงานกิจกรรมการตลาดตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย -สรุปยอดขายกิจกรรมการตลาด -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
17 ม.ค. 62
10 . ช่างศูนย์บริการ(หลายอัตรา)
-ซ่อมรถจักรยานยนต์/เชียร์ขายอะไหล่ -ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน CSI

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
17 ม.ค. 62
11 . วิศวกรไฟฟ้า/โยธา/ เคมี
1. ถอดเเบบ อ่านเเบบ 2. ดูแลงานก่อสร้าง/การติดตั้งงานระบบภายในโครงการ 3. ดูเเลเเละควบคุมช่างให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามวันเวลาที่กำหนด 4. จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบ...

INTERKON INTERCORPORATION CO., LTD.
4 อัตรา
16 ม.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ