JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขากาฬสินธุ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
19 มี.ค. 62
3 . ช่างศูนย์บริการ(หลายอัตรา)
-ซ่อมรถจักรยานยนต์/เชียร์ขายอะไหล่ -ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน CSI

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
19 มี.ค. 62
4 . ผู้จัดการสาขารับสมัครด่วน !
-บริหารงานให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -บริหารงานให้ได้ยอดซ่อม/ขายอะไหล่ของศูนย์บริการตามที่กำหนดไว้ -ดูแลความเรียบร้อนภายในร้านเป็นไปตามมาตฐาน CSI -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
5 . วิศวกร
ดูแล และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด และมาตรฐานกรมขนส่ง

บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 มี.ค. 62
6 . จป.เทคนิคขั้นสูง
ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มี.ค. 62
7 . ผู้ชำนาญงานด้านวิศวกรรม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์) รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพหลักของโรงงาน - จัดทำสมดุลมวลและพลังงานของโรงงาน - ติดตามประเด็นปัญหาของกระบวนการผลิตเอทานอล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
1.วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย 3.ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ระบบสารคสนเทศ GIS
1) จัดทำฐานข้อมูลแปลงอ้อยของชาวไร่คู่สัญญา 2) พัฒนาระบบงานการตรวจสอบการบันทึกกดพิกัดแปลง การขึ้นรูปแปลงอ้อย และการทำรายงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กับฐานข้อมูลแปลงอ้อยให้ทันสมัยอยู่เสมอ และไม่ซ้ำซ้อน 3) จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วีแนส กาฬสินธุ์
• ส่งเสริมการใช้ Vinasses ให้ได้ตามเป้าหมาย • จัดหา – ประสานงาน บริหารกลุ่มผู้รับเหมาเพื่อบรรทุก Vinasses ไปใส่ในพื้นที่ปลูกอ้อย • บริหารการจัดส่ง Vinasses ทั้งการจัดส่งถึงไร่โดยตรง และผ่าน Hub ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ปฏิบัติงานสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 2.กิจกรรมพนักงาน 3.สวัสดิการพนักงาน 4.ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กาฬสินธุ์)
1. ประสานงาน ความเข้าใจอันดี ระหว่างบริษัทฯ และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ในบริเวณรอบพื้นที่รับผิดชอบ 2. จัดกิจกรรม CSR ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการเพื่อสังคม กลุ่มมิตรผล 3.ประสานงานรับข้อร้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ