เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ
ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +incentive +ค่าตำแหน่ง +อื่นๆ
20 มี.ค. 61
2 . ธุรการ/ล้างรถ (ประจำโชว์รูม ชูชูกิ กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
-ทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ -ทำความสะอาด/ความเรียบร้อยศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ -ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ -ส่งเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
3 . ที่ปรึกษาการขาย (ประจำโชว์รูมชูชูกิ กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
-ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า -หากลุ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า -รายงานการการขายต่อหัวหน้างาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
20 มี.ค. 61
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการเพิ่มผลิต
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ออกแบบวิธีการทำงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต รวมไปถึงร่วมกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น วิศ...

Thai Wah Public Co., Ltd.
2 อัตรา
20 มี.ค. 61
5 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบแบบงานที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับช่างควบคุมงานเรื่องรายละเอียดของงาน - บริหารงานภาคสนาม - งานมอบหมายอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
19 มี.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงเอทานอลกาฬสินธุ์)
- วางแผนและควบคุมการผลิตเอทานอลให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน - ดำเนินการควบคุม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มี.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงเอทานอล มิตรผลกาฬสินธุ์)
1.ควบคุมงานวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.ควบคุมดูแลการงานใช้สารเคมี เครื่องมือให้ถูกต้องและแม่นยำ 3.รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 3.ปรับปรุง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มี.ค. 61
8 . เลขาฯผู้บริหาร - มิตรกาฬสินธุ์รับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานนำเสนอสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2. รายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4. ติดต่อนัดประชุม นัดกำหนดการ หรือ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มี.ค. 61
9 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มี.ค. 61
10 . จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรกาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และพิจารณาปัจจัยสินเชื่อส่งเสริมชาวไร่ 2. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริม และปัจจัยสินเชื่อการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ 3. บริหารจัดการ วิธีการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
17 มี.ค. 61
11 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มี.ค. 61
12 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มี.ค. 61
13 . Sales Re[resentative เครื่องมือแพทย์(ภาคตะวันออก)
: งานประจำ (Full Time) - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. : รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติงานประจำภาคตะวันออก - มีทักษะในการขาย และสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี - ให้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
16 มี.ค. 61

บริษัท เอสเอส คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มี.ค. 61
15 . วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างเชื่อม
-ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
13 มี.ค. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ