เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน กำแพงเพชร (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า - ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกินความพอใจ - สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย@โรบินสัน กำแพงเพชร (CDG)
- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบสินค้าแผนกที่ - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ

Central Group Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 15,000
21 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขากำแพงเพชรรับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการสาขา (กำแพงเพชร)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
21 ม.ค. 62
7 . ช่างเทคนิค MT/PT/RT Level 1/2 (ประจำหน่วยงานลานกระบือ จ.กำแพงเพชร) รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม เบิกอุปกรณ์/เครื่องมือตรวจสอบเพื่อออกหน้างาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้าน MT/PT/RT ตามความรับผิดชอบของช่างเทคนิค ระดับ 1 หรือ 2 3. ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบเกี่...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน และ Cert. ทางด้านงาน NDT ที่มี (มี OT, เบี้ยเลี้ยง, ค่า Cert. แยกต่างหาก)
21 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.กำแพงเพชร)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ดูแลงานด้านเอกสารในส่วนของสาขา และส่วนสำนักงานใหญ่ • บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัทฯ และรา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
21 ม.ค. 62
9 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขากำแพงเพชร
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 ม.ค. 62
10 . Project Engineer รับสมัครด่วน !
1. ทำการวางแผนจัดทำเอกสาร WBS และจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของแต่ละโครงการ 2. จัดทำเอกสาร MTO,Cutting plan,Material balance ของแต่ละโครงการ 3. จัดการประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละโครงการเพื่...

Best Performance Engineering Co., Ltd.
กำแพงเพชร 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . เจ่้าหน้าที่บุคคล
-ดูแลด้านค่าจ้าง -ดูแลด้านการสรรหา -ดูแลด้านการอบรม/ปฐมนิเทศ -ดูแดด้านเอกสารระบบ ISO

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วางแผนอัตรากำลัง 2. การกำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3. การกำหนดรูปแบบวิธีการจ้างงาน 4. การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บประวัติพนักงาน 5. การบริหารค่าจ้าง,ค่าล่วงเวล...

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000 -25,000+
18 ม.ค. 62
13 . Safety Officer / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ ประจำสาขา ลานกระบือ จ.กำแพงเ
Safety Officer / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ ประจำสาขา ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ลักษณะงาน: • จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัยกำนหดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของก...

บริษัท ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
17 ม.ค. 62
14 . QC Painting Inspector รับสมัครด่วน
- ควบคุมการตรวจสอบงาน Insulation /Painting /Coating /Fireproofing ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งร่วมกับ Supervisor และ Foreman เพื่อเตรียมความพร้อมของงานที่ดูแลสำหรับการส่งงา...

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
15 . Draftman E&I (พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า)
• เขียนแบบ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า• • สเก็ตช์ภาพ General Arrangement จากจุดที่ทำงาน และเก็บข้อมูล • ตรวจรายละเอียดงานให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
16 . Inspector (งานเชื่อม) (สาขาลานกระบือ) รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบงานเชื่อมตาม Spec ลูกค้า

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
17 . Electrician (ช่างไฟฟ้า) (สาขาลานกระบือ)รับสมัครด่วน !
Electrical work •มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้ง Cable tray ,Support ,ท่อร้อยสายไฟ •มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง Switch gear และ Test check ระบบ •มีความสามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้ •มีความรู้ด้านงาน...

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
18 . IT Support 1 ตำแหน่ง รับสมัครด่วนรับสมัครด่วน !
- ช่วยเหลือ สนับสนุน และ แก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับ User / Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Softwere ได้ -...

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำสาขา ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร)
- ดูแลเรื่องการฝึกอบรมทั้งระบบ - ดูแลติดต่อประสานงานด้านบุคคล - ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ