JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Officer (ประจำสาขากำแพงเพชร)
- Ensuring compliance with all current legislation, codes of practice and relevant standards, Investigate accidents and dangerous occurrences. - Serving as the first responder to and investigator of ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
2 . Operation Supervisor (ประจำสาขากำแพงเพชร)
1. ควบคุมดูแลขนส่ง จัดทำเอกสารการขนส่งต่างๆ 2. ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา 3. วางแผนการใช้รถประจำวัน และส่งรายละเอียดรถขนส่งให้กับลูกค้า 4. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้งานขนส่งและนำเสนอในที่ป...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . พนักงานขายเขตกำแพงเพชรรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าของบริษัท 2.ขยานฐานลูกค้าในเขตพื่นที่ที่รับผิดชอบ 3.สรุปรายงานการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ศึกษารายละเอียดสินค้าได้ที่เว็ปไซต์

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 + คอมมิชชั่น(5,000-20,000/เดือน)
22 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการสาขา (กำแพงเพชร)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
5 . Draftman E&I (พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า)
• เขียนแบบ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า • สเก็ตช์ภาพ General Arrangement จากจุดที่ทำงาน และเก็บข้อมูล • ตรวจรายละเอียดงานให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
6 . Inspector (งานเชื่อม) (สาขาลานกระบือ) รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบงานเชื่อมตามขั้นตอนและแผนงานของลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของช่างเชื่อม • ตรวจสอบ Material ให้ตรงตามแบบ • ดูแบบ GA, P&ID, ISO MATIC ให้ตรงกับหน้างาน

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
7 . Electrician (ช่างไฟฟ้า) (สาขาลานกระบือ)รับสมัครด่วน !
Electrical work •มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้ง Cable tray ,Support ,ท่อร้อยสายไฟ •มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง Switch gear และ Test check ระบบ •มีความสามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้ •มีความรู้ด้านงาน...

TESCO ENGINEERS CO.,LTD. / บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
8 . ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument Technician)
• รับผิดชอบการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง และการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท โดยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท • ทำง...

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
21 พ.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคเครื่องมือวัดชำนาญการ (Instrument Skilled Technician)
• รับผิดชอบการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง และการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท โดยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท • ทำง...

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
17 พ.ค. 62
10 . ช่างเทคนิคตรวจสอบสภาพเครื่องจักร (Condition Monitoring Technician)
• ทำการตรวจสุขภาพอุปกรณ์และการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท และ/หรือ เมื่อได้รับการร้องขอ และโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท • รับผิดชอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุป...

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
17 พ.ค. 62
11 . ช่างเทคนิคโทรคมนาคม (Telecommunication Technician)
• รับผิดชอบการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง และการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท โดยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท • ทำง...

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 พ.ค. 62
12 . Site Project Engineer
Responsibilities: 1. Preparing complete, accurate and timely submittal logs for construction projects based on project drawings and specifications. 2. Assist Project Manager by preparing all neces...

Thai - Scandic Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
16 พ.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ