เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
20 ม.ค. 61
2 . พนักงานธุรการ-บัญชี
1.จัดทำและตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้า 2.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายละเอียดงบการเงินบริษัท 3.จัดทำและตรวจสอบ ภ.ง.ด. 91 และ ภพ.30 ของบริษัท 4. ทำใบเสนอราคา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เอ็น เมดิคอล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 61
3 . Senior Cost Analyst (Khonkaen)
Accounting: - Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA reconciliation and cost variance allocation - Producti...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 61
4 . พนักงานบัญชี/บัญชีต้นทุน
- วิเคราะห์การขายสินค้า - ทำรายงานเสนอผู้บริหาร - สรุปการขายในแต่ละเดือน - ตรวจสอบราคาสินค้าเรื่องC/Nเจ้าหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคทีอิเลคทริค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. จัดทำ วิเคราะห์ ตรวจสอบบัญชีต้นทุนของบริษัท 2. ตรวจสอบการลงบัญชีค่าใช้จ่ายบริษัทให้ถูกต้อง 3. ตรวจสอบการคำนวนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านต้นทุน

Bangkok Glass Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 61
6 . สมุห์บัญชี
1. ดูแลและตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ (AP ,AR,GL) 2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและนำเสนอต่อผู้บริหารได้ 3. สามารถวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนได้ 4. สามารถปิดงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ...

บริษัท เมเจอร์แกรนด์ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
7 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.ออกใบแจ้งหนี้/ออกใบกำกับภาษี 2.บันทึกยอดขายในแต่ละวัน 3.ตรวจสอบการเบิกใช้น้ำมันในกิจการ สรุปยอดขายในแต่ละวัน 4.ปรับปรุงบัญชี

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
1. คิดราคาสินค้าของบริษัท และตั้งเป็นราคามาตรฐาน 2. การสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายในการคำนวณราคาสินค้า 3. การทราบรายละเอียดของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถคำนวณราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
16 ม.ค. 61
10 . บัญชีทั่วไป
บัญชีทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ธนทรัพย์
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
15 ม.ค. 61
11 . ผู้จัดการบัญชี และ ตรวจสอบ (Account and audit Manager)
ดูแลงานบัญชีทั้งหมด จัดทำงบการเงิน ให้กับผู้บริหารทุกเดือน ควบคุม,วางแผนและ ดูแลการตรวจสอบภายในบริษัท

บริษัท ซีเอแอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 61
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี/การเงิน/คลังสินค้า - ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย - ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น - เสนอแนะนำนโยบายการบริหารจัดการงานภายในแผนก...

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000
15 ม.ค. 61
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ