JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด สาขาขอนแก่น เงินเดือน + คอมมิชชั่น ขั้นต่ำ16,250 บาท
1. รับ-ส่งออเดอร์ไอศรีมให้ลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 2. รักษายอดลูกค้าเดิม, อัพเดทข้อมูลโปรโมชั่น และสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเป็น ประจำ 3. สรุปรายงานยอดขายในแต่ละวัน รวมถึงสภา...

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 9,750 + คอมมิชชั่น 9,500 + เบี้ยขยัน + โบนัส
23 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาชุมแพ
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขาขอนแก่น
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาชุมแพ
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
5 . CVM Sales Young Talent (New Graduate)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตำแหน่งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ที่ดำรงในตำแหน่งนี้ให้เติบโตเป็นตำแหน่งหัวหน้าทีมขายแคชแวนภายทั้งในด้านความเป็นผู้นำ ด้านการบริหารและด้านความรู้และทักษะในงานขาย รวมทั้งด้านอื่นๆที...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
→ ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ → ดำเนินการการศึกษ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาขอนแก่น
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - รับเรื่องตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท - ให้บริการด้านการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 8,500 - 12,000 บาท + OT
22 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
16 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงา...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา ราชบุรี , ขอนแก่น
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
• ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site ก่อสร้าง • ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน • กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัย • ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
20 . ช่่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
• ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆให้สำเร็จลุล่วง • ซ่อม / สร้างเครื่องจักรกล • ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องก้น • ประสานงานและให...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 62
 พบ 124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ