JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: ขาย > วิศวกรขาย
 พบ 400 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer รับสมัครด่วน !
**ดูแลงานขายสินค้าและงานบริการ เช่น สินค้าฟิลเตอร์ เครื่องแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำมัน สินค้าเกี่ยวกับระบบหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 1. วางแผนและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. รักษาฐาน...

บริษัท ลองวินไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Salary 28 - 35 K. +ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ+ค่าโทรศัพท์
18 มิ.ย. 62
2 . Sale Engineering (บริษัท เค.ที.แพน จำกัด)
- รับผิดชอบงานทางด้านเช่า-ขาย ให้กับหน่วยงานต่างๆ - วิเคราะห์การตลาด บริหารทีมขาย วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ส่งเสริมการขาย ดูแลลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที.แพน จำกัด, Anadigit Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น
18 มิ.ย. 62
3 . Sales and Service Engineer
• Initiate and work closely with customers to provide a consultative technical solution and suitable products to meet theirs requirement. • Responsible to maintain very close contact with customers. ...

บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 30,000 – 50,000 THB
18 มิ.ย. 62

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . Sales Engineer รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ ประสานงานขาย วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบและข้อกำหนด(สเปค)งานจากลูกค้า เพื่อนำมาประสานงานต่อ และประเมินราคาเพื่อนำเสนอ - สร้างยอด...

บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
6 . Sale Engineer
- ติดต่อประสานงานลูกค้า ขายสินค้า ระบบไฮดรอลิก นิวแมติก

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
18 มิ.ย. 62
7 . Sales Engineer (ติดต่อโรงงานอุตสาหกรรม)
- การทำงานเกี่ยวกับ Machine Vision และระบบ Automation ออกแบบ System Solution - ติดต่อ ประสานงานการขาย วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและแนะนำด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบแล...

WC Automation Co., Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
18 มิ.ย. 62
8 . Sale Engineer
มีความรู้เกี่ยวกับ Boiler , Piping , Machine มีความสามารถในการติดต่อลูกค้าทั้งในไทยและและต่างประเทศได้ดี ประสานงานขายสินค้าและบริการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า ทำใบเสนราคาให้กับลูกค้า ประสานงานกับแผนกต่างๆ แล...

บริษัท คิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
18 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรขายโครงการ
1. สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ 2. หา spec.ของผลิตภัณฑ์ และเลือกผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

Uni Aire Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
10 . Sales Engineer (ภาคตะวันออก 1 อัตรา) และ (กทม.+ปริมณฑล 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ขายและนำเสนอสินค้า (เครื่องมือตัด Cutting tools , Abrasive and tools) ผลิตภัณฑ์หล่อเย็น (coolant) - ขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย ,โรงงาน ,บริษัทฯ ,ร้านค้า - ให้ความรู้ และวิธีการใช้ที่ถูกต้องกับ...

Yong Hong Seng Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
11 . Sales EngineerUrgently Required !
1.เสนอขายเครื่องจักรให้กับลูกค้ารายเก่า 2.พบลูกค้ารายใหม่เพื่อเสนอขายเครื่องจักร 3.จัดทำรายงานด้านงานขาย 4.ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพือให้ทันต่...

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
12 . Sales Engineer หรือ Technical Sales
- ทำการเสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Electronics, Automotive, OEM,,, - รักษาและขยายยอดขายจากฐานลูกค้าเก่าและพร้อมทั้งขยายลูกค้าใหม่ - เก็บข้อมูลสำคัญทางการตลาดและรายงานผลจากการ...

SMARTBOND CO.,LTD
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . Sale Engineer
1.รับผิดชอบด้านการขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ติดตาม ตลอดจนดำเนินงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย 2.บริการหลังการขายเก็บข้อมูลสินค้า สนับสนุนด้านงานขายทั้งหมด 3.สร้างความไว้วางใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูก...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . Sales Engineer - Senior Sales Engineer
• Responsible for Sales of Electrical (Power), and Instrumentation Equipment and Solution to the specified target, and also giving advice about technical usage and maintenance of the product to the cu...

Yip In Tsoi & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 30,000
18 มิ.ย. 62
15 . Sales Engineer (สาขานิคมลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย (ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ) ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย - เสนอราคาให้ลูกค้าและส่งงานตัวอย่างให้ลูก...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 -30,000
18 มิ.ย. 62
16 . Sale Engineer.
นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ สร้างและรัษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

บริษัท ทรัคสเกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 (ตามตกลง)ไม่รวมคอมมิสชั่น
18 มิ.ย. 62
17 . After Service Engineer (Saraburi)
• ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การติดตั้ง ซ่อมแซม รวมถึงการวางแผนการติดตั้ง สุขภัณฑ์ในงานโครงการต่างๆ รวมถึงลูกค้าและพนักงาน • วางแผนและออกแบบในการติดตั้งสุขภัณฑ์ในงานโครงการต่างๆ • ซ่อมแซม บำรุงรักษา สุขภ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
18 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย - ควบคุมและบริหารโครงการ - อบรมและให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
19 . Sale Service Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในความดูแล - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าเก่า และทำการสรรหาลูกค้าใหม่ - ให้คำแนะนำสินค้าและบริการลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ดูแลรับผิดชอบการนำเสนองานขายและปิดการค้า - ส...

Rigid Technologies Co., Ltd. [การผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง]
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป (ตามความสามารถและประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
20 . Sale Engineer
1.หายอดขายและเสนอขายอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและท่อน้ำมันรวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.ออกพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและอำนวยค...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 400 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ