เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,414 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PHP โปรแกรมเมอร์
- ทำเกี่ยวกับ php WebService soap, restful - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 18:00 หยุดตามวันหยุดราชการ - เป็นงานประจำ หรือ ฟรีแลนซ์

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 61
2 . IT Engineer (Web & Admin)
Management of company website. Marketing of company products in the following market with Web site, Blog and SNS application. - Industrial Market (http://www.ikki-group.com/) - Fashion & Appare...

IKKI (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-22,000
24 ก.พ. 61
3 . Project Manager, Supervisor
- การบริหารโครงการทีมงาน การหาและบริหารงานผู้รับเหมารายย่อย ,การบริหารโครงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร - ตรวจสอบติดตาม, เร่งรัด ความคืบหน้าของโครงการและการทำงานของทีมงาน ,การประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง ,การแ...

บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด
หลายอัตรา
24 ก.พ. 61
4 . โปรแกรมเมอร์ ( หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ )
คุณสมบัติ • เพศ ชาย / หญิง • มีความอดทน ทนต่อแรงกดดันได้ • สามารถทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ พูดได้ทั้งภาษาคอม และภาษาคน • สามารถรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ • มีความรัก...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 61
5 . Support โปรแกรมสำเร็จรูป (Odoo)รับสมัครด่วน !
• แนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Odoo ทั้งภายในและ Onsite • สามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม • ดูแลและบริการ ให้คำแนะนำให้กับลูกค้า • สามารถอบรมและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน • สามารถประสาน...

บริษัท เค เอส พี แอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
23 ก.พ. 61
6 . Back-End Web Application Developer
บริษัท CODEX เปิดรับสมัคร Programmer เข้าร่วมทีมเพื่อพัฒนา Web Application โดยใช้ภาษา ReactJS และ NodeJS โดยหนึ่งทีม จะประกอบด้วย Programmer 3 – 5 คน ปัจจุบันมีทีม Programmer 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะได้รั...

Codex Digital Partner Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 40,000
23 ก.พ. 61
7 . Front-End Web Application Developer
บริษัท CODEX เปิดรับสมัคร Programmer เข้าร่วมทีมเพื่อพัฒนา Web Application โดยใช้ภาษา ReactJS และ NodeJS โดยหนึ่งทีม จะประกอบด้วย Programmer 3 – 5 คน ปัจจุบันมีทีม Programmer 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะได้รั...

Codex Digital Partner Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-40,000
23 ก.พ. 61
8 . System Analysis Specialist
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
23 ก.พ. 61
9 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
23 ก.พ. 61
10 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
23 ก.พ. 61
11 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
23 ก.พ. 61
12 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
23 ก.พ. 61
13 . IT Operator
Key Responsibilities 1. Handle maintenance and operation of our computer systems 2. Set controls on computers and other devices, respond accordingly when errors occur and maintain records of job ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.พ. 61
14 . Senior Application Support / Application Support
Key Responsibilities • Configures and supports all applications in Production. • Issue resolution and/or root cause analysis of operational issues and main documentation supporting resolution. ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.พ. 61
15 . Analyst Programmer/Mobile Programmerรับสมัครด่วน !
1. Analyze, customize and develop applications and systems 2. Study updated technology for improvement products and services 3. Provide technical support to business team. 4. Ad hoc assignmen...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 19,000-40,000 บาท
23 ก.พ. 61
16 . IT Support, R&D Support (ปทุมฯ, บางกระดี่ 16, บางพลี กม.19, ประชาชื่น)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล,ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำนักงานและสาขา 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน Hardware & Software 3. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยง...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
17 . IT Programmer
- ดูแลระบบ Window Server,SQL,Database and Backup Software - เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย(SQL,VB.net,VBA) - หาแนวทางปรับปรุงการทำงานของบริษัทโดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย - สามารถใช้ภาษา Visu...

Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd. (บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
23 ก.พ. 61
18 . เจ้าหน้าที่ IT ประจำโรงงานราชบุรี
1.ดูแล รักษา ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ 2.ดูแล สนับสนุน การใช้งานโปรแกรมต่างๆของผู้ใช้งาน

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
23 ก.พ. 61
19 . Programmer (ประจำนิคมโรจนะปราจีนบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านการคัดเลือกและพัฒนาระบบโปรแกรมของบริษัท - วิเคราะห์ วางแผน จัดทำแผนงาน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบให้เป็นที่ยอมรับ - วางแผนและส่งเสริมการทำงาน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ เป็นไปตาม- - ...

Bangkok Glass Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.พ. 61
20 . Programmer (ประจำโรงงานปทุมธานี)
1.ศึกษากระบวนการทำงานและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบระบบ ERP 2.ออกแบบ และ พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3.วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานในระบบกับผู้ใช้งานและดำเนินการติดตามป...

Bangkok Glass Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.พ. 61
 พบ 1,414 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ