JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer/Developer
-พัฒนางานกับทีม ในด้านระบบ งานด้าน Software logistics

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามประสบการณ์ ความสามารถ
25 พ.ค. 62
2 . Network Engineer (ต้องมีCertificate - CCNA)
1. ตรวจสอบและบันทึกการทำงานงานของระบบข่ายสื่อสาร 2. รับแจ้งและประสานงานการแก้ไขระบบข่ายสื่อสาร 3. ร่วมติดตามและทดสอบระบบข่ายสื่อสานให้ใช้งานได้ปกติ 4. ปฎิบัติงานตามคำสั่ง/งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
3 . System Analyst/Web Project Leader
• ดูแลรับผิดชอบและประสานงานติดต่อลูกค้าใน Project ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ระบบ วางรูปแบบ wireframe UX/UI ของระบบ • มอบหมายงานและบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ • ควบคุม ติดตามผล ตรวจ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
4 . Web Programmer
• พัฒนาโปรแกรมและระบบ web based application ต่างๆ ตามความต้องการ • การเชื่อมต่อระบบต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้เข้ากับรูปแบบดีไซน์ของเว็บไซต์ • ศึกษาและสามารถพัฒนาโมดูลต่างๆ เพิ่มเติม • ออกแบบฐานข้อมูลแ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
5 . IT Support (Finger scan,ประตูไม้กั้น)
- ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาการใช้งาน สินค้าFinger scan,ประตูอัตโนมัติ และประตูไม้กั้น ภายใต้แบรนด์ ZKTEO ให้กับลูกค้า - ออกหน้างานในการซักพอตลูกค้า(เป็นบางครั้ง) และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ค. 62
6 . IT Support - IT Programmerประจำนิคมฯปิ่นทอง ชลบุรี
ตำแหน่ง IT Support -Monitor ดูแลรักษา ระบบ Server/Network ให้มีประสิทิภาพ -SUPPORT คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และให้คำปรึกษา User ในส่วนการใช้งานของ คอมพิวเตอร์ มีการทำ PM Computer เป็นประจำเช่น เป...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62

บริษัท ที เอ็น เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 พ.ค. 62
8 . Digital Platform R&D Section Chief
1.สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร และส่วนงานได้ 2.มีความรู้ ความสามารถ ความสนใน ในเรื่องเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้ 3.ดูแลเรื่อง loT Robot CRM

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
9 . Android & iOS Application Programmer
- รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม iOS /Android สำหรับโทรศัพท์มือถือ - วางแผน การสร้าง ทดสอบ การออกแบบและการทำงานของมือถือหรือการพัฒนาเว็บ - ทำงานบน Search Engine Optimization...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
10 . PHP developerรับสมัครด่วน !
• 2 years’ experience as PHP developer. • Experience with developing e-commerce websites. • Knowledge of JS, HTML and CSS • MySQL, • Good English level of reading and writing.

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
11 . IT Staff
-Support customer program that concerned -Learning to improvement server computer in SAT to working continuous -Web programming (Intranet, Other) -Control ERP System

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน Company Structure
25 พ.ค. 62
12 . HRIS Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
Job Descriptions - ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงารสารสนเทศงานบุคคล (Implement & Maintain HR Software) - วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการทำงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ควบคุมระบบเทคโนโลยี และแก้ปัญหาต่างๆ ที...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ IT
- ออกแบบ Graphic Design ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ปรับปรุง แก้ไข Content ของ Website บริษัทในเครือฯ - ประสานงาน TEAM จัดซื้อและคลังสินค้าในการเพิ่ม,แก้ไข สินค้าที่ขายทาง Online - Support User งานด...

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
14 . IT Support/Programmer
- ดูแลความรับผิดรับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง งานด้าน Hardware,Software,Network,Server - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนอ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร - สามารถเดินทาง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- Infrastructure & Network • ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก • ดูแล บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายใน • อำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
16 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.สามารถเขียนโปรแกรมด้วย vb.net 2.สามารถออกแบบฐานข้อมูล และใช้งาน MS SQL server 3.เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพัฒนาระบบ Transportation 4.สามารถพัฒนาระบบ windows application, web service, windows api 5.ส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
25 พ.ค. 62
17 . Technicial Developer Manager
- Design and develop highly scalable, highly available, reliable, secure and fault tolerant systems with minimal guidance for one of the world's fastest growing company in travel - Translate business...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
18 . Programmer รับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท - มีความรู้และความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโท...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
19 . Programmer
1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเมอร์ 2. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล สามารถออกแบบฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลได้ 3. สามารถเขียน Web Application และ Windows Application...

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานดูแลระบบขายช่องทางออนไลน์
- ดูแลระบบสื่อออนไลน์ทั้งหมด (Facebook,Lasada,Line@,IG,E-mail - คอยแนะนำสินค้าเข้าร่วมแคมเปญที่มีอยู่แล้ว - ดูแลลูกค้า,ดำเนินงานด้านเอกสารการขายและประสานงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ค่อยเพิ่มสินค้า เวลาม...

บริษัท เหลืองรัศมี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามความเหมาะสม
25 พ.ค. 62
 พบ 1,496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ